Fons FSSB - Fons Sebastià Serra i Busquets

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES 7040 AHUIB FSSB

Títol

Fons Sebastià Serra i Busquets

Data(es)

 • 1968 - 2001 (Accumulation)

Nivell de descripció

Fons

Volum i suport

15 sèries documentals. 29 capses arxivadores.

Àrea de context

Nom del productor

(Palma, 1950)

Història biogràfica

Sebastià Serra i Busquets va néixer a Palma el 1950 i és historiador i polític. Es llicencià en Història a la Universitat de Navarra (1972) i es doctorà a la Universitat de les Illes Balears (UIB) (1981) amb la tesi La transició de la dictadura a la Segona República a les Illes Balears. Des de 1976 és professor d'Història contemporània i catedràtic (2007) del departament de Ciències Històriques i de les Arts de la UIB. Va ser professor de secundària entre 1977 i 1982. Des de 1986 és coordinador del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB. També fou professor d'Història dels mitjans de comunicació a les Balears al Màster de Periodisme i Comunicació (1991-1993) i director i professor del Màster d'Estudis Baleàrics: Ciències humanes i socials (1998-2001), ambdós impartits a la UIB. Des del 2000 és director del Centre d'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) de la UIB i Sa Nostra, Caixa de Balears. Durant tots aquests i en l'actualitat les seves línies d'investigació són les migracions, els moviments socials i culturals a les Balears al segle XX i la premsa i la ràdio. Ha promogut gran quantitat d'activitats culturals, com el Seminari de Moviments Socials i Ideologies a la Mallorca Contemporània (des del 1985), la Fundació Emili Darder, de la qual és president des de la seva creació el 1987. A més, és un dels autors de l'Atlas de les Illes Balears (1979) i va ser col·laborador de la Gran Enciclopèdia de Mallorca. És autor, juntament amb Mateu Morro, de l'Esquerra Nacionalista a Mallorca (1900-1936) (1986); amb Joan Font i Roig, de Foch i Fum (1988); "La emigración de las Islas Balears a Iberoamérica" dins Historia general de la emigración española (1992). També ha estat membre de l'equip investigador del Catàleg de publicacions periòdiques de les Illes Balears (1991-2000). El 1993, a En defensa del nostre país, recollí part dels seus articles d'opinió apareguts a la premsa local. Ha publicat, així mateix, un gran nombre d'articles de caràcter històric a publicacions diverses. Va ser coguionista de la sèrie de televisió Les Illes i els nostres emigrants (1993). Va ser l'editor de Turisme, societat i economia a les Illes Balears (1994) i Cultura i compromís polítics a la Mallorca contemporània (1995). Fou membre del consell assessor del col·leccionable Memòria Viva. Mallorca des de la mort de Franco fins avui 1975-1995 (1996). Coordinà La transició a les Illes Balears (1998) i Els anys vint a les Illes Balears (1999). És coautor de Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya (2000), Pere d'Alcàntara Penya. Balears a finals del segle XIX (2000), Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans (2000), Perspectives de final de segle a Balears (2000), El segle XX a Balears (2000) i Elements de canvi a la Mallorca del segle XX (2011).

Com a polític, el 1976 va ser un dels fundador del PSI (Partit Socialista de les Illes, que posteriorment formà la coalició PSI-PSP i participà activament en les tasques de conversió del PSI en PSM (Partit Socialista de Mallorca ¬1977¬). En aquest partit ocupà els càrrecs de secretari de política interior, secretari polític i secretari de política autonòmica (1983-1991). El 1983 va ser elegit diputat del Parlament balear i fou secretari segon de la mesa del Parlament i el 1987 va ser reelegit com a diputat. El 1991 tornà ser elegit diputat i dimití el 1993. Ha impulsat la legislació en matèria de medi ambient, acció social. Fou president de la Federació d'Esquerra Nacionalista de les Illes Balears-ENIB (1990-91) i del consell polític del PSM-Nacionalista de Mallorca (1992-2001). El 1991 va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Palma i reelegit el 1995 i el 1999, en què fou portaveu del Grup Municipal del PSM-NM.

Fou guardonat amb el premi Ciutat de Palma d'Investigació (1992) i el premi Alzina del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa ¬GOB¬ (1984) i va ser membre de la junta directiva de l'Obra Cultural Balear.

Història arxivística

El fons Sebastià Serra i Busquets ha estat en poder de la seva persona des de la seva creació fins que en va fer donació al CEDOC el 2000. De llavors ençà aquest fons documental es troba a la Universitat de les Illes Balears

Origen de l'ingrés o de la transferència

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

La major part dels documents que constitueixen aquest fons han estat recopilats a partir de les primeres eleccions (1977) de l'època de transició democràtica espanyola fins a l'actualitat. Els fons documental malgrat el seu caràcter heterogeni, segons la seva tipologia es pot dividir en tres grans grups:

 • Documentació referent a la temàtica política
 • Documentació relacionada amb el món de la Universitat
 • Publicacions de caire divers que fan referència, sobretot, a temàtica política, social, cultural, ecològica i nacionalista.

Al grup de la documentació de caire polític, té especial interès la sèrie de partits polítics i eleccions, que arreplega programes i propaganda electoral dels distints partits polítics a les eleccions tant generals com autonòmiques del període democràtic. També és interessant la documentació del PSM, d'aquesta mateixa sèrie documental, perquè permet traçar una evolució d'aquest partit. Aquest conjunt documental està integrat per fulletons, cartells i propaganda, tant electoral com referent a activitats de caire social i cultural i de distintes entitats de les Illes Balears i de l'àmbit dels Països Catalans. També es pot trobar documentació legislativa, com projectes de lleis i programes de Govern aprovats, informes i anàlisis realitzats pel Govern de les Illes Balears, programes elaborats també pel govern de les Illes i memòries d'activitats de distints organismes de les illes, com per exemple les del Consell Insular de Mallorca, del Parlament de les Illes Balears o de la Conselleria de Comerç i Indústria o de la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social.
Pel que fa al grup de documentació relacionada amb la Universitat es poden trobar des de fitxes per realitzar enquestes sobre la investigació a la Universitat de Palma de Mallorca (1980), a documentació de cursos i congressos als que ha assistit Sebastià Serra.
Finalment, el darrer grup documental està integrat per publicacions vinculades a la ideologia i a la carrera política del productor. S'han d'esmentar que no hi ha col·leccions senceres de cap de les publicacions i que de moltes d'aquestes només hi ha exemplars solts.

Ingressos

Per la naturalesa d'arxiu personal i perquè el productor encara continua viu és molt probable que es produeixin noves donacions que incrementarien el fons, ja que Sebastià Serra es troba molt vinculat amb la Universitat, perquè és professor d'aquesta i és, a més, director del CEDOC (Centre d'Estudis i Documentació Contemporània).

Sistema d'organització

Atès el contingut, el nostre propòsit va ser estructurar-lo en les sèries documentals següents:

FONS PERSONAL DE SEBASTIÀ SERRA I BUSQUETS (1968-2000)

