Laboratorio químico-biológico

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Forma autoritzada del nom

Laboratorio químico-biológico

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Història

El Laboratorio Químico-Biológico es va crear al 1898 a través d'una modificació del reglament que regia el Col·legio Médico-Farmacéutico, amb l'objectiu de practicar exàmens i analítiques de substàncies minerals i orgàniques la composició química de les quals fossin reclamades per corporacions oficials, autoritats o particulars.
La totalitat dels socis del Col·legi composaven la Junta general del Laboratori. Tenien dret a utilitzar gratuïtament els serveis per assumptes propis sempre i quan fomentessin els treballs i interessos del laboratori. Els fons del Laboratori provenien de les subvencions en metàl·lic i en material dels ingressos pel dret a dur a terme els seus treballs i de donacions a càrrec de particulars; la Diputació Provincial va ajudar cedint el local, el material i les instal·lacions necessàries, i l'Ajutament de Palma atorgant una subvenció per a la compra dels aparells necessaris.
La finalitat primordial del Laboratorio Químico-Biologico va ser la d'ajudar a modernitzar la medicina mallorquina. Però, a pesar dels intents, la utilització del laboratori com a mitjà diagnòstic o terapèutic dins la pràctica medicinal illenca no va arrelar tan fort com el que hauria haver estat necessari per a arribar a una autèntica modernitzció professional.Tot i així, la generació mèdica balear d'aleshores no va descuidar del tot la pràctica de l'anàlisi químic-biològic, considerat de tanta transcendència especialment en la pràctica de la cirurgia.

Bibliografia:
• TOMÁS MONSERRAT, J.: El Colegio de Médicos de Baleares (1882-1982). Palma: Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 1985
• TOMÁS MONSERRAT, J.: La organización Médica en Baleares. Los Presidentes (1882-1999). Palma: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, 1999

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC