Actes del Ple

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Actes del Ple

Termes equivalents

Actes del Ple

Termes associats

Actes del Ple

58 Descripció arxivística results for Actes del Ple

58 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Llibre d'actes 1840-1849 (SIG. 55)

 • Any 1840: Batle Julian Serra; Secretaris Canaves Ramis (1 de gener-16 agost) i Bartolomé Serra de Gayeta (16 agost-31 desembre)

 • 01/01/1840 (1 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior i lectura de bolletins; Presa de possessió del nou consistori; Divisió del nucli urbà i camins per complir les normes de la policia i nomenament de diversos càrrecs; D. Jaime Comas sol·licita l'obertura de séquies; Sol·licitud de rebaixa de tributs civils; Pagament de comptes pendents.

 • 12/01/1840 (2v a 3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rendiment de comptes amb l'Obreria de Sant Antoni Abat; Aprovació del llibre de repertori de préstec formalitzat amb el Banc Consulado de cent cinquanta lliures.

 • 19/01/1840 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Debat sobre els béns propis i el preu just.

 • 28/01/1840 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Donació i repartiment de drap "burell" als pobres per part del Rnd. D. Francisco Sard, rector de la vila; Revisió de les llistes electorals.

 • 02/02/1840 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Subhasta per fer una paret per entaular les pedres del pas del torrent i descripció de com s'ha de fer.

 • 12/02/1840 (5 a 5v) Assumpte: Debat sobre les pròximes eleccions; Jaime Comas i Juan Vallespir són comisionats pel repartiment de cent cinquanta lliures procedents de l'emprestito pel Reial Consolat i es dona compte de la seva gestió.

 • 26/02/1840 (5v a 6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 08/03/1840 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Atribució de la mort de D. Bartolomé Mestre al fill de Joan Pons.

 • 12/03/1840 (6v a 7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Queixa de Dna. Maria Francisca Oliver per la seva quota de la contribució; Signatura del padró general; Signatura del repartiment de la talla reial per la palla, els estris i els fruits civils; Entrega de la meitat de la contribució a D. Bartolomé Serra de Gayeta per ajudar-lo amb un problema de salut.

 • 22/03/1840 (7 a 8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Cristobal Cladera com a recapdador de la talla reial; Obertura d'un camí que condueixi a la marjal en benefici de tots els veïnats; Antonio Aguiló, Bartolomé Bennassar i Jorge Pons han de restaurar el carrer de davant les seves cases que han fet malbé amb les obres dels portals; Presentació de D. Cristobal Cladera com a recapdador de les contribucions.

 • 29/03/1840 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Pedro Crespí (Verdera) presenta un testimoni per justificar el repartiment de cent vuitanta lliures procedents del Reial Consolat.

 • 03/04/1840 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; L'Ofici de la Diputació Provincial adverteix del descompte d'un 12% sobre els bitllets del tresor a aquells que presentin el pagament a les contribucions de guerra.

 • 26/04/1840 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Multa de vint reals de velló a tots els qui varen recollir terra dels camins públics.

 • 03/05/1840 (10 a 10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Contribució extraordinària de guerra.

 • 13/05/1840 (10v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Deute d'Antonio Tugores per contribucions de quota fixa; El Batle de Muro sol·licita que es doni lliure trànsit de les aigües d'un estany compartit que inunda les terres de Muro.

 • 24/05/1840 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/05/1840 (11v a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per repartir el cens que presta el comte d'Ayamans de deu lliures a un seguit de persones; D. Pedro Pons, veïnat de Campanet, es veu obligat a restaurar el camí que duia als molins d'aigua perquè havia fet una séquia sense permís; Reclamació de D. Jaime Serra de Gayeta cap al comptador de rendes D. Antonio Company i de D. Antonio Serra notari cap als arrendataris de les terres de Son Fornari; Acord per posar preu al bestiar de llana; Adjudicació de la construcció d'un porxo a la carnisseria de D. Andrés Martorell.

 • 09/06/1840 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició de la Comissió Provincial d'instrucció Primària per substituir el mestre D. Miguel Vallespir que ha sofert un atac epilèptic.

 • 21/06/1840 (13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Juan Vallespir com a comissionat per presentar a Palma els rebuts del delme de l'any 1838.
  28/06/1840 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 17/07/1840 (14 a 14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Diputació fa lliurement del delme i de la contribució extraordinària de guerra que correspon a l'Ajuntament de Sa Pobla.

 • 16/07/1840 (14v a 15) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes de la contribució extraordinària de guerra del 1839 pendents.

 • 19/07/1840 (15v a 16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Cobrament de les quotes pendents de la contribució extraordinària de guerra.

 • 26/07/1840 (16v a 17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 02/08/1840 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació de l'assumpte de cobrament anterior.

 • 08/08/1840 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Renúncia del Secretari D. Mariano Cánaves Ramis i nomenament de d. Bartolomé Serra de Gayeta.

 • 16/08/1840 (18v a 19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Juan Cladera (presbiter) i D. Rafel Tugores (organista) no havien satisfet el pagament de seixanta reals que els correspon per l'ajuda de la milícia nacional.

 • 23/08/1840 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El rector i el presbiter no han de pagar les quotes reclamades i l'ajuntament no hi està d'acord.

 • 30/08/1840 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/09/1840 (19v a 20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització del cobrament de les quotes extraordinàries de guerra pendents.

 • 13/09/1840 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/09/1840 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/09/1840 (21 a 21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Realització d'un inventari de carros i cavalls.

 • 04/10/1840 (21v a 22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Assignació del subsidi de comerç que correspon a la vila i planificació del repartiment entre els veïnats.

 • 11/10/1840 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/10/1840 (22 a 22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Rectificació del repartiment de la contribució que correspon a D. Cristóbal Company.

 • 25/10/1840 (22v a 23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Certificació de les còpies de les declaracions autèntiques de l'expedient sobre el consolat; Certificació de tots els individus que varen concórrer en el préstec forçós del 1819; Petició perquè cada propietari pugui fer netes les séquies de la marjal.

 • 01/10/1840 (23 a 23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat en el període del 1828 al 1837.

 • 04/10/1840 (23v a 24) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comptes de l'Obreria de Sant Antoni Abat entre el 1828 i el 1837.

 • 08/11/1840 (24) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/11/1840 ( 24 a 25) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració dels individus que han quedat exempts del pagament de la contribució extraordinària; Nomenament de la comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinària de guerra a la Diputació Provincial.

 • 22/11/1840 (25 a 25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1840 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D. Pedro Andrés Serra com a economista, després de la renúncia de D. Guillermo Sampol.

 • 29/11/1840 (26v a 27v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de presentar la liquidació de la contribució extraordinàxia de guerra a la Diputació Provincial dona comptes de la gestió feta.

 • 06/12/1840 (28) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de veïnats que demanen una solució per deixar passar lliurement l'aigua pel pas de Pollença i es nomena una comissió per solucionar-ho.

 • 13/12/1840 (28v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió nomenada en la sessió anterior determina que les passadores no suposen cap problema per a la circulació de l'aigua.

 • 20/12/1840 (28v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/12/1840 (29 a 29v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Obertura de la caixa de tres claus per dipositar cent vint-i-dues lliures i catorze sous de la contribució de l'ajuntament; Efectuació de pagaments diversos.

 • Any 1841: Batle Juan Serra Cifre ; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta

 • 01/01/1841 (1 a 1v) Assumpte: Constitució d'un nou Consistori; Jurament del nou batle, Juan Serra Cifre.

 • 03/01/1841 (1v a 2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Declaració de la plaça de mestre d'instrucció primària com a vacant a causa de la malaltia del titular, D. Miguel Vallespir.

 • 06/01/1841 (2v a 3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Proposta d'obres urbanístiques; Acord de normes per vendre carn i peix; Nomentament de Cristobal Cladera coma recapdador d'impostos; Nomenament de comissions i custodis de l'Obreria de Sant Antoni Abat.

 • 07/01/1840 (3 a 3v) Assumpte: Cristobal Cladera accepta el càrrec de recapdador.

 • 18/01/1841 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Notificació sobre els que no han pagat els tributs disposaran de tres dies per efectuar el pagament.

 • 24/01/1841 (4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les romanes, les peses i les mides.

 • 31/01/1841 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat pel padró.

 • 07/02/1841 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de persones que han d'aportar tributs a la contribució extraordinària de guerra.

 • 12/02/1841 (5v) Assumpte: Nomenament del nou mestre d'ensenyament primari, Jaime Caimari, amb un sou anual de mil cent reals.

 • 14/02/1841 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 21/02/1841 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/02/1841 (6v a 7) Assumpte: D. Pedro Andrés Serra (presbiter) es fa càrrec de la Rectoria en substitució de D. Pedro Sans i es fa un inventari de la situació a la casa rectoral.

 • 28/02/1841 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Desestimació de les reclamacions d'alguns veïns.

 • 06/03/1841 (7v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per notificar als forasters amb béns al municipi que han de pagar uns tributs abans de dia 26 de març.

 • 14/03/1841 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Enviament de D. Cristobal Cladera a la pagadoria militar per cobrar els subministraments de les racions de pa.

 • 21/03/1841 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/03/1841 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el 2% de la contribució de guerra.

 • 04/04/1841 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de Sebastián Bessasae Malondro sobre el sorteig del dia present; Cristobal Cladera diposita les finances recaptades.

 • 11/04/1841 (10v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/04/1841 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 25/04/1841 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/05/1841 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/05/1841 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El municipi de Pollença sol·licita un comissionat des de Sa Pobla pel tema de la inspecció de carreteres.

 • 16/05/1841 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/05/1841 (12v a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 06/06/1841 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de l'inspecció del torrent de Sant Miquel dona la relació de les millores a realitzar als propietaris.

 • 13/06/1841 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/06/1841 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/06/1841 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/07/1841 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/07/1841 (15 a 15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per recollir expedients d'adjudicació pròpia; Queixes sobre l'enviament de tropes a Menorca i petició al Cap Polític per compartir amb altres pobles veïns; Rectificació de l'ajuntament per fer constar en acte la petició de la Junta Auxiliar de camins; Nomenament de perits per la formació de l'estadística; Pedro Crespí Verdera ha de tornar uns doblers que va cobrar al Reial Consolat.

 • 18/07/1841 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Efectuament del depòsit dels doblers per part de Jaime Serra de Gayeta en nom de Pedro Crespí Verdera.

 • 21/07/1841 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/08/1841 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per entregar a Palma un expedient de Consolat.

 • 08/08/1841 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat torna amb una nova liquidació de l'expedient del Consolat.

 • 15/08/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat per entregar a Inca el quadern estadístic.

 • 22/08/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Denúncia als germans Serra de Gayeta per no haver fet la paret que els corresponia al torrent de Sant Miquel.

 • 01/09/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/09/1841 (sf) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/09/1841 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/09/1841 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació als deutors de tributs perquè efectuïn el seu pagament.

 • 30/09/1841 (17v) Assumpte: Pagament de comptes pendents.

 • 06/10/1841 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/10/1841 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/10/1841 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/11/1841 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Preu del cànem.

 • 13/11/1841 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/11/1841 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de Rafael Cladera amb els germans Serra de Gayeta com a arrendadors d'una quarterada de terra i la reparació del torrent de Sant Miquel.

 • 08/12/1841 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Adjudicació d'una quarterada de terra de marjal a favor d'Andrés Ballester per quaranta-quatre lliures i un sou.
  15/12/1841 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/12/1841 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1841 (20 a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment dels doblers procedents del Real Consolat als prestadors; Efectuació d'altres pagaments pendents.

 • Any 1842: Batle Pedro Juan Palou; Secretari Bartolomé Serra de Gayeta (fins a dia 14 de desembre)

 • 01/01/1842 (1) Assumpte: Constitució d'un nou Consistori.

 • 02/01/1842 (1v) Assumpte: Tractament d'una sèrie de censos presentats pels presbiters del poble.

 • 08/01/1842 (2 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de comissions per inspeccionar els terrenys propis i determinar si són adients per a la sembra d'arbres; Rafael Socias, de Moscari, manifesta que no li correspon estar a la llista de censataris de la vila; Jaime Serra, de Muro, sol·licita un certificat de càrrecs d'una sèrie d'individus; Nomenament d'encarregats de l'Obreria de Sant Antoni Abat; Prohibició de sacrificar animals sense un visat per limitar els abusos.

 • 12/01/1842 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La Comissió corresponent determina que els terrenys inspeccionats no són útils per a la plantació.

 • 15/01/1842 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El depositari de l'Obreria de Sant Antoni Abat dona compte de l'any anterior (1841) i es nomenen nous càrrecs; Nomenament de comissionats que han de netejar els carrers de fang i aigües estancades; Nomenament de comissionats per revisar el Torrent de Sant Miquel i evitar desbordaments.

 • 23/01/1842 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la recaptació de tributs per a la contribució de la Milicia Nacional; Construcció d'un porxo a la carnisseria.

 • 29/01/1842 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els comissionats encarregats de la revisió del torrent de Sant Miquel informen de la situació i determinen que els germans Serra de Gayeta han de fer reparacions; Publicació de les llistes de contributaris a la Contribució General; Establiment d'un preu just dels fruits recollits.

 • 12/02/1842 (5 a 5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a l'execució de béns de tots els deutors de les contribucions municipals.

 • 19/02/1842 (5v a 6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació dels deutes municipals d'Antonio Tugores després de la subhasta dels seus béns per ordre del jutjat.

 • 26/02/1842 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de les llistes de contributaris al subsidi industrial i de comerç i als padrons de carruatges i de treball personal.

 • 01/03/1842 (6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per anar a Palma i sol·licitar a la Intendència de la Subdivisió el document de crèdit corresponent.

 • 05/03/1842 (7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per dirigir un ofici a la Junta Auxiliar de Camins.

 • 12/03/1842 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/03/1842 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord sobre el pagament del comissionat encarregat d'anar a Palma per tractar amb la Intendència de Subdivisió.

 • 30/03/1842 (8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/04/1842 (8 a 8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Publicació de la subhasta de l'obra de la peixateria.

 • 09/04/1842 (8v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; la Junta Auxiliar informa l'ajuntament sobre el traçat que ha marcat l'Ajuntament de Pollença en el camí que arriba a Sa Pobla; Nomenament d'una comissió que examini els camins traçats per veure quins s'han d'arreglar.

 • 16/04/1842 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per treure a subhasta publica l'obra de la peixateria; La comissió de camins informa sobre quins són els camins que s'han de reformar.

 • 17/04/1842 (9v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Fixació de condicions per a la reforma dels camins.

 • 23/04/1842 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Finalització de l'obra de la peixateria i pagament de seixanta lliures a Felio Ballester Pou per les obres realitzades.

 • 01/05/1842 (11v a 12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta la circular Bol. Prov. 1423 que informa de l'establiment de la nova escola normal provincial i es cerquen aspirants a l'alumnat, però ningú reuneix les condicions; Tema dels estancs de sal del poble, n'hi havia dos al centre i se n'havien d'afegir dos als extrems; D. Antonio Tugores presenta el seu títol de farmacèutic.

 • 07/05/1842 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament del picapedrer Felio Ballester.

 • 12/05/1842 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de D.Cristobal Cladera com a recaptador de la talla reial d'estris i fruits civils i talles municipals diverses.

 • 14/05/1842 (12v a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Cristobal Cladera presenta una fiança com a recaptador de tributs.

 • 21/05/1842 (13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/05/1842 (13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/06/1842 (13v a 14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per inspeccionar el torrent de Sant Miquel.

 • 11/06/1842 (14 a 15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada d'aquesta tasca informa de les reparacions que s'han de fer al torrent de Sant Miquel i es comunica als propietaris de les finques de les voreres del torrent.

 • 12/06/1842 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de la causa judicial drivada de les pastures a les finques des Colombar i can Bauma.

 • 18/06/1842 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió provincial d'instrucció informa que Juan Cabrineti Cladera no té l'edat mínima per accedir a l'Escola Normal com a alumne; La Junta Superior de Política sol·licita un informe sobre el presbiter D. Sebastián Serra Marina i se'l qualifica de persona amb bona sense retrets.

 • 25/06/1842 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El Govern Superior Polític demana si els terrenys propis del municipi són susceptibles per la sembra d'arbres; El consistori de Búger demana que el veïnat de Sa Pobla Gabriel Capó si ha arreglat el seu pou.

 • 02/07/1842 (16v a 17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió informa que els terrenys propis de la vila són susceptibles per la sembra d'arbres fruiters; Publicació de les llistes que varen tenir dret a vot en les passades eleccions dels diputats a les corts.

 • 09/07/1842 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; A petició del Sr. ecònom, es nomenen els obrers dels Sants.

 • 20/07/1842 (18 a 18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Explicació de les reclamacions d'alguns electors.

 • 23/07/1842 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 30/07/1842 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/08/1842 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 13/08/1842 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/08/1842 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es prohibeix desgranar o espadar cànem dins el poble o a zones pròximes a les cases.

 • 27/08/1842 (19v a 20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord perquè el secretari distribueixi trenta-nou lliures als escrivans per fer l'estadística del 1841.

 • 03/09/1842 (20 a 20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Convidada del Cap Superior Polític convida la corporació municipal a subscriure's al Nou Diccionari Universal.

 • 10/09/1842 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per a la distribució de les tres-centes lliures, dotze sous i sis diners que corresponen al poble segons el repartiment de la Diputació Provincial.

 • 17/09/1842 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; S'han d'iniciar ràpidament les obres de la construcció de la nova carretera i es determina que s'han de netejar algunes voreres.

 • 19/09/1842 (21 a 21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió encarregada de revisiar les voreres de la carretera de Pollença determina que s'han de netejar unes dues-centes vares castellanes i s'estableixen les condicions que han de reunir per presentar-se a la subhasta pública.

 • 24/09/1842 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/10/1842 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per confeccionar el nou padró.

 • 08/10/1842 (22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió per recórrer el torrent de Sant Miquel i veure els veïns que encara no han arreglat la part de la vorera que els correspon.

 • 15/10/1842 (22v a 23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació a Pedro Comas per part de l'Ofici de la Diputació.

 • 24/10/1842 (23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; La comissió informa del mal estat de les voreres del torrent de Sant Miquel després d'unes fortes pluges i es determina que els veïns hauran de fer reparacions provisionals fins que es puguin construir les parets durant l'estiu.

 • 26/10/1842 (23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es reprèn el tema de reparar les voreres del torrent de Sant Miquel.

 • 29/10/1842 (29) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Continuació del tema de les inundacions provocades per les pluges intenses.

 • 03/11/1842 (24 a 24v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament per reformar la teulada de la Casa Consistorial; Acord per a la reforma de diversos camins i es disposa la concessió de les obres a subhasta pública; Publicació de la subhasta per quatre anys i mig de mitja quarterada de terra en una travessera amb sínia; Tema de la subhasta d'una quarterada a la Vela.

 • 05/11/1842 (25v a 26) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de dietes a D. José Isern, sindic; Es tracta l'arrendament de mitja quarterada de terra de Serra Pou i el nomenament de perits.

 • 10/11/1842 (26v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Decisió de comprar la fusta per arreglar el costat de la propietat Serra Pou a la vorera del torrent de Sant Miquel.

 • 19/11/1842 (26v a 27) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reforma de dues clavegueres de la Travessera que es pagaran amb els doblers de la venda de cànem i carabasses; Pagament de vint-i-quatre lliures a José Isern i Juan Serra pel treball de realitzar el padró d'habitants.

 • 26/11/1842 (27) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat i l'empresari encarregat han de revisar el camí de Pollença i han de determinar quines són les obres necessàries.

 • 03/12/1842 (27 a 27v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les eleccions celebrades el dia anterior.

 • 14/12/1842 (27v a 28) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Necessitat de tenir un facultatiu en medicina després de la mort de Bartolomé Serra de Gayeta, secretari de l'ajuntament; Es tracta la quantitat de professionals que s'han de menester per servir el poble.

 • 21/12/1842 (28) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Costrucció d'una barrera al torrent de Sant Miquel en la part de les terres de Jaime Serra Pou.

 • 31/12/1842 (28v a 30) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació de despeses amb especificació de quantitat i concepte; Contractació del metge D. Juan Mas.

 • Any 1843: Batle Rafael Cladera; Secretari José Isern.

 • 01/01/1843 (1 a 1v) Assumpte: Presa de possessió del nou consistori; Nomenament com a secretari de José Isern, després de la defunció de l'anterior ocupant del càrrec Bartolomé Serra de Gayeta.

 • 04/01/1843 (1v a 2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es presenta un document de crèdit procedent del delme del 1838 amb la finalitat de pagar les contribucions de quota fixa i es comissiona el secretari perquè es presenti a Palma per tractar aquest tema.

 • 15/01/1843 (2 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Gabriel Llabrés traspassa els fons de l'Obreria de Sant Antoni Abat al nou encarregat, D. Rafael Cladera; El secretari informa sobre la gestió realitzada a Palma amb el document del delme.

 • 22/01/1843 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament del salari del mestre D. Miguel Vallespir; Petició a la Diputació Provincial per recollir els doblers necessaris per pagar els llibres de D. Juan Cabrineti perquè pugui continuar amb els seus estudis a l'Escola Nacional de Palma; S'aprova que els regidors exerciran les tasques de comprovació de pesos per torns setmanals; Es divideix el nucli urbà en quatre parts per desenvolupar tasques de neteja.

 • 29/01/1843 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es comissiona D. Cristobal Bennassar per rebre els sumaris i butlles del present any; Es posa ofici a D. Pedro José Gelabert (impressor) perquè faciliti els llibres l'alumne D. Juan Cabrineti; Pagament de diversos serveis.

 • 05/02/1843 (4 a 4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Dipòsit de les quantitats procedents dels impostos extraordinaris de guerra de 1837 i 1838.

 • 12/02/1843 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Isabel Soler és retirada de l'exercici d'ensenyament de la Doctrina Cristiana i es nomena Antònia Serra en el seu lloc.

 • 15/02/1843 (5 a 5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació per part de D. Cristobal Bennassar sobre la inclusió de certs candidats a les llistes electorals per Diputats a Corts perquè no reuneixen els requisits corresponents.

 • 19/02/1843 (5v a 6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Entrega d'una de les tres claus de l'arca municipal per part del síndic sortint, D. Cristobal Bennassar, al nou ocupant del càrrec, D. Sebastián Serra.

 • 26/02/1843 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 05/03/1843 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de l'avançament de les contribucions de quota fixa.

 • 12/03/1843 (7 a 7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició de dictamen a la Diputació Provincial per l'avançament de contribucions de quota fixa; El Sr. president informa sobre les gestions fetes a Palma amb el Cap Superior Polític; Petició del procurador síndic perquè es nomeni un recaptador de propis i arbitris de l'ajuntament i es fa una proposta de candidats.

 • 16/03/1843 (8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema dels comptes de les contribucions entre els anys 1838 i 1842, responsabilitat de D. Cristobal Cladera, i es demana una revisió per incompliment de la legislació establerta.

 • 19/03/1843 (8v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Cristobal Cladera diposita les finances com a recaptador de les contribucions municipals.

 • 26/03/1843 (9 a 10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Un ofici dirigit a la Diputació Provincial demana permís per tallar les cames als animals nocius que causen danys als veïns, es determina que les despeses es pagaran amb fons popis i s'estableixen les quantitats corresponents a cada espècie animal; S'informa el propietari Jaime Serra Pou que ha de reparar el marge del torrent de Sant Miquel al costat de la seva propietat; Es tracta la causa que segueix l'Ajuntament amb l'apoderat Marquès de la Romana a D. Pedro Lanti davant l'Audiència sobre l'atemptat al Prat des Colombrar i es determina fer una consulta als advocats D. Mariano Cánaves Ramis i D. Joan Socias Oliver.

 • 02/04/1843 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per al fur de la talla general del present any i el de la palla i eines.

 • 09/04/1843 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/04/1843 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/04/1843 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 30/04/1843 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició al comissionat de camins, D. Luís Zaforteza, de realitzar una inspecció.

 • 08/05/1843 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; El comissionat de camins exposa les reparacions necessàries en els camins; Es nomenen comissionats per fer una visita a la nova carretera de Pollença.

 • 10/05/1843 (12 a 13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es presenta un informe dels comissionats encarregats de la visita de la carretera de Pollença i es determinen le característiques que tendrà i el punt de partida.

 • 14/05/1843 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar tres lliures i nou sous a D. Juan Català; Nomenament de comissionat per inspeccionar els camins i marges de Torrent de Sant Miquel; Es tracta el tema de la renovació de la campana de la vila; Es tracta l'augment del sou del secretari.

 • 25/05/1843 (14 a 16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació d'un informe sobre les reparacions necessàries als camins i marges del Torrent de Sant Miquel.

 • 04/06/1843 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els obrers dels sants de la parròquia han de presentar els comptes de l'any anterior; S'informa que els veïnats del Torrent de Sant Miquel han de reformar els marges del torrent i han d'especificar com ho faran.

 • 11/06/1843 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de la reforma de la teulada de l'església.

 • 18/06/1843 (17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tracta amb el picapedrer i el fuster que encarregats de les reparacions de la teulada de l'església.

 • 25/06/1843 (17v a 18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/07/1843 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/07/1843 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per realitzar el pagament de l'enllumenat públic i un retrat de la reina Isabel II amb fons propis de l'ajuntament.

 • 14/07/1843 (18v a 19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pronunciament a favor de la independència nacional i de celebrar els actes de commemoració de la constitució de la monarquia espanyola de 1837.

 • 25/07/1843 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'obrers dels sants de la parròquia; Denúncia del mal comportament del presbiter D. Juan Buenaventura Cladera al Vicari General de la Diòcesi.

 • 30/07/1843 (19v 20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/08/1843 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Els veïns que vulguin que es toqui la campana major pels morts hauran de pagar i s'hauran d'afegir sis sous més perquè sonin també les dues campanes inferiors.

 • 13/08/1843 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per pagar el deute de quatre mensualitats al Sr. Ecònom dels fons de l'arca de les tres claus i acord per pagar les reparacions del rellotge de l'ajuntament al picapedrer encarregat amb fons propis.

 • 18/08/1843 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema del cobrament del tercer trimestre de les contribucions de quota fixa.

 • 27/08/1843 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/09/1843 (21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Divisió i repartiment de camins entre els regidors perquè cadascú s'ocupi de la part que li pertoca.

 • 10/09/1843 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/09/1843 (22 a 22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema de les mensualitats que es deuen al Vicari de la parròquia.

 • 15/09/1843 (22v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el tema dels inconvenients de no haver realitzat el cobrament del tercer trimestre de la contribució de quota fixa.

 • 17/09/1843 (22v a 23) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comprovació del mal estat dels marges del torrent de Sant Miquel.

 • 24/09/1843 (23 a 23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es passa ofici a l'advocat D. Miguel Amer sobre els drets que tenen determinats veïns sobre les rotes del municipi.

 • 01/10/1843 (23v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Revisió de l'estat de comptes de diferents tributs municipals.

 • 08/10/1843 (24) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Revisió dels comptes presentats pel dipositari.

 • 15/10/1843 (24v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/10/1843 (24v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/10/1843 (24v a 25) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de la quantitat de soldats que ha d'aportar el poble a la nació.

 • 05/11/1843 (25) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; D. Antonio Tugores és l'encarregat de presentar els set soldats que ha de presentar Sa Pobla.

 • 12/11/1843 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/11/1843 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord pel pagament de diversos comptes pendents; Petició a Sebastián Socias i Antonio Cladera perquè retirin el fang de les avingudes i el portin a les seves finques.

 • 26/11/1843 (25v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/12/1843 (26) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 10/12/1843 (26 a 26v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de diverses despeses provocades per la proclamació d'Isabel II com a reina d'Espanya.

 • 17/12/1843 (26v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Denúncia a Jaime Socias per una sembra al camí de son Sabater i denúncia a Miguel Crespí Verdera per la construcció d'una séquia al camí de Pollença.

 • 22/12/1843 (27) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de les despeses de la recomposició dels camins després de les inundacions de l'octubre de 1842 i de les obres de l'església.

 • 31/12/1843 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Jurament d'obediència i fidelitat a la reina Isabel II; Aprovació de diverses despeses.

 • Any 1844: Batles Rafael Cladera (1 de gener a 7 d'abril) i Juan Serra Cifre (19 de maig a 31 de desembre); Secretari José Isern

 • 07/01/1844 (1) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/01/1844 (1) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la sembra d'arbres a les terres pròpies de l'ajuntament que no es va realitzar per inconvenients dels veïnats.

 • 21/01/1844 (1v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/01/1844 (1v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de l'enviament del cap polític a Palma per tractar l'assumpte del delme del 1837.

 • 04/02/1844 (2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 11/02/1844 (2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/02/1844 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de pagaments diversos.

 • 25/02/1844 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/03/1844 (3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de diversos pagaments.

 • 10/03/1844 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Diferents temes sobre el pagament del delme del 1837.

 • 17/03/1844 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord pel pagament del metge i cirurgià D. Ignacio Mas (396 lliures per l'assistència dels malalts); Acord sobre la quantitat per aportar a la contribució de la talla general.

 • 24/03/1844 (4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/03/1844 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/04/1844 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • [...] Bot fins al full 7. Falten fulls.

 • 19/05/1844 (7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Renovació de José Isern com a secretari.

 • 26/05/1844 (7 a 8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema sobre la venda de determinats productes i debat sobre si s'han de vendre a la quartera o a les botigues particulars; Nomenament dels nous regidors com a encarregats de les obreries de Sant Antoni, Santa Margalida, Sant Josep i Sant Sebastià; Acord per distribuir els doblers recaptats en la conservació de la parròquia; Pagament acordat pel consistori sortint el 17 de març.

 • 02/06/1844 (8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació de comptes de les obreries al consistori sortint; Nomenament com a dipositari de béns propis a D. Cristobal Cladera; Acord per guardar els diaris que rep l'ajuntament a casa de José Morell perquè tots els veïns els puguin llegir; Tema de la venda de peix a la peixateria; Acord perquè tots els carnissers puguin vendre els seus productes a partir de les cinc del matí a l'estiu i a partir de les sis durant l'hivern.

 • 09/06/1844 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Petició d'una ampliació del termini per pagar l'impost extraordinari del 1840 al comptador de rendes.

 • 14/06/1844 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió encarregada del mal estat dels camins.

 • 16/06/1844 (9v a 11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Informe sobre el mal estat de determinats camins; Presentació de les fiances com a recaptador de quota fixa per part de Cristobal Cladera.

 • 23/06/1844 (11 a 11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Reclamació del recaptador de tributs perquè es declarin com a insolvents les persones que esmenta; Reclamació de pagaments del segon trimestre per cobrir les despeses de l'exèrcit.

 • 30/06/1844 (11v a 12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament de setanta-cinc lliures del sou del primer trimestre del secretari i es pagarà del que deu de quota fixa dels anys 1842 i 1843 D. Guillermo Serra (presbiter).

 • 07/07/1844 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/07/1844 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'un comissionat pel lliurament de "quintos" (soldats) a l'Exma. Diputació Provincial.

 • 21/07/1844 (13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de l'adjudicació del blat a favor de Nicolas Pons (encara no ha presentat fiança) i s'informa dels fets al Cap Polític.

 • 28/07/1844 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord sobre diversos pagaments.

 • 04/08/1844 (13v a 14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió de veïns i membres del consistori per realitzar la inspecció del torrent de Sant Miquel.

 • 11/08/1844 (14 a 15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Informe sobre la inspecció del torrent de Sant Miquel i relació de reformes.

 • 16/08/1844 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Comunicació als veïns de les reformes que s'han de fer al torrent de Sant Miquel.

 • 18/08/1844 (15v a 16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament al veterinari perquè pugui atendre els cavalls dels veïnats pobres que no ho poden pagar.

 • 25/08/1844 (16 a 16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d'una comissió perquè vagi a Palma per fer unes gestions sobre la liquidació de fruits del 1841.

 • 31/08/1844 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació d'una carta de culte i clergat per part del regidor José Morell.

 • 07/0/1844 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord pel pagament corresponent als comissionats que han anat a Palma a realitzar diverses gestions.

 • 15/09/1844 (17 a 17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es tracta el cobrament d'interessos de tres accions del Banc Nacional de San Fernando i es nomena una comissió per anar a fer la gestió a Palma.

 • 22/09/1844 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.
  -29/09/1844 (18 a 18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Compliment de la circular de l'Exma. Diputació sobre l'assumpte de les despeses del manteniment del clergat.

 • 06/10/1844 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Censura dels comptes presentats pel batle anterior Rafael Cladera.

 • 13/10/1844 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/10/1844 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació de comptes per part de l'ecònom D. Pedro Andrés Serra.

 • 27/10/1844 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/11/1844 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de la reforma de la teulada de la casa consistorial.

 • 10/11/1844 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Es passa ofici als batles de Muro, Binissalem i Campanet perquè notifiquin a determinats subjectes els seus deutes.

 • 17/11/1844 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 24/11/1844 (20v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació del pressupost per part del secretari.

 • 01/12/1844 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació de la llita de deutors de les contribucions de quota fixa per part del recaptador.

 • 08/12/1844 (21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/12/1844 (21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/12/1844 (21v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1844 (22) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord de pagament de salaris als treballadors de l'ajuntament.

 • Any 1845: Batle Juan Serra Cifre; Secretari José Isern.

 • 05/01/1845 (2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de les contribucions anuals.

 • 12/01/1845 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de diverses persones ue han de contribuir en el subsidi de comerç.

 • 19/01/1845 (2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/01/1845 (3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la neteja de les síquies.

 • 02/02/1845 (3 a 3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/02/1845 (3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/02/1845 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/02/1845 (4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/02/1845 (4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del deute de Gabriel Soler amb el consistori per la subhasta del blat.

 • 09/02/1845 (5) Assumpte: Circular de Cap Polític sobre les modificacions i augment de pressupost.

 • 16/02/1845 (5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/02/1845 (5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/03/1845 (5v a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/03/1845 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/03/1845 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins;

 • 23/03/1845 (6v a 7) Assumpte: Finalització de les obres de la carretera de Pollença dia 19 de març i pagament de la feina; Declaració d’insolvents les llistes de quota fixa per part del recaptador Cristobal Cladera.

 • 27/03/1845 (7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de Gabriel Bauzá com a depositari de fons públics.

 • 28/03/1845 (7v a 8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acceptació de càrrec de Gabriel Bauzá.

 • 06/04/1845 (8v a 9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de la contribució de culte i clergat.

 • 13/04/1845 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Aprovació de pressupost de l’any anterior.

 • 20/04/1845 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/04/1845 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del mal estat dels camins de la marjal i petició de treball personal per la manca de fons.

 • 04/05/1845 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 11/05/1845 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/05/1845 (10v) Assumpte: obertura d’un camí perquè hi puguin passar carruatges.

 • 25/05/1845 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/06/1845 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Formació de tres persones per exercir la funció de veedor.

 • 08/06/1845 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Formació de les llistes electorals a càrrec del batle i d’una comissió de majors contribuents.

 • 15/06/1845 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per sol·licitar el pagament dels contribuents.

 • 22/06/1845 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 29/06/1845 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/07/1845 (12 a 12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Acord per reformar els marges del torrent de Sant Miquel.

 • 13/07/1845 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/07/1845 (13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/07/1845 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació de les reparacions que han de fer els veïns del torrent de Sant Miquel.

 • 03/08/1845 (14) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Despeses de les obres del despatx, audiència i presó d’Inca.

 • 10/08/1845 (14 a 14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 17/08/1845 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 24/08/1845 (14v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/08/1845 (15) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d’un nou regidor en substitució de Juan Crespí per defunció.

 • 07/09/1845 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de repartidors de la riquesa territorial.

 • 14/09/1845 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 21/09/1845 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/09/1845 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació del pressupost per l’any 1846.

 • 05/10/1845 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema dels veïns que no han presentat la declaració de béns.

 • 12/10/1845 (17 a 17v) Assumpte: Continuació dels estudis de l’alumne de Sa Pobla a l’escola normal.

 • 19/10/1845 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/10/1845 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/11/1845 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/11/1845 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 16/11/1845 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/11/1845 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema de la quantitat de consum del poble.

 • 30/11/1845 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/12/1845 (19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/12/1845 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/12/1845 (20) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del repartiment de la contribució amb el representant dels majors contribuents.

 • 31/12/1845 (20v a 21) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament dels treballadors de l’ajuntament.

 • Any 1846: Batles Sebastián Serra Cardell (1 de gener a 30 d’agost) i Gabriel Llabrés (20 de setembre a 31 de desembre); Secretari José Isern.

 • 01/01/1846 (1) Assumpte: Constitució del nou consistori i jurament de càrrecs.

 • 04/01/1846 (1v a 2) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de diversos càrrecs.

 • 11/01/1846 (2 a 2v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del mal que fa el bestiar a lloure.

 • 14/01/1846 (2v) Assumpte: Acord per fer rogatives i implorar una pluja profitosa.

 • 25/01/1846 (3) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Avançament de le contribucions de costum.

 • 01/02/1846 (3v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de perits per fer el repartiment de contribucions.

 • 08/02/1846 (3v a 4) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema del repartiment de cotribucions.

 • 11/02/1846 (4 a 4v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Queixa d’un regidor al teixidor que pesa malament el cànem.

 • 15/02/1846 (4v a 5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 22/02/1846 (5) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/03/1846 (5v) Assumpte: Sol·licitud de Pedro Pons.

 • 08/03/1846 (5v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/03/1846 (6) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Repartiment de la contribució del segon semestre de l’any aterior.

 • 22/03/1846 (6 a 6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 27/03/1846 (6v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 05/04/1846 (6v a 7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 12/04/1846 (7) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/04/1846 (7 a 7v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de Gabriel Bauzá com a dipositari de fons propis.

 • 20/04/1846 (7v a 8) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/04/1846 (8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 03/05/1846 (8v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/05/1846 (9) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de regidors encarregats de la inspecció de camins.

 • 17/05/1846 (9 a 9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament d’un regidor encarregat d’anar a Palma signar l’escriptura de drets de la vila.

 • 24/05/1846 (9v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagament de gestions de regidors.

 • 31/05/1846 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/06/1846 (10) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 14/06/1846 (10v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Relació dels camins que s’ha d’arreglar.

 • 21/06/1846 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 28/06/1846 (11) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 05/07/1846 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 12/07/1846 (11v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 19/07/1846 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 26/07/1846 (12) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 02/08/1846 (12v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 09/08/1846 (12v) Assumpte: Repartiment de nou mil reals de la contribució d’immobles.

 • 16/08/1846 (13) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 23/08/1846 (13 a 13v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Necessitat d’una docent per ensenyar les nines i nomenament de Esperanza Isern.

 • 30/08/1846 (13v) Falta un full.

 • 20/09/1846 (15) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Tema dels robatoris de carabasses i cànem.

 • 27/09/1846 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 04/10/1846 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 11/10/1846 (15v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 18/10/1846 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 25/10/1846 (16) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 01/11/1846 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 07/11/1846 (16v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 15/11/1846 (17) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Presentació de pressuposts.

 • 20/11/1846 (17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Discusió sobre els pressuposts.

 • 29/11/1846 (17v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 06/12/1846 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 13/12/1846 (18) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 20/12/1846 (18v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Nomenament de perits per l’avaluació de béns immobes, cultius i bestiar.

 • 27/12/1846 (19) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins.

 • 31/12/1846 (19 a 19v) Assumpte: Lectura i aprovació de l'acta anterior i lectura de bolletins; Pagaments diversos.