Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 51952 resultados

Descripción archivística
Imprimir vista previa Ver :

17861 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Nouvelles recherches sur l'urine des ictériques. Còpia compulsada de la tesi doctoral de Mateu Orfila

  • ES 7040 AHUIB FF-006
  • Unidad documental simple
  • 2023[1811]
  • Parte deFons Factici

Còpia compulsada davant notari de la publicació de la tesi doctoral del científic menorquí Mateu Orfila i Rotger, titulada Nouvelles recherches sur l'urine des ictériques, publicada a París l'any 1811 a l'impremta de Didot Jeune.

La data de la compulsació notarial és del 18 de gener de 2023.

Orfila i Rotger, Mateu

Sessions inaugurals

Aquest tipus de document obeeix a un mandat reglamentari. En el cas de la Reial Acadèmia de Medicina a l'article 1r del capítol VI del Reglament de 1830; seguien un rigorós ordre d'antiguitat dels membres, Els discursos segueixen un patró que els propis metges confessaven que devia a una "inveterada costumbre". Solen comptar sempre amb una introducció en què hi ha referències a la corporació, a l'elecció del tema i a la disculpa per l'escassa qualitat del seu contingut i forma. A continuació es desenvolupa i acaba amb una sèrie de conclusions. Una part important d'aquestes sessions inaugurals van ser les ressenyes dels treballs realitzats per la corporació dins l'any transcorregut. Els discursos de l'Acadèmia només es publicaven si així ho decidia, en votació secreta, la seva junta de govern.
(Canaleta-Safont, Eva; 2013) [http://www.tdx.cat/handle/10803/112127]

Resultados 1 a 100 de 51952