Laboratorio químico-biológico

Área de identidad

Tipo de entidad

Forma autorizada del nombre

Laboratorio químico-biológico

Forma(s) paralela(s) de nombre

Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas

Otra(s) forma(s) de nombre

Identificadores para instituciones

Área de descripción

Fechas de existencia

Historia

El Laboratorio Químico-Biológico es va crear al 1898 a través d'una modificació del reglament que regia el Col·legio Médico-Farmacéutico, amb l'objectiu de practicar exàmens i analítiques de substàncies minerals i orgàniques la composició química de les quals fossin reclamades per corporacions oficials, autoritats o particulars.
La totalitat dels socis del Col·legi composaven la Junta general del Laboratori. Tenien dret a utilitzar gratuïtament els serveis per assumptes propis sempre i quan fomentessin els treballs i interessos del laboratori. Els fons del Laboratori provenien de les subvencions en metàl·lic i en material dels ingressos pel dret a dur a terme els seus treballs i de donacions a càrrec de particulars; la Diputació Provincial va ajudar cedint el local, el material i les instal·lacions necessàries, i l'Ajutament de Palma atorgant una subvenció per a la compra dels aparells necessaris.
La finalitat primordial del Laboratorio Químico-Biologico va ser la d'ajudar a modernitzar la medicina mallorquina. Però, a pesar dels intents, la utilització del laboratori com a mitjà diagnòstic o terapèutic dins la pràctica medicinal illenca no va arrelar tan fort com el que hauria haver estat necessari per a arribar a una autèntica modernitzció professional.Tot i així, la generació mèdica balear d'aleshores no va descuidar del tot la pràctica de l'anàlisi químic-biològic, considerat de tanta transcendència especialment en la pràctica de la cirurgia.

Bibliografia:
• TOMÁS MONSERRAT, J.: El Colegio de Médicos de Baleares (1882-1982). Palma: Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 1985
• TOMÁS MONSERRAT, J.: La organización Médica en Baleares. Los Presidentes (1882-1999). Palma: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, 1999

Lugares

Estatuto jurídico

Funciones, ocupaciones y actividades

Mandatos/fuentes de autoridad

Estructura/genealogía interna

Contexto general

Área de relaciones

Access points area

Occupations

Área de control

Identificador de registro de autoridad

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación, revisión o eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Notas de mantención

  • Portapapeles

  • Exportar

  • EAC