Fons FJMS - Fons Jesuïtes de Monti-Sion

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES 7040 AHUIB FJMS

Títol

Fons Jesuïtes de Monti-Sion

Data(es)

  • 1335 - 1866 (Creation)

Nivell de descripció

Fons

Volum i suport

123 unitats d’instal·lació

Àrea de context

Nom del productor

Història administrativa

La Companyia de Jesús (en llatí: Societas Jesu S.J.) és un orde religiós catòlic de clergues regulars fundat el 1540 per Íñigo de Loiola, qui després va ser canonitzat com Sant Ignasi de Loiola. Els membres d'aquest orde es coneixen popularment com a jesuïtes. Amb gairebé 20.000 membres, és l'orde més gran de l'església catòlica en l'actualitat

Història arxivística

Els jesuïtes arribaren a Mallorca mitjançant el pare Jeroni Nadal, nascut a Ciutat l’any 1507 a una casa situada entre el Call i el carrer de Sant Francesc. Va estudiar a Alcalà on va conèixer a Ignasi de Loiola a qui més endavant tornaria a trobar a París. Allà tenen un tracte més familiar i Ignasi el vol unir al grup dels primers jesuïtes (Xavier, Lainez, Febre, Salmerón). Als trenta anys, quan ja torna a viure a Mallorca, Jeroni es fa capellà secular. Un dia, estant a Sóller, troba una carta de Xavier que anomena a Ignasi de Loiola. Jeroni decideix anar a Roma on Jeroni Domenech el du a veure a Ignasi. El 1545 ingressa a la Companyia de Jesús. Fou de gran ajuda per Ignasi, qui li encarrega promulgar les constitucions de la Companyia de casi totes les cases d’Europa.

Quan a Mallorca saben que Jeroni Nadal ha entrat a la Companyia, li demanen que els jesuïtes venguin a Mallorca, on en aquell moment es viu un ambient de relaxament dels costums i també de litigis familiars, tant a ciutat com als pobles. El prestigi dels jesuïtes era ja conegut. Els jurats de Mallorca demanen, en una carta en mallorquí, la fundació d’un col·legi. A cap ciutat fou tant popular el seu establiment, i l’ànima de la fundació fou Jeroni Nadal. Al 1561 arriben cinc jesuïtes, Francisco Boldo, Bernardo Verdolay, Jerónimo Mur, Juan Navarro i Francisco Fortuny. Gent del voltant de la família de Jeroni Nadal els dona posada i els ajuden amb roba, mobles i altres bens.

Es tria la capella de la Mare de Deu de Montisión i cases del voltant per la instal·lació de la comunitat al barri de la Calatrava. La capella de Monti-Sion (quan s’instal·len els jesuïtes midava uns 56 pams de llargària per 36 d’ample) havia estat edificada el 1300 com a sinagoga però aviat es convertí en església cristiana. El 1483 formava part del patrimoni de Beatriu de Pinós i d’Agnès de Quint que la donaren juntament amb altres bens per l’establiment del primer Estudi General. Quan la reben els jesuïtes el 1561 ja s’hi troba el retaule de la Mare de Déu que avui es conserva dins les dependències del convent.

Gràcies a una sèrie d’ajudes econòmiques, els jesuïtes compren unes altres cases separades de la Calatrava per un born, on hi havia una síquia que donava aigua al convent de Santa Clara. Comuniquen les dues illetes amb un pont de fusta i acaben per comprar el carrer que les separa, unificant-les. Alguns dels edificis també formaven part del patrimoni de Beatriu de Pinós i d’Agnès de Quint, i foren cedits pels seus marmessors.

L’altre col·legi que tingueren els jesuïtes a Mallorca fou el de Pollença. El 19 de juny de 1688 fou fundat a la vila de Pollença del Regne de Mallorca el col·legi de Sant Ignasi de Loiola de la Companyia de Jesús, pel P. Hugo Nuñes de Berart. Fou aquella una fundació plena de dificultats.

Quan el 1767 Carles III dona l’ordre de expulsió dels jesuïtes d’Espanya, totes les cases de la Companyia de Jesús queden encerclades pels soldats del rei i fins el moment de la seva partida els jesuïtes queden presoners. Els donen molt poc temps per partir. Els llibres que havien reunit fins el moment, entre la biblioteca del col·legi i els del seu propi ús sumaven la totalitat de 10.784 exemplars. La casa de Monti-Sion fou assignada a la Universitat Literària.

Durant l’empresonament, el jutge instructor, acompanyat del rector i del procurador, recorregueren totes les dependències (sagristia, arxiu, biblioteca) deixant els panys segellats. Les claus de la sagristia foren entregades a don Roc Jacint Sans, capellà del regiment de Lombardia. Aleshores, els jesuïtes de Mallorca varen ser conduits a la possessió de Sa Torre, prop de la porta de Jesús, i, passat un temps, els reuniren amb els jesuïtes d’Eivissa i els embarcaren en uns vaixells que esperaven al port de la Porrassa. Des d’allà foren conduits a Civitavecchia.

Els bens dels jesuïtes es van vendre en pública subhasta. Un total de 9.024 llibres foren entregats a la Universitat Literària. Els més rars, juntament amb els manuscrits, es reservaren pel rei.

Es va prohibir ressuscitar la congregació de l’Esperit Sant, i aconseguiren que Climent XIV extingís la Companyia. Pío VII la restableix el 1814 però, quan tornen els jesuïtes a Mallorca troben l’edifici de la Universitat del carrer de Monti-Sion convertit amb quarter de milícies durant la guerra de la Independència (1808-1814). A pesar de tot, amb el suport del bisbe Bernat Nadal, es torna la casa als jesuïtes, que sofreixen dues expulsions més: durant la regència de Maria Cristina, i el regnat d’Isabel II. Quan desapareix la Universitat s’estableix l’Institut Balear a l’edifici de Monti-Sion.

Origen de l'ingrés o de la transferència

Com s’ha dit abans, en el moment de l’expulsió, els llibres dels jesuïtes (del seu propi ús, de la sagristia i de la biblioteca) quedaren en mans del rei i l’estat. La resta de la biblioteca va passar a la Universitat.

Diu Lladó que "En el año 1816, al reintegrarse la compañía, la Universidad se fue a su edificio prístino, y de allí, después del 1835, volvió a Montesión en donde se creó el Instituto Balear”.

Quan es va construir el nou edifici de l’Institut d´Ensenyança el 1917 i es traslladaren tots els papers i llibres a l’edifici de Monti-Sion, es juntaren els documents de l’Estudi General Lul·lià, els de la Antiga Universitat (Lul·liana, Lul·liana Literària de Mallorca, i Literària Balear) i els papers de la sagristia de Monti-Sion i els dels jesuïtes.

Continua Lladó: “En el instituto ha sufrido traslado de unas dependencias a otras en su propio edificio. En 1936 se le pasó al 2º piso, donde había muchos papeles. Faltan algunos libros que están en otras bibliotecas de la ciudad”. El Instituto de Enseñanza se dividió en Masculino y Femenino, y todo el archivo fue trasladado al sótano del edificio del Instituto Masculino “Ramón Llull”.

Don Jaume Lladó i Ferragut, catedràtic de l’Institut i arxiver, va ordenar aquests papers i el 1946 va publicar el catàleg, prologat pel padre Batllori, Real y Pontificia Universidad Literaría y Estudio General Luliano del Antiguo Reino de Mallorca, on la segona part està dedicada als documents procedents dels jesuïtes.

Quan es va instituir la Universitat de les Illes Balears el 1978, aquesta reclama l’arxiu de l’Antiga Universitat i els seus atributs, bandera i maça. Amb aquest arxiu vingueren els documents dels jesuïtes i de la sagristia de Monti-Sion: mandes pies amb la seva característica documentació, cartes, llibres d’administració i censos.

L’informe i inventari d’entrega fou realitzat per José Francisco López Bonet qui dona compte detallat dels documents que entrega a la Universitat. Aquests documents iniciaren l’Arxiu Històric de la UIB.

Així doncs, el fons anomenat “Jesuïtes” és un fons de titularitat eclesiàstica, generat per la comunitat dels Jesuïtes i la Sagristia de Monti-Sion.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

Segons l’informe de l’administratiu de l’Institut López Bonet sobre el trasllat del fons “Universitat Antiga-Jesuïtes” a la Universitat de les Illes Balears, el número de registres és de dos-cents quaranta-sis, faltant vint-i-dos números en el total de registres.
L’inventari de López es divideix en dues seccions: “Universitat” i “Jesuïtes”.
Actualment, al fer la descripció, dins la secció denominada “Jesuïtes”, hi trobem 123 unitats d’instal·lació entre les quals hi ha llibres, carpetes, lligalls i capses que també contenen lligalls.

Ingressos

Sistema d'organització

L’autor de la organització i catàleg d’aquest fons és don Jaume Lladó Ferragut, catedràtic de l'Institut i arxiver. Fou ell qui classificà i ordenà l’arxiu, tractant-lo en el catàleg com a dos fons, procedents de dues institucions completament diferents, Universitat Antiga i Jesuïtes, però relacionades per la seva ubicació a un mateix edifici, el de Monti-Sion.
Cada una de les institucions ha generat uns documents específics segons les seves funcions.

L’ordenació del fons està per nombre correlatiu de registre, donant les dades extremes de cada registre. Entre les unitats enumerades del 1 al 119 hi falten, a dia d’avui, les que corresponen als següents números: 12, 18, 27, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 69, 71, 73, 76, 96 i 99. Després del número 119 hi trobem 17 unitats sense enumerar. D’altre banda, trobem 91 i 91b, 108 i 109 dins una mateixa capsa, 113 (1) i 113 (2), 114 dins una capsa i a continuació 114 i 115 dins una altra i dos lligalls enumerats amb el 119.

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Per accedir a la documentació del fons “Jesuïtes”, el sistema és el mateix que per la resta de l’Arxiu Històric.
L’Arxiu Històric de la UIB es regula per la llei 13/1985, de 25 de juny, de “Patrimonio histórico”.
Es pot consultar la documentació de l’Arxiu amb targeta d’investigador o DNI. Els alumnes de la UIB duran carta de presentació del professor.
La consulta s’ha de fer dins la sala de l’Arxiu, i els documents es poden escanejar sempre baix la custòdia del personal de l’Arxiu.

Condicions de reproducció

Idioma del material

  • català
  • espanyol
  • llatí

Escriptura dels documents

Nota sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

En general, els documents es troben en bon estat. El suport és de paper. El llibres, manuscrits, duen tapes de pergamí i estan enquadernats a mà.

Instruments de descripció

Catàleg de Jaume Lladó Ferragut, El Archivo de la Real y Pontificia Universidad Literaria y Estudio General Luliano del antiguo Reino de Mallorca, publicat el 1946 per l’Impremta “Vda. de Francisco Soler” a Palma de Mallorca., dedica una part al fons dels Jesuïtes.

Informe de José Francisco López Bonet Informe: Trasllat del fons de l' Antiga Universitat Literària de Mallorca. Palma de Mallorca, 11 de febrer de 1988 (mecanografiat).

ISAD G María Francisca Sureda Trujillo, 2004

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Biblioteca de l’Estat, Palma de Mallorca, on es troben altres llibres procedents dels jesuïtes.

Existència i localització de reproduccions

Unitats de descripció relacionades

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) altenatiu

Punts d'accés

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per autoritat

Punts d'accés de gènere

Àrea de control de la descripció

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

ISAD(G)

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Partial

Dates de creació revisió eliminació

Creat: 20/11/2020

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

BLANCO TRIAS, Pedro: Historia De Nuestra Señora de Montesión de la Compañía de Jesús de la Ciudad de Mallorca 1561-1650

BLANCO TRIAS, Pedro: El Colegio de Nuestra Señora de Montesión en Palma de Mallorca: apuntes históricos. Palma de Mallorca. Imprenta Mossén Alcover, 1948

B.S.A.L: Historia del Colegio de N. Señora de Montesión de la Compañía de Jesús de la ciudad de Mallorca . Oleza. (El que hi falta fou publicat pel Padre Batllori S.J.)

CASSANYES ROIG, Albert: "La fundació de la Congregació de l’Esperit Sant i la seva tasca de beneficència
a l’Hospital General de Mallorca (1598-1605)". MEMÒRIES DE LA REIAL ACADÈMIA MALLORQUINA
D'ESTUDIS GENEALÒGICS, HERÀLDICS I HISTÒRICS, 23 (2013), p. 125-136. ISSN 1885-8600.

DURAN PASTOR, Miguel: Entre el desconhort i el desencís. El llarg camí de recobrament de la Universitat Furtada. Lliçó inaugural del curs acadèmic 2000-2001

FERRER FLÓREZ, Miguel: Introducció, transcripció y notes del llibre Historia del colegio de Nuestro Padre San Ignacio de Loyola de la compañía de Jesús fundado en la villa de Pollença del reyno de Mallorca a 19 de junio año 1688 Palma: Societat Arqueològica lul·liana, 2003-2005

GAMBUS SAIZ, Mercedes: Una escenografía luliana en la antigua Librería de Montesión, 1997

LOPEZ BONET, Josep Fc. Informe: Trasllat dels fons de l’Antiga Universitat Literaria de Mallorca. Palma de Mallorca, 11 de febrer de 1988 ( Mecanografiat)

LLADO FERRAGUT, J. El Archivo de la Real y Pontificia Universidad Literaria y Estudio General Luliano del Antiguo Reino de Mallorca. Palma de Mallorca, Imprenta Vda. Francisco Soler, 1946

MANERA ROCA, Carmen, “Archivo de la Universidad de las Islas Baleares” ANABAD -Boletin de la Asociación Espñola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Any 47. ( 1997 n.3-4). Boletín de ANABAD, ISSN 021104164; “L’Arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears” Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver. Govern Balear, 1996, p.135-139. ISBN 8486815436

Àrea d'ingressos

Persones i organitzacions relacionades

Related genres

Llocs relacionats