Història

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Història

Termes equivalents

Història

Termes associats

Història

63 Descripció arxivística results for Història

63 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Articles publicats al diari La Almudaina (1950-1952)

Retalls de 26 articles de premsa, publicats al diari La Almudaina en castellà. Inclou els següents articles:

 • Evocación de Péguy, 12 febrer 1950 (sense signar)
 • El mostassaf, 18 febrer 1950
 • Dos nuevas versiones del “Llibre d’Amic e Amat”, 5 març 1950
 • Obras y doctrinas espirituales de Jerónimo Nadal, 26 març 1950
 • Gide y la puerta estrecha, 6 març 1951
 • En la línia del bien, 27 abril 1951
 • Espinilla y don Marcelino, 3 juny 1951
 • Ocio y profesión, 17 juny 1951
 • La cruz en la cima, 24 juny 1951
 • El doctor Albert Schweitzer, 12 agost 1951
 • Crecimiento, 1952
 • Jaspers y los existencialistes, 3 febrer 1952
 • Reloj de movimientos, 10 juliol 1952
 • Figuras en el paisaje, 16 juliol 1952
 • Contrastes, 20 juliol 1952
 • Estudis, 27 juliol 1952
 • El carácter oriental, 1 agost 1952
 • El pez y el canario, 8 agost 1952
 • Historia sagrada, 15 agost 1951
 • Calle de la Almudaina, 20 agost 1952
 • Calle de la Almudaina (II), 30 agost 1952
 • Hierros artísticos, 4 setembre 1952
 • Lugar opropbioso, 9 setembre 1952
 • El balcón de los “Canamunts”, 18 setembre 1952
 • En “Figuera” en jaulado, 5 octubre 1952
 • Los lugares tentadores, 30 novembre 1952

Articles publicats en diversos mitjans (1928-1980)

Retalls de 18 articles de premsa i de revistes, alguns duplicats, publicats en diversos mitjans en castellà i català. Inclou els següents articles:

 • Las palomes anidaron en el horno alto, Boletín Parroquial, maig 1928
 • Jesús cargado con la cruz, Boletín Parroquial, març 1929
 • Documento del Cardenal Primado sobre la Acción Católica y la política, Correo de Mallorca, 12 març 1930
 • Una opinión católica sobre L’affaire Dreyfus, (publicat sota el pseudònim Ramon), mitjà desconegut, 17 juliol 1935
 • Ramón Llull en Alemania (publicat sobre el pseudònim P. T., Pep Tafona), Correo de Mallorca, 21 febrer 1936
 • Estudio del milagro, Actas de la Academia Científico-Deontológica de la Hermandad de San Cosme y San Damián de Palma de Mallorca. Circular nº1, 1944-1945
 • Estudio del milagro (continuación), Actas de la Academia Científico-Deontológica de la Hermandad de San Cosme y San Damián de Palma de Mallorca. Circular nº2, 1946-1947
 • Estudio del milagro (conclusión), Actas de la Academia Científico-Deontológica de la Hermandad de San Cosme y San Damián de Palma de Mallorca. Circular nº3, 1948-1949
 • Humboldt en el calabozo, El Universal, 30 juliol 1956
 • Las indiecitas de Humboldt, El Universal, 7 enero 1957
 • Una antologia del paisaje de Mallorca, Los reportajes de Baleares, 29 març 1958
 • Gramáticos, Santanyí, 10 març 1962
 • El mapamundi mallorquín de 1375, Separata de Revista Balear, 1975
 • Les oblidances, Bellpuig, maig 1980
 • La Balanguera, Bellpuig, data desconeguda
 • La Sociedad de historia natural. Mitjà i data desconeguts
 • La mar en la poesia de Alcover, mitjà i data desconeguts
 • La biología del carbón, traducció d’un article de Franz Fischer, Ibérica, nº944-945

Articles relacionats amb Josep Sureda i Blanes (1935-1959)

Inclou 10 articles de premsa publicats en diversos mitjans i que tracten alguna qüestió relacionada amb Josep Sureda i Blanes. Inclou els següents articles:

 • Los prodigios de la insignificancia. José Mª Eyaralar, 14 maig 1935, mitjà desconegut
 • La química conquista el mundo. W. Grelling, La Vanguardia, 22 maig 1942
 • “Ocaso del reino de Mallorca y fin de la dinastia mallorquina”. Interesante conferencia que dio ayer tarde don José Blanes Sureda. La Almudaina, 27 abril 1951
 • Tecnología química. K. Winnaecker i E. Weingarther, Química Industrial Inorgánica, 1954 (transcripció mecanoscrita)
 • Noviembre. P. Rafel Ginard Bauçà, La Almudaina, 10 desembre 1956 (fotocòpia, poema)
 • Una trilogia literaria: “Els autors de l’ocell de paper”, núm. 13. Barcelona, Editex. Aurora Díaz-Plaja, Soli, 13 maig 1957
 • Ressenya de “Mallorca i la tradició tècnica”. Destino, nº1.121, 31 gener 1959
 • El Castillo de Alaró. Guillem Sureda, Diario de Mallorca, 12 desembre 1957
 • El Archiduque. Baleares, 12 desembre 1957
 • Ressenya de “Mallorca i la tradició tècnica”. Jordi Nadal Oller, Índice Histórico Español, setembre-desembre 1959 (transcripció manuscrita)

Articles relacionats amb Josep Sureda i Blanes (1960-1965)

Inclou 11 articles de premsa publicats en diversos mitjans i que tracten alguna qüestió relacionada amb Josep Sureda i Blanes. Inclou els següents articles:

 • Els xiprers de Sant Salvador. P. Rafel Ginard Bauçà, Bellpuig, 5 agost 1960 (fotocòpia)
 • Ressenya. Bernat Vidal i Tomàs, Santanyí, 24 setembre 1960, nº72
 • Acotaciones. Médicos de ayer. Rafael Ramis Togores, Hoja del Lunes, 17 octubre 1960
 • New aspects of mallorcan life. Majorca News, 21-28 abril 1961
 • D. José Sureda Blanes. Un enamorado de Artá y su paisaje. Santiago, Bellpuig, 5 setembre 1961 (entrevista, fotocòpia)
 • Ressenya d’El poeta d’Artà. L. Ripoll, Destino, 16 juny 1962
 • Ressenya d’El poeta d’Artà. J. M. Ll., Diario de Mallorca, 28 juny 1962
 • Fue inaugurada la interesantísima exposición “Palma de ayer y de hoy”. Una magnífica y aleccionadora conferencia del Dr. D. José Sureda y Blanes. Diario de Mallorca, desembre 1962
 • “La Palma de ayer y de hoy”. Conferencia por don José Sureda y Blanes. Baleares, 30 desembre 1962
 • Los Premios de los “Premios Ciudad de Palma”. Diario de Mallorca, gener 1964
 • “Els Hostes” y otros pequeños libros. Juan Cortés, Destino, nº1.439, 6 març 1965

Articles relacionats amb Josep Sureda i Blanes (1970-1974)

Inclou 9 articles de premsa publicats en diversos mitjans i que tracten alguna qüestió relacionada amb Josep Sureda i Blanes. Inclou els següents articles:

 • Ressenya de “Orfila i la seva època, 1787-1819”. Historia y Vida, nº32, novembre 1970
 • Josep Sureda y sus “Petites Històries”. Diario de Mallorca, 6 gener 1972
 • Ressenya de “Petites històries”. J.V., La Vanguardia, 8 gener 1972
 • Les feines inútils. Gabriel Janer Manila, Diario de Mallorca, 13 gener 1972
 • Conversa amb Josep Sureda Blanes. Joan Miralles i Montserrat, Lluc, febrer 1972
 • Prosas de Josep Sureda y otros. Diario de Barcelona, 25 novembre 1972
 • Ressenya de “Mallorquins d’ahir”. Baleares?, 16 maig 1974
 • “Mallorquins d’ahir”, de Josep Sureda i Blanes. La Vanguardia, 11 juliol 1974
 • Els Mallorquins d’ahir. La tasca de Josep Sureda i Blanes. Josep Albertí, Diario de Mallorca, 18 juliol 1974

De l'ambient científic

Publicació de Sureda. Referència: Sureda Blanes, J. (1934), De l'ambient científic. Palma: La Nostra Terra. 12 còpies.

Els primers floralistes mallorquins

Text mecanoscrit i amb correccions titulat "Els primers floralistes mallorquins", de 28 pàgines. Conferència pronunciada el 12 de juny de 1975 al saló d'actes del Col·legi de Merges de Palma, a invitació d'Amics de Mallorca.

