Laboratorio químico-biológico

Identity area

Type of entity

Authorized form of name

Laboratorio químico-biológico

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

History

El Laboratorio Químico-Biológico es va crear al 1898 a través d'una modificació del reglament que regia el Col·legio Médico-Farmacéutico, amb l'objectiu de practicar exàmens i analítiques de substàncies minerals i orgàniques la composició química de les quals fossin reclamades per corporacions oficials, autoritats o particulars.
La totalitat dels socis del Col·legi composaven la Junta general del Laboratori. Tenien dret a utilitzar gratuïtament els serveis per assumptes propis sempre i quan fomentessin els treballs i interessos del laboratori. Els fons del Laboratori provenien de les subvencions en metàl·lic i en material dels ingressos pel dret a dur a terme els seus treballs i de donacions a càrrec de particulars; la Diputació Provincial va ajudar cedint el local, el material i les instal·lacions necessàries, i l'Ajutament de Palma atorgant una subvenció per a la compra dels aparells necessaris.
La finalitat primordial del Laboratorio Químico-Biologico va ser la d'ajudar a modernitzar la medicina mallorquina. Però, a pesar dels intents, la utilització del laboratori com a mitjà diagnòstic o terapèutic dins la pràctica medicinal illenca no va arrelar tan fort com el que hauria haver estat necessari per a arribar a una autèntica modernitzció professional.Tot i així, la generació mèdica balear d'aleshores no va descuidar del tot la pràctica de l'anàlisi químic-biològic, considerat de tanta transcendència especialment en la pràctica de la cirurgia.

Bibliografia:
• TOMÁS MONSERRAT, J.: El Colegio de Médicos de Baleares (1882-1982). Palma: Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 1985
• TOMÁS MONSERRAT, J.: La organización Médica en Baleares. Los Presidentes (1882-1999). Palma: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, 1999

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC