S'estan mostrant 22678 resultats

Descripció arxivística
Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears
Vista prèvia d'impressió View:

14486 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Lligalls
Lligalls
Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Pergamins
Pergamins
Pergamins del Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Pergamins del Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Fons Jesuïtes de Monti-Sion
Fons Jesuïtes de Monti-Sion
Lligall XCVI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Lligall XCVI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Pergamins del Lligall XCVI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Pergamins del Lligall XCVI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1460-1662)
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1460-1662)
Lligall LVII. Escriptures de l'herència i pia memòria del Dr. Joan Arbona
Lligall LVII. Escriptures de l'herència i pia memòria del Dr. Joan Arbona
Pergamins del Lligall LVII. Escriptures de l'herència i pia memòria del Dr. Joan Arbona
Pergamins del Lligall LVII. Escriptures de l'herència i pia memòria del Dr. Joan Arbona
Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)
Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)
Fons Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca
Fons Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca
Documents Diversos de la Universitat Literària de Mallorca
Documents Diversos de la Universitat Literària de Mallorca
Pergamins del Lligall I. Escriptures de les rendes de la sacristia i de D. Joana Burló i Salom i Xavari
Pergamins del Lligall I. Escriptures de les rendes de la sacristia i de D. Joana Burló i Salom i Xavari
Lligall I. Escriptures de les rendes de la sacristia i de D. Joana Burló i Salom i Xavari
Lligall I. Escriptures de les rendes de la sacristia i de D. Joana Burló i Salom i Xavari
Jesuïtes. Documents traspaperats
Jesuïtes. Documents traspaperats
Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la seva absència (1504)
Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la seva absència (1504)
Sentència (1508)
Sentència (1508)
Llibre d'albarans d'Antoni i Marc Castell (1511, 1635-1668)
Llibre d'albarans d'Antoni i Marc Castell (1511, 1635-1668)
Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels béns del Reial Patr...
Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels béns del Reial Patrimoni (1515)
Reial Patrimoni
Reial Patrimoni
Llibre d'albarans d'Antoni Fiol (1535-1563)
Llibre d'albarans d'Antoni Fiol (1535-1563)
Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia (II)
Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia (II)
Pergamí del Lligall LXXVII
Pergamí del Lligall LXXVII
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1542-1662)
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1542-1662)
Lligall LXXIX. Escriptures i papers de pies memòries del notari Joan Llompart, de don Joaquim Ximenes, don Manuel Ximenes, Francisca Tugores i dona Francisca Comellas
Lligall LXXIX. Escriptures i papers de pies memòries del notari Joan Llompart, de don Joaquim Ximenes, don Manuel Ximenes, Francisca Tugores i dona Francisca Comellas
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1542-1665)
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1542-1665)
Pergamins del Lligall LXIX
Pergamins del Lligall LXIX
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1542-1662)
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1542-1662)
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1544-1661)
Llibre de l'administració de l'herència de Miquel Maimó (1544-1661)
Pergamins del Lligall III. Escriptures de censals de la sacristia per cumpliment de sufragis
Pergamins del Lligall III. Escriptures de censals de la sacristia per cumpliment de sufragis
Lligall I. Llibres, papers d'escriptures de censos de la sacristia i manuals.
Lligall I. Llibres, papers d'escriptures de censos de la sacristia i manuals.
Pergamins del Lligall I. Llibres, papers d'escriptures de censos de la sacristia i manuals
Pergamins del Lligall I. Llibres, papers d'escriptures de censos de la sacristia i manuals
Lligall III. Escriptures de censals de la sacristia per cumpliment de sufragis
Lligall III. Escriptures de censals de la sacristia per cumpliment de sufragis
Lligall de documents relacionats amb el Col·legi de la Sapiència
Lligall de documents relacionats amb el Col·legi de la Sapiència
Còpia de carta reial (1552)
Còpia de carta reial (1552)
Pergamins del Lligall LXXIX. Escriptures i papers de pies memòries del notari Joan Llompart, de don Joaquim Ximenes, don Manuel Ximenes, Francisca Tugores i dona Francisca Comellas
Pergamins del Lligall LXXIX. Escriptures i papers de pies memòries del notari Joan Llompart, de don Joaquim Ximenes, don Manuel Ximenes, Francisca Tugores i dona Francisca Comellas
Pergamins del Lligall LXV. Escriptures i papers de les herència i pies memòries de Miquel i Francisca Nicolau
Pergamins del Lligall LXV. Escriptures i papers de les herència i pies memòries de Miquel i Francisca Nicolau
Lligall LXV. Escriptures i papers de les herència i pies memòries de Miquel i Francisca Nicolau
Lligall LXV. Escriptures i papers de les herència i pies memòries de Miquel i Francisca Nicolau
Cartes dirigides al Capità General de Mallorca (1558)
Cartes dirigides al Capità General de Mallorca (1558)
Lligall IV. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Lligall IV. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Pergamins del Lligall IV. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Pergamins del Lligall IV. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Llibre d'actes de l'administració de l'herència del dr. Joan Moll (1565-1679)
Llibre d'actes de l'administració de l'herència del dr. Joan Moll (1565-1679)
Llibre absent
Llibre absent
Llibre de l'administració de Joan Arbona (1568-1652)
Llibre de l'administració de Joan Arbona (1568-1652)
Llibre de l'administració la famíla Salvat (1568)
Llibre de l'administració la famíla Salvat (1568)
Lligall LXVI. Escriptures i papers de l'herència d'Antoni Rabassa, transcendent a la de Miquel Nicolau, prev.
