Vista prèvia d'impressió Tanca

S'estan mostrant 3 resultats

Descripció arxivística
Vista prèvia d'impressió View:

Fons Pergamins Esporles

  • ES 7020_AMES FPE
  • Fons
  • 1370 - 1673

Aquesta secció s’ha establit acudint als aspectes formals dels documents que l’integren, prevalent aquest criteri sobre el contingut i la seva funció. Comprèn 10 pergamins datats del 1370 a 1673, la majoria són referits a redempció de censos.

Ajuntament d'Esporles

Fons Municipal Esporles

  • ES 7020_AMES FME
  • Fons
  • 1513-2011

La documentació descrita fins al moment de duu a terme el projecte actual de descripció suposa un total de 1.335 unitats documentals compostes, és la següent:
Govern municipal, consta de 88 llibres o lligalls
Comprèn la documentació relativa a les reunions i resolucions de la corporació municipal, que s’inicien al 1550 amb les actes dels “consells”. En alguns casos es refereix també a Banyalbufar, que fins 1831-1843 va formar amb Esporles un sol municipi. També inclou les Actes de l’Ajuntament, les de la Comissió Permanent i les de la Junta Municipal.
Un altre conjunt documental d’aquesta secció de govern és el de Normes i Disposicions, que reuneix la normativa legal, les “Crides de la Universitat” de 1697 a 1764, reals ordres, edictes i bans.
Patrimoni municipal, Personal, Serveis municipals i Abastaments, i Beneficència, consta de 30 llibres o lligalls datats entre 1836 i 1957.
Comptabilitat, consta de 517 llibres o lligalls
Reuneix la documentació comptable de l’Ajuntament. Des de les Actes de Rendició de Comptes a partir de 1513, les comptes de “Clavariat” de 1703 a 1749. I els pressuposts anuals que apareixen al 1880.
Correspondència, consta de 126 llibres o lligalls, entre 1716 i 1978.
Eleccions, consta de 13 llibres o lligalls
Reuneix documentació d’índole electoral com les actes de la Junta Electoral del Partit d’Esporles que abarca els municipis d’Andratx, Sóller, Deià, Valldemossa, Calvià, Puigpunyent i Bunyola de 1812; la de la Junta Electoral Municipal del Cens Electoral; els censos electorals, i una altra referida a les diverses eleccions celebrades per el municipi des de 1776 fins 1966.
Estadística, consta de 20 llibres o lligalls
Reuneix principalment la documentació de padrons i censos entre 1860 i 1980
Milícies, consta de 21 llibres o lligalls, entre 1770 i 1965
Ordre públic, consta de 22 llibres o lligalls entre 1814 i 1977
Inclou la documentació referida a qüestions de seguretat i vigilància del municipi, així com la de les associacions i societats de caràcter polític o de defensa d’interessos laborals.
Sanitat, consta de 15 llibres o lligalls entre 1820 i 1976.
Tributació, consta de 293 llibres o lligalls, entre 1561 i 1978
Comprèn la documentació de caràcter contributiu del municipi que s’inicia amb les “talles”, molt abundants i algunes característiques d’aquesta localitat. Hi ha també nombrosos documents de Contribució territorial, i una còpia del cadastre de 1667.
Urbanisme i Obres, consta de 78 llibres o lligalls, entre 1859 i 1978
Documentació Judicial, consta de 102 llibres o lligalls, entre 1663 i 1976
Comprén la documentació de la “Cort Reial” i la dels Jutjats.

Ajuntament d'Esporles