Es mostren 10176 resultats

Descripció arxivística
Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears
Vista prèvia d'impressió Vista:

6052 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Fons Universitat Literària de Mallorca

Fons Universitat Literària de Mallorca

Documents Diversos de la Universitat Literària de Mallorca

Documents Diversos de la Universitat Literària de Mallorca

Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)

Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)

Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la ...

Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la seva absència (1504)

Jesuïtes. Documents traspaperats

Jesuïtes. Documents traspaperats

Sentència (1508)

Sentència (1508)

Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels...

Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels béns del Reial Patrimoni (1515)

Reial Patrimoni

Reial Patrimoni

Còpia de carta reial (1552)

Còpia de carta reial (1552)

Cartes dirigides al Capità General de Mallorca (1558)

Cartes dirigides al Capità General de Mallorca (1558)

Document notarial referent a Joan Bosch (1571)

Document notarial referent a Joan Bosch (1571)

Fons Papers de Son Lledó

Fons Papers de Son Lledó

Reial Ordre per disputa de competències (1573)

Reial Ordre per disputa de competències (1573)

Suplicació per cobrament de partides (1579)

Suplicació per cobrament de partides (1579)

Còpies de dues cartes del P. Fray Luís de Granada a la duquesa de Lisboa (1582)

Còpies de dues cartes del P. Fray Luís de Granada a la duquesa de Lisboa (1582)

Poder atorgat a Don Hug de Berard per la Corona (1587)

Poder atorgat a Don Hug de Berard per la Corona (1587)

Balanç del Reial Coadjutor de totes les entrades i sortides del Reial Patrimo...

Balanç del Reial Coadjutor de totes les entrades i sortides del Reial Patrimoni dels anys 1578-1587 (1588)

Expedient de reclamació de pèrdues per naufragi del genovès Lorenzo Ragio (1588)

Expedient de reclamació de pèrdues per naufragi del genovès Lorenzo Ragio (1588)

Tres "pagaré" de Miguel Fernández Bonnín a favor de D. Antonio Gil,...

Tres "pagaré" de Miguel Fernández Bonnín a favor de D. Antonio Gil, canonge de Mallorca (1590)

Còpia de privilegis i concessions sobre el capbreu general dels béns feudals ...

Còpia de privilegis i concessions sobre el capbreu general dels béns feudals del Reial Patrimoni (1591)

Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu genera...

Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu general del Reial Patrimoni (1592)

Papers antics

Papers antics
El batle de Mar de Ciutat al amat lo batle de Sóller
El batle de Mar de Ciutat al amat lo batle de Sóller
Fons Francesc Sureda i Blanes
Fons Francesc Sureda i Blanes

Còpia del privilegi reial en què s'estableix l'ofici de Dipositari ...

Còpia del privilegi reial en què s'estableix l'ofici de Dipositari de Mallorca (1595)

Document en relació a notícies sobre els Jesuïtes a Transilvània (1596)

Document en relació a notícies sobre els Jesuïtes a Transilvània (1596)

Sol·licitud de Pere Uris de Berard, dipositari reial, d'un salari pel se...

Sol·licitud de Pere Uris de Berard, dipositari reial, d'un salari pel seu ofici (1608)

Imprès del plet de la Companyia de Jesús contra els hereus de Francesc Bosch ...

Imprès del plet de la Companyia de Jesús contra els hereus de Francesc Bosch (c. 1614)

Esborrany d'acta de transició entre els germans Jaume i Elionor Valentí ...

Esborrany d'acta de transició entre els germans Jaume i Elionor Valentí (1615)

Censal (1622)

Censal (1622)

Esborranys de llistats de catedràtics i professors (1626)

Esborranys de llistats de catedràtics i professors (1626)

Càtedres

Càtedres

Documents Diversos relacionats amb Càtedres

Documents Diversos relacionats amb Càtedres

Documents notarials i solts dels Jesuïtes (1629-1772)

Documents notarials i solts dels Jesuïtes (1629-1772)

Documents Diversos de comptabilitat

Documents Diversos de comptabilitat

Rebuts i comptes (1656)

Rebuts i comptes (1656)

Comptabilitat

Comptabilitat

Documents comptables solts dels Jesuïtes (1663-1742)

Documents comptables solts dels Jesuïtes (1663-1742)

Informe sobre alous en predis del Bisbat (1672)

Informe sobre alous en predis del Bisbat (1672)

Còpia de carta reial sobre dotació de càtedres amb diners destinats a fortifi...

Còpia de carta reial sobre dotació de càtedres amb diners destinats a fortificacions de Menorca (1673)

Correspondència

Correspondència

Correspondència i circulars soltes (1677-1790)

Correspondència i circulars soltes (1677-1790)

Explicació de la idoneïtat de pagament d'uns drets (1685)

Explicació de la idoneïtat de pagament d'uns drets (1685)

Actes de resolucions del Claustre

Actes de resolucions del Claustre

Actes de resolucions

Actes de resolucions

Documentació referent a intercanvis comercials del patró Llorenç Rubí amb Val...