Fons Antoni Pons Pastor

 • ES 7040 AHUIB FAPP
 • Fons
 • 1896 - 1976

El fons Antoni Pons Pastor consisteix en una documentació diversa produïda i replegada per ell mateix per tal d'elaborar i realitzar les seves obres i escrits, a més de referències de premsa que li interessaven.

Pons Pastor, Antoni

Fons Sebastià Serra i Busquets

 • ES 7040 AHUIB FSSB
 • Fons
 • 1968 - 2001

La major part dels documents que constitueixen aquest fons han estat recopilats a partir de les primeres eleccions (1977) de l'època de transició democràtica espanyola fins a l'actualitat. Els fons documental malgrat el seu caràcter heterogeni, segons la seva tipologia es pot dividir en tres grans grups:

 • Documentació referent a la temàtica política
 • Documentació relacionada amb el món de la Universitat
 • Publicacions de caire divers que fan referència, sobretot, a temàtica política, social, cultural, ecològica i nacionalista.

Al grup de la documentació de caire polític, té especial interès la sèrie de partits polítics i eleccions, que arreplega programes i propaganda electoral dels distints partits polítics a les eleccions tant generals com autonòmiques del període democràtic. També és interessant la documentació del PSM, d'aquesta mateixa sèrie documental, perquè permet traçar una evolució d'aquest partit. Aquest conjunt documental està integrat per fulletons, cartells i propaganda, tant electoral com referent a activitats de caire social i cultural i de distintes entitats de les Illes Balears i de l'àmbit dels Països Catalans. També es pot trobar documentació legislativa, com projectes de lleis i programes de Govern aprovats, informes i anàlisis realitzats pel Govern de les Illes Balears, programes elaborats també pel govern de les Illes i memòries d'activitats de distints organismes de les illes, com per exemple les del Consell Insular de Mallorca, del Parlament de les Illes Balears o de la Conselleria de Comerç i Indústria o de la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social.
Pel que fa al grup de documentació relacionada amb la Universitat es poden trobar des de fitxes per realitzar enquestes sobre la investigació a la Universitat de Palma de Mallorca (1980), a documentació de cursos i congressos als que ha assistit Sebastià Serra.
Finalment, el darrer grup documental està integrat per publicacions vinculades a la ideologia i a la carrera política del productor. S'han d'esmentar que no hi ha col·leccions senceres de cap de les publicacions i que de moltes d'aquestes només hi ha exemplars solts.

Serra i Busquets, Sebastià

Jibuti

Referència: Francolini, B. (s.d.), Jibuti. Roma: Società Italiana Arti Grafiche.

Francolini, Bruno

La Balanguera

Text mecanoscrit i amb correccions titulat "La Balanguera", de 2 pàgines. 2 còpies de la segona pàgina.

La famosa decadencia

Text mecanoscrit i amb correccions titulat "La famosa decadencia", de 20 pàgines. Estotjat en carpeta de cartró. Conferència llegida al Círculo Mallorquín el 9 de maig de 1961.

Mossèn Cinto Verdaguer i l'Arxiduc Lluís Salvador

Text mecanoscrit i amb correccions titulat "Mossèn Cinto Verdaguer i l'Arxiduc Lluís Salvador", de 56 pàgines en dos plecs. Acompanyat d'una targeta invitació a la conferència del mateix títol realitzada al Centre Català de Caracas.

Palma y sus reformas

Text mecanoscrit i amb correccions titulat "Cartografía mallorquina", de 9 pàgines. Inclou dues cartes grapades.

Reflexions, elementals i prèvies, sobre la unitat històrica dels Països Catalans. Josep Fontana

1 còpia del text "Reflexions, elementals i prèvies, sobre la unitat històrica dels Països Catalans", ponència presentada per l'autor a les Jornades de Debat sobre els Països Catalans, que tingueren lloc del 9 a l'11 d'octubre de 1976 a Barcelona, convocades per l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) en el marc del Congrés de Cultura Catalana.

Fontana, Josep

Sobre de fitxes bibliogràfiques dirigit a Alfonso Sureda

Sobre dirigit a Alfonso Sureda, amb adreça a Suïssa, que inclou 36 notes manuscrites i mecanoscrites moltes referent a Cristòfol Cladera, 8 fotografies i una estampa relacionades amb el mapamundi que Cresques Abraham i un llibret de 37 pàgines, sembla que del propi Sureda i Blanes, referent als hostes polonesos d'Artà..

Textos culturals

Inclou textos originals de Josep Sureda Blanes, tant finalitzats com esborranys,de contingut cultural, principalment històric i literari.