Fons FULM - Fons Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca

Reials Privilegis concedits a la Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca (1697) Estatuts i Privilegis de la Universitat Lul·liana i Literària del Regne de Mallorca (1698) Llibre d'actes de graus (1693-1696) Llibre d'actes de graus (1696-1703) Llibre d'actes de graus (1703-1712) Llibre d'actes de graus (1712-1716) Llibre d'actes de graus en Teologia (1717-1721) Llibre d'actes de graus en Teologia (1723-1737) Llibre d'actes de graus en Teologia (1738-1751) Llibre d'actes de graus en Teologia (1751-1762) Llibre d'actes de graus en Teologia (1762-1766) Llibre d'actes de graus en Teologia (1766-1771) Llibre d'actes de graus en Teologia (1772-1784) Llibre d'actes de graus en Teologia (1784-1785) Llibre de certificats d'estudis de Teologia (1785-1787) Llibre d'actes de graus en Teologia (1785-1787) Llibre d'actes de graus en Teologia (1787-1791) Llibre d'actes de graus en Teologia (1791-1799) Llibre d'actes de graus en Medicina i Dret (1717-1721) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1725-1738) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1739-1751) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1751-1762) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1763-1771) Llibre d'actes de graus en Filosofía (1762-1765) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1765-1771) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1772-1779) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1779-1787) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1787-1792) Llibre d'actes de graus en Filosofia (1792-1798) Llibre d'actes de graus en Medicina (1725-1736) Llibre d'actes de graus en Medicina (1737-1762) Llibre d'actes de graus en Medicina (1763-1771) Llibre d'actes de graus en Medicina (1772-1792) Llibre d'actes de graus en Dret (1725-1737) Llibre d'actes de graus en Dret (1738-1762) Llibre d'actes de graus en Dret (1762-1771) Llibre d'actes de graus en Dret (1772-1784) Llibre d'actes de graus en Dret (1784-1792) Llibre d'actes de graus en Dret (1792-1798) Llibre d'actes literaris de batxiller, llicenciat i doctor (1693-1759) Expedient d'actes de graus de la Facultat de Filosofia (1826-1830) Acte de grau de Medicina (1816) Actes literaris per a graus de Batxiller i Doctor de les facultats de Dret Civil i Canònic (1826-... Relació de graus concedits el curs 1829-1830 Primers títols emesos per la Universitat Literària de Mallorca Certificats d'estudis de l'any 1693 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1696-1698 Certificats d'estudis dels anys 1702-1713. Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1704-1713. Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1720-1729. Certificats d'estudis dels anys 1726-1728 Certificats d'estudis dels anys 1730-1739 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1732-1739 Certificats d'estudis dels anys 1740-1748 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1740-1749 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1750-1759 Certificats d'estudis dels anys 1751-1759 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1760-1769 Certificats d'estudis dels anys 1761-1769 Certificats d'estudis de l'any 1770 Certificats d'estudis de l'any 1771 Certificats d'estudis de l'any 1772 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1770-1779 Certificats d'estudis de l'any 1773 Certificats d'estudis de l'any 1774 Certificats d'estudis de l'any 1775 Certificats d'estudis de l'any 1776 Certificats d'estudis de l'any 1777 Certificats d'estudis d'alumnes catalans dels anys 1777-1810. Certificats d'estudis de l'any 1778 Certificats d'estudis del any 1779 Certificats d'estudis de l'any 1780 Certificats d'estudis de l'any 1781 Certificats d'estudis de l'any 1782 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1782-1789 Certificats d'estudis de l'any 1783 Certificats d'estudis de l'any 1784 Certificats d'estudis de l'any 1785 Certificats d'estudis de l'any 1786 Certificats d'estudis de l'any 1787 Certificats d'estudis de l'any 1788 Certificats d'estudis de l'any 1789 Certificats d'estudis de l'any 1790 Certificats d'estudis de l'any 1791 Certificats d'estudis de l'any 1792 Certificats d'estudis de l'any 1793 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1793-1796 Certificats d'estudis de l'any 1794 Certificats d'estudis de l'any 1795 Certificats d'estudis de l'any 1796 Certificats d'estudis de l'any 1797 Certificats d'estudis de l'any 1799 Certificats d'estudis dels anys 1800-1814 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1800-1817 Certificats d'estudis de l'any 1808 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1810-1818 Certificats d'estudis de dret dels anys 1821-1830 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1822-1829 Certificats d'estudis de filosofia dels anys 1825-1826 Certificats d'estudis, de malaltia i esborranys dels anys 1830-1833
Resultats 1 a 100 de 869 Mostra-ho tot

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES 7040 AHUIB FULM

Títol

Fons Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca

Data(es)

  • 1487 - 1835 (Creation)

Nivell de descripció

Fons

Volum i suport

13 metres lineals de documentació (llibres i lligalls). 102 capses arxivadores.