Documentació referent a intercanvis comercials del patró Llorenç Rubí amb València (1691)

Alumnes

Alumnes

Llibre de matrícules i aprovació de cursos (1692-1742)

Llibre de matrícules i aprovació de cursos (1692-1742)

Llibres i expedients de matrícules i aprovació de curs

Llibres i expedients de matrícules i aprovació de curs

Clavaris

Clavaris

Juraments

Juraments

Clavaris i dipòsits de la Universitat (1692-1707)

Clavaris i dipòsits de la Universitat (1692-1707)

Instàncies dirigides a la Universitat (1693)

Instàncies dirigides a la Universitat (1693)

Certificats d'estudis

Certificats d'estudis

Llibre d'actes de resolucions (1693-1762)

Llibre d'actes de resolucions (1693-1762)

Llibre d'actes de graus (1693-1696)

Llibre d'actes de graus (1693-1696)

Funcionament Intern de la Universitat

Funcionament Intern de la Universitat

Instàncies dirigides a la Universitat

Instàncies dirigides a la Universitat

Actes de graus

Actes de graus

Certificats d'estudis de l'any 1693.

Certificats d'estudis de l'any 1693.

Llibre d'actes literaris de batxiller, llicenciat i doctor (1693-1759)

Llibre d'actes literaris de batxiller, llicenciat i doctor (1693-1759)

Llibre d'aprovació de cursos i oposicions (1693-1712)

Llibre d'aprovació de cursos i oposicions (1693-1712)

Comptes de matrícules

Comptes de matrícules

Productes de matrícules (1694-1860)

Productes de matrícules (1694-1860)

Llibre de matrícules (1694-1717)

Llibre de matrícules (1694-1717)

Llibre d'oposicions i concessions de grau (1694-1713)

Llibre d'oposicions i concessions de grau (1694-1713)

Instrument de poder de la Universitat a favor del dr. Miquel Joan Dezcallar p...

Instrument de poder de la Universitat a favor del dr. Miquel Joan Dezcallar perquè la representi a Madrid (1694)

Documentació solta sobre càtedres (1694)

Documentació solta sobre càtedres (1694)

Poders de Representació de la Universitat

Poders de Representació de la Universitat

Llibre d'actes de graus (1696-1703)

Llibre d'actes de graus (1696-1703)

Documents del Col·legi de Medicina

Documents del Col·legi de Medicina

Autos per a privació de càtedra d'Anatomia del dr. Ferrer (1696)

Autos per a privació de càtedra d'Anatomia del dr. Ferrer (1696)

Col·legi de Medicina

Col·legi de Medicina

Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1696-1698.

Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1696-1698.

Documentació solta sobre estudis de Medicina (1696)

Documentació solta sobre estudis de Medicina (1696)

Reials Privilegis concedits a la Universitat Literària de Mallorca (1697)

Reials Privilegis concedits a la Universitat Literària de Mallorca (1697)

Juraments de catedràtics i professors (1697-1770).

Juraments de catedràtics i professors (1697-1770).

Juraments de canceller i rector (1698-1791)

Juraments de canceller i rector (1698-1791)

Capítols d'imposició de censos i propietats (1698)

Capítols d'imposició de censos i propietats (1698)

Estatuts i Privilegis de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca (1698)

Estatuts i Privilegis de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca (1698)

Documentació solta sobre estudis de Dret (1698)

Documentació solta sobre estudis de Dret (1698)

Llibre copiador de reials ordres i decrets (1698-1761)

Llibre copiador de reials ordres i decrets (1698-1761)

Reials Ordres i Decrets

Reials Ordres i Decrets

Sobre els danys en una escultura de Ramon Llull (1699)

Sobre els danys en una escultura de Ramon Llull (1699)

Patrimoni de la Universitat

Patrimoni de la Universitat

Instàncies dirigides a la Universitat (1700)

Instàncies dirigides a la Universitat (1700)

Primers títols emesos per la Universitat Literària de Mallorca

Primers títols emesos per la Universitat Literària de Mallorca

Pòlisses de rebuts i dipòsits per a la celebració de la festa del beat Ramon ...

Pòlisses de rebuts i dipòsits per a la celebració de la festa del beat Ramon Llull (1701-1710)

Comptes del clavari Pedro Servera i altres (1701-1718)

Comptes del clavari Pedro Servera i altres (1701-1718)

Comptabilitat de la Festa del Beat Ramon Llull

Comptabilitat de la Festa del Beat Ramon Llull

Certificats d'estudis dels anys 1702-1713.

Certificats d'estudis dels anys 1702-1713.

Eleccions de càrrecs de la Universitat

Eleccions de càrrecs de la Universitat

Lliurament dels estatuts de la Universitat al Bisbe, també canceller (1702)

Lliurament dels estatuts de la Universitat al Bisbe, també canceller (1702)

Llibre d'actes de graus (1703-1712)

Llibre d'actes de graus (1703-1712)

Documentació solta sobre estudis de Teologia (1703)

Documentació solta sobre estudis de Teologia (1703)

Pòlisses de rebuts i dipòsits de títols

Pòlisses de rebuts i dipòsits de títols

Pòlisses de rebuts i dipòsits per batxillers, graus i doctorats en Teologia (...

Pòlisses de rebuts i dipòsits per batxillers, graus i doctorats en Teologia (1703-1718/1735/1759)

Testament del portuguès Pedro Pareyra (1704)

Testament del portuguès Pedro Pareyra (1704)

Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1704-1713.

Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1704-1713.

Suplicació dels Jurats contra els administradors del municipi (1705)

Suplicació dels Jurats contra els administradors del municipi (1705)
Resultats 1 a 100 de 10176