 1. ENTITATS SINDICALS I PATRONALS (1977-1999)
  1.1. Sindicats.
  1.2. Documentació sindical.
  1.3. Patronal.
 2. FULLETONS (1977-2000)
 3. GUIES PRÀCTIQUES (1988-?)
 4. INFORMES I ANÀLISIS (1985-1998)
 5. MEMÒRIES D'ACTIVITATS D'ENTITATS DIVERSES (1979-1994)
 6. PARTITS POLÍTICS I ELECCIONS (1977-1999)
  6.1. Eleccions (1977-1999)
  6.2. Dossiers eleccions a Menorca
  6.3. Documentació electoral (1991-1999)
  6.4. Partits polítics (1977-1999)
 7. PLANS DE GOVERN APROVATS (1996-2000)
 8. PROGRAMES (1985-1994)
 9. PROJECTES DE LLEI I LLEIS (1977-1992)
 10. PUBLICACIONS (1968-2000)
  10.1. Diaris.
  10.2. Publicacions d'àmbit català i País Valencià.
  10.3. Publicacions de partits polítics.
  10.3.1 Publicacions del PSM.
  10.4. Publicacions de pobles i d'informació sobre les illes Balears.
  10.5. Publicacions de sindicats.
  10.6. Publicacions sobre problemàtiques nacionalistes estrangeres.
  10.7. Publicacions sobre temàtica cultural.
  10.8. Publicacions sobre temàtica ecologista.
  10.9. Publicacions sobre temàtica econòmica.
  10.10. Publicacions sobre temàtica social i relacionada amb l'esgésia.
  10.11. Publicacions de caire divers.
 11. UNIÓ EUROPEA (1987-1998)
 12. UNIVERSITAT (1980-1995).
 13. CURSOS I CONGRESSOS (1989-1999)
 14. CATÀLEG DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE LES ILLES BALEARS
 15. DIVERSOS

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

L’Arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears (UIB) es regula per la llei 13/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol; pel Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, del Sistema espanyol d’arxius, on se’n regula el règim d’accés; per la Llei 12/1996, de 21 de setembre, del Patrimoni de les Illes Balears; i per la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’Arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

Es pot accedir directament a la documentació mitjançant la presentació de DNI o similar. L’única limitació específica per a la consulta és la prohibida per la llei que empara les dades que afecten la intimitat de les persones i la protecció de dades de caràcter personal, establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Quant a obres publicades, es regeix pel Reial decret, 1/1996, de 12 d’abril, del text refós de la llei de Propietat intel·lectual.

La consulta s’ha de fer dins la sala de l’Arxiu i els documents es poden fotocopiar, escanejar o fotografiar sempre sota la custòdia del personal de l’Arxiu, si l’estat físic de la documentació ho permet; en cadascun dels casos s’aplicaran les tarifes que s’hagin establert.

Condicions de reproducció

Idioma del material

 • anglès
 • català
 • cors
 • espanyol
 • francès
 • italià

Escriptura dels documents

Nota sobre les llengües i escriptures

La majoria de documentació és en català i castellà, però també s'hi poden trobar documents en anglès, francès, italià i cors.

Característiques físiques i requeriments tècnics

En general, els documents es troben en bon estat de conservació.

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Malgrat que aquest fons té les seves particularitats a causa del caràcter eminentment polític estretament lligat amb la carrera política del seu productor, és aconsellable consultar altres arxius de caire més general que també són de caire polític i permetran complementar la trajectòria del panorama polític de la mateixa època que la de la documentació del fons, com l'arxiu Municipal de Palma (AMP), Arxiu del Regne de Mallorca (ARM), l'Arxiu del Parlament de les Illes Balears, l'arxiu del PSM i els distints arxius dels partits polítics i entitats sindicals i patronals, de les quals hi ha documentació al fons, entre d'altres. Pel que respecta a les publicacions, la majoria són de caire local, per tant es poden localitzar sèries més completes altres hemeroteques de les illes Balears.

Existència i localització de reproduccions

Unitats de descripció relacionades

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) altenatiu

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per autoritat

Punts d'accés de gènere

Àrea de control de la descripció

Identificador de la institució

7040 AHUIB

Regles o convencions

ISAD(G)

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Minimal

Dates de creació revisió eliminació

Creació: 15/10/2019

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

"Serra Busquets, Sebastià", Gran Enciclopèdia de Mallorca. Inca: Promomallorca, DL 1989-1997, vol. 16.

Àrea d'ingressos

Persones i organitzacions relacionades

Related genres

Llocs relacionats