Àrea de context

Nom del productor

(1483-1673)

Història administrativa

El Gran i General Consell de Mallorca sol·licità a Ferran el Catòlic la creració d'un Estudi General d'Arts i Ciències. El Rei signà a Còrdova el 30 d'agost de l'any 1483 el corresponent privilegi pel qual es creà l'Estudi General de Mallorca. Els corrents de pensament que el promogueren estan inserits en un context lul·lià. A Randa, entre 1453 i 1460, ja hi havia impartit ensenyaments lul·lians Pere Joan Llobet, graduat a l'Estudi General de París. El 1478 Beatriu de Pinós donà els seus béns al Regne de Mallorca per al manteniment d'una escola que fomentàs la docència i la investigació sobre Ramon Llull. Ratificà aquesta donació en testament de l'11 de novembre de 1484. Tres anys abans, el 1481, Agnès de Quint assignà una renda de cent lliures per a la dotació d'una càtedra lul·liana que fou ocupada pel mestre Pere Daguí. Aquest és el context en què s'atorgà el privilegi per a la creació de l'Estudi General de Mallorca, que havia de seguir el model de Lleida fundat l'any 1300.
L'Estudi General esdevingué Universitat pel breu pontifici de Climent X l'any 1673.

Nom del productor

(1673-1835)

Història administrativa

El Papa Climent X erigí la Universitat Literària de Mallorca mitjançant breu apostòlic, datat el 17 d'abril i executat l'any 1691, encara que el camí dels estudis superiors a Mallorca van ser aprovats inicialment l'any 1483 pel rei Ferran el Catòlic. Els estatuts es realitzaren el 1697 i un any després es publicaren per l'impressor Melchor Guasp, sota el títol de "Constituciones Estatutos y Privilegios de la Universidad Luliana del Reino de Mallorca". Hi havia quatre facultats amb els estudis de teologia, dret, medicina i filosofia. En la seva etapa d'Estudi General tenia la seu a la capella de Monti-sion, al call palmesà, però quan arribaren els Jesuïtes el 1561 els lliuraren el seu edifici i s'hagueren de traslladar a unes cases del carrer Sant Roc. Amb l'expulsió dels Jeuïtes el 1767, Carles III concedí a la Universitat el col·legi de Monti-sion i conservà la propietat de la seu de l'Estudi General. La Universitat el 1829 es transformà en seminari depenent de la Universitat de Cervera, primer, i de la de València, després. Fou suprimida l'any 1835.

Història arxivística

El fons documental de la Universitat Literària de Mallorca estava dipositat a l'Institut Ramon Llull de Palma, successor de l'antic Institut Balear que s'havia creat l'any 1835, quan va desaparèixer la Universitat, i hereu de tots els seus béns, entre ells l'arxiu.
Jaume Lladó i Ferragut, catedràtic de l'Institut Ramon Llull i arxiver, va ordenar la documentació l'any 1946. El febrer de 1988 es traslladà al Rectorat de la Universitat de les Illes Balears i després a la seva actual ubicació, a la primera planta de l'edifici Ramon Llull.

Origen de l'ingrés o de la transferència

Donació de l'lnstitut Ramon Llull de Palma, datada l'11 de febrer de l'any 1988, amb informe i inventari realitzat per José López Bonet. Aquests documents són l'origen de l'Arxiu històric de la UIB (AHUIB).

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

Arxius universitaris. Història de la Universitat. Informació sobre els Jesuïtes de Mallorca.

Ingressos

Sistema d'organització

Organitzat segons la classificació resultant de la pròpia activitat universitària.

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Consulta directa a la sala d'originals, d'acord amb les normes internes i la legislació vigent. Documentació sense restriccions d'accés. Només es restringeix l'accés a la documentació en mal estat de conservació.

Condicions de reproducció

Idioma del material

  • català
  • espanyol
  • llatí

Escriptura dels documents

Nota sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Catàleg LLADÓ y FERRAGUT, J. "El Archivo Real y Pontificia Universidad Literaria y Estudio General Luliano del Antiguo Reino de Mallorca". Palma: Imprenta Vda. de Francisco Soler, 1946.

Inventari mecanografiat del trasllat dels fons de la Universitat Literària de Mallorca de l'any 1988 de José López Bonet..

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Unitats de descripció relacionades

Àrea de notes

Nota

https://arxiu-historic.uib.cat/arxiu_fitxers/denominacion.pdf
En aquest enllaç podeu llegir un article il·lustratiu sobre tot l'entorn històric de les universitats literàries, de l'especialista Rafael Ramis Barceló :"Sobre la denominación histórica de la Universidad de Mallorca: problemas institucionales e ideológicos en torno al lulismo", publicat a Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija (2010).

Nota

https://www.youtube.com/live/ulyEYluARkc?si=pj9arlmaVPDp6Yw8&t=128
Presentació del projecte definitiu de nova catalogació, descripció, digitalització i accés obert del Fons de la Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca a les Jornadas de Archivos Universitarios 2023, a càrrec de Miquel Amengual Bibiloni, realitzada a Santander del 20 al 22 de setembre de 2023.

Identificador(s) altenatiu

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per autoritat

Punts d'accés de gènere

Àrea de control de la descripció

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació revisió eliminació

Juliol de 2013 / Febrer de 2020 / Hivern de 2023

Idioma(es)

  • català

Escriptura(es)

Fonts

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organitzacions relacionades

Related genres

Llocs relacionats