Lligall LXVI. Escriptures i papers de l'herència d'Antoni Rabassa, transcendent a la de Miquel Nicolau, prev.
Document notarial referent a Joan Bosch (1571)
Document notarial referent a Joan Bosch (1571)
Fons Papers de Son Lledó
Fons Papers de Son Lledó
Reial Ordre per disputa de competències (1573)
Reial Ordre per disputa de competències (1573)
Pergamins del Lligall LXIV. Escriptures i papers de les herències i pies memòries del llicenciat Miquel Nicolau, prev., i Francisca Nicolau, germans
Pergamins del Lligall LXIV. Escriptures i papers de les herències i pies memòries del llicenciat Miquel Nicolau, prev., i Francisca Nicolau, germans
Suplicació per cobrament de partides (1579)
Suplicació per cobrament de partides (1579)
Lligall III. Sacristia de Montision. Papers referents a la senyora Catalina Net, vídua de Pedro Coll
Lligall III. Sacristia de Montision. Papers referents a la senyora Catalina Net, vídua de Pedro Coll
Lligall IX. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Lligall IX. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Còpies de dues cartes del P. Fray Luís de Granada a la duquesa de Lisboa (1582)
Còpies de dues cartes del P. Fray Luís de Granada a la duquesa de Lisboa (1582)
Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Llibre de l'administració de les almoines (1583)
Llibre de l'administració de les almoines (1583)
Pergamins del Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Pergamins del Lligall VI. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Llibre d'albarans de Pere Coll (1585-1606)
Llibre d'albarans de Pere Coll (1585-1606)
Llibre del capbreu de Jeroni Sans (1585)
Llibre del capbreu de Jeroni Sans (1585)
Rebuts referents a la Manda Pia de Pere Coll i a la seva vídua Catalina Nét (1585-1606)
Rebuts referents a la Manda Pia de Pere Coll i a la seva vídua Catalina Nét (1585-1606)
Pergamins del Lligall LXVI. Escriptures i papers de l'herència d'Antoni Rabassa, transcendent a la de Miquel Nicolau, prev.
Pergamins del Lligall LXVI. Escriptures i papers de l'herència d'Antoni Rabassa, transcendent a la de Miquel Nicolau, prev.
Pergamins del Lligall V. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Pergamins del Lligall V. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Poder atorgat a Don Hug de Berard per la Corona (1587)
Poder atorgat a Don Hug de Berard per la Corona (1587)
Lligall V. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Lligall V. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Sagristia de Monti-Sion. Administracions, memòries i rebuts referents a mandas pies i celebració de festes
Sagristia de Monti-Sion. Administracions, memòries i rebuts referents a mandas pies i celebració de festes
Balanç del Reial Coadjutor de totes les entrades i sortides del Reial Patrimoni dels anys 1578-15...
Balanç del Reial Coadjutor de totes les entrades i sortides del Reial Patrimoni dels anys 1578-1587 (1588)
Llibre de l'administració de l'herència de Cristòfol Salvà (1588-1602)
Llibre de l'administració de l'herència de Cristòfol Salvà (1588-1602)
Expedient de reclamació de pèrdues per naufragi del genovès Lorenzo Ragio (1588)
Expedient de reclamació de pèrdues per naufragi del genovès Lorenzo Ragio (1588)
Llibre d'albarans de la senyora Catalina Nét i Coll (1588-1607)
Llibre d'albarans de la senyora Catalina Nét i Coll (1588-1607)
Tres "pagaré" de Miguel Fernández Bonnín a favor de D. Antonio Gil, canonge de Mallorca...
