Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
ESC Eleccions de socis 1833 - 1936
COM Comptabilitat 1831 - 1984
ECO Expedients de contagis de la RAMIB 1831 - 1867
PRE Premis 1958 - 1994
DAH Discursos de Recepció d'Acadèmics d'Honor 1994 - 2007
COR Correspondència 1831 - 1990
EXP Expedients Personals 1832 - 2013
EID Expedients i informes diversos 1831 - 1882
MIT Memòries i treballs 1742 - 2005
ADV Documents audiovisuals 1981
ERG Estatuts i reglaments de l'Acadèmia 1973 - 2017
EXI Expedients d'intrussisme 1831-08-01 - 1834-05-31
SIN Sessions inaugurals 1841 - 2020
LRC Llibres de registre d'entrada i sortida de correspondència 1831 - 1972
LRS Llibre de registre de socis 1831 - 1994
SBD Subdelegacions de Medicina i Cirurgia 1831 - 1849
DNC Documents no classificats 1721 - 2005
ACT Llibres d'actes 1831 - 1997
LCI Llibres copiadors d'informes 1878 - 1910
EEP Expedients d'Exercici Professional 1830 - 1868
BMI Borsa de metges interins 1935 - 1950
DRA Discursos de recepció acadèmica 1856 - 2017
OMR Observacions meteorològiques de les Reial Acadèmia de Medicina 1831 - 1847