Tres "pagaré" de Miguel Fernández Bonnín a favor de D. Antonio Gil, canonge de Mallorca (1590)
Lligall LXXXII. Escriptures i documents relacionats amb Capocorb, diverses herències i memòries
Lligall LXXXII. Escriptures i documents relacionats amb Capocorb, diverses herències i memòries
Parts de diversos lligalls referents a la manda pia de la família Nicolau i lletres de canvi
Parts de diversos lligalls referents a la manda pia de la família Nicolau i lletres de canvi
Còpia de privilegis i concessions sobre el capbreu general dels béns feudals del Reial Patrimoni ...
Còpia de privilegis i concessions sobre el capbreu general dels béns feudals del Reial Patrimoni (1591)
Pergamí del Lligall III. Sacristia de Montision. Papers referents a la senyora Catalina Net, vídua de Pedro Coll
Pergamí del Lligall III. Sacristia de Montision. Papers referents a la senyora Catalina Net, vídua de Pedro Coll
Lligall de documentació solta (II)
Lligall de documentació solta (II)
Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu general del Reial Patrimon...
Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu general del Reial Patrimoni (1592)
Pergamins del Lligall LXXXII. Escriptures i documents relacionats amb Capocorb, diverses herències i memòries
Pergamins del Lligall LXXXII. Escriptures i documents relacionats amb Capocorb, diverses herències i memòries
Llibre de rebuts de les senyores Ildefonsa Desmas, Catalina Carbonell, Catalina Ripoll i altres (1593-1626)
Llibre de rebuts de les senyores Ildefonsa Desmas, Catalina Carbonell, Catalina Ripoll i altres (1593-1626)
Papers antics
Papers antics
El batle de Mar de Ciutat al amat lo batle de Sóller
El batle de Mar de Ciutat al amat lo batle de Sóller
Llibre de censals de la senyora Antònia Mas (1594-1628)
Llibre de censals de la senyora Antònia Mas (1594-1628)
Fons Francesc Sureda i Blanes
Fons Francesc Sureda i Blanes
Lligall LVII. Llibres de l'administració i pia memòria del dr. Joan Arbona, prve.
Lligall LVII. Llibres de l'administració i pia memòria del dr. Joan Arbona, prve.
Còpia del privilegi reial en què s'estableix l'ofici de Dipositari de Mallorca (1595)
Còpia del privilegi reial en què s'estableix l'ofici de Dipositari de Mallorca (1595)
Pergamins del Lligall VII. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Pergamins del Lligall VII. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Document en relació a notícies sobre els Jesuïtes a Transilvània (1596)
Document en relació a notícies sobre els Jesuïtes a Transilvània (1596)
Llibre de l'origen i regles de la Congregació de l'Esperit Sant (1596-...)
Llibre de l'origen i regles de la Congregació de l'Esperit Sant (1596-...)
Lligall LXI. Escriptures i papers de l'herència i pia memòria del dr. Miquel Thomàs, prve.
Lligall LXI. Escriptures i papers de l'herència i pia memòria del dr. Miquel Thomàs, prve.
Llibre de l'administració d'Antoni Rabassa (1597-1602-1610)
Llibre de l'administració d'Antoni Rabassa (1597-1602-1610)
Lligall de documents referents a la Congregació de l'Esperit Sant
Lligall de documents referents a la Congregació de l'Esperit Sant
Ordinacions de la congregació de l'Esperit Sant, fundada en el Col·legi de la Companyia de Jesús de la Ciutat de Mallorca
Ordinacions de la congregació de l'Esperit Sant, fundada en el Col·legi de la Companyia de Jesús de la Ciutat de Mallorca
Llibre de pagaments de Nicolau i Antoni Moragues i de l'herència de Cristòfol Salvà (1598-1619)
Llibre de pagaments de Nicolau i Antoni Moragues i de l'herència de Cristòfol Salvà (1598-1619)
Lligall de documentació del col·legi de Sant Martí de Palma
Lligall de documentació del col·legi de Sant Martí de Palma
Lligall LXXXV. Breves apostólicos y otros papeles de la Curia romana en asuntos de Santos Padres y Mártires de la Compañía que se llamó de Jesús
Lligall LXXXV. Breves apostólicos y otros papeles de la Curia romana en asuntos de Santos Padres y Mártires de la Compañía que se llamó de Jesús
Documents impressos
Documents impressos
Lligall VIII. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Lligall VIII. Escriptures i documents de censos de la sacristia
Llibre d'albarans de Caterina Salvà i Moragues (1604-1643)
Llibre d'albarans de Caterina Salvà i Moragues (1604-1643)
Lligall de documentació solta
Lligall de documentació solta
Sol·licitud de Pere Nunis de Berard, dipositari reial, d'un salari pel seu ofici (1608)
Sol·licitud de Pere Nunis de Berard, dipositari reial, d'un salari pel seu ofici (1608)
Resultats 1 a 100 de 22678