Print preview Close

Showing 55942 results

Archival description
Print preview View:

18558 results with digital objects Show results with digital objects

Relació de mules i "machos" 1ª 1/2 s. XIX (sig 660/2)
Relació de mules i "machos" 1ª 1/2 s. XIX (sig 660/2)
Llibre d'actes de pergamí en substància 2ª 1/2 S. XVIII (sig 538)
Llibre d'actes de pergamí en substància 2ª 1/2 S. XVIII (sig 538)
Índex general del cementiri municipal 2ª meitat s.XX (sig 596/6)
Índex general del cementiri municipal 2ª meitat s.XX (sig 596/6)
Expedients de pobresa 1925-1930 1934-1935 (sig 53/9)
Expedients de pobresa 1925-1930 1934-1935 (sig 53/9)
Llibres de caixa 1960--1966 (SIG. 2399)
Llibres de caixa 1960--1966 (SIG. 2399)
Carpetilles per guardar la documentació de cada acte de conciliació 1976-184
Carpetilles per guardar la documentació de cada acte de conciliació 1976-184
Eleccions de compromisaris per a senadors 1877, 1879, 1881, 1884 i 1886-1889 (SIG. 1277)
Eleccions de compromisaris per a senadors 1877, 1879, 1881, 1884 i 1886-1889 (SIG. 1277)
Comunicacions de matrimoni 1921-1932 (sig. 2914/1)
Comunicacions de matrimoni 1921-1932 (sig. 2914/1)
Subsidi al combatent
Subsidi al combatent
Llista cobratòria 1926 (sig 291/1)
Llista cobratòria 1926 (sig 291/1)
Relacions jurades del repartiment general d'utilitats 193. (sig 309/1)
Relacions jurades del repartiment general d'utilitats 193. (sig 309/1)
Llibre de registre fiscal de finques rústiques 1930-1932 (sig 317)
Llibre de registre fiscal de finques rústiques 1930-1932 (sig 317)
Fitxes de contribuents d'arbitris 197. (sig 394/1)
Fitxes de contribuents d'arbitris 197. (sig 394/1)
Enquesta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre protecció civil (198.) (sig 143/10)
Enquesta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre protecció civil (198.) (sig 143/10)
Projecte Can Piu. Deià Residencial 1999-2002 (1101)
Projecte Can Piu. Deià Residencial 1999-2002 (1101)
Declaracions d'interessos i patrimoni
Declaracions d'interessos i patrimoni
Declaracions de béns patrimonials 199? (sig 366)
Declaracions de béns patrimonials 199? (sig 366)
Revisió normes subsidiàries 2000-2001
Revisió normes subsidiàries 2000-2001
Declaracions de l'impost municipal de circulació de vehicles 1969-1970 (sig 329/4)
Declaracions de l'impost municipal de circulació de vehicles 1969-1970 (sig 329/4)
Llibre registre de recaptació d'arbitris 1933-1934 (sig 318/2)
Llibre registre de recaptació d'arbitris 1933-1934 (sig 318/2)
Comptes, liquidacions i justificants d'inversió de donatius del Govern Civil per obres urgents i per mitigar l'autor obrer 1953-1958 (sig 80/2)
Comptes, liquidacions i justificants d'inversió de donatius del Govern Civil per obres urgents i per mitigar l'autor obrer 1953-1958 (sig 80/2)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1954-1955 (sig 279/1)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1954-1955 (sig 279/1)
Col·leccions Factícies
Col·leccions Factícies
Pergamins
Pergamins
Pergamins i reproduccions a xerocòpies de pergamins de l'Arxiu del Regne de Mallorca 1267-1308 i 1326-1522 (SIG. 2578)
Pergamins i reproduccions a xerocòpies de pergamins de l'Arxiu del Regne de Mallorca 1267-1308 i 1326-1522 (SIG. 2578)
Fons Municipal Històric de Sa Pobla
Fons Municipal Històric de Sa Pobla
Pergamí 1
Pergamí 1
Fons Pergamins
Fons Pergamins
Correspondència de la Cúria
Correspondència de la Cúria
Fons Municipal Històric de Montuiri
Fons Municipal Històric de Montuiri
Llibre Comú de la Cúria
Llibre Comú de la Cúria
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Llibre d'albarans del clavari 1318 - 1822
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Pergamí 3
Pergamí 3
Correspondència de la Cúria 1330-1876
Correspondència de la Cúria 1330-1876
Fons Pergamins
Fons Pergamins
Pergamí 1
Pergamí 1
Lligalls
Lligalls
Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Pergamins
Pergamins
Pergamins del Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Pergamins del Lligall II. Escriptures i documents de censals de la sacristia
Fons Jesuïtes de Monti-Sion
Fons Jesuïtes de Monti-Sion
Pergamí 4
Pergamí 4
Pergamí 5
Pergamí 5
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibres d'empares
Llibres d'empares
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1345
Llibre d'empares 1345
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Pergamí 2
Pergamí 2
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibres de judicis
Llibres de judicis
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
Llibres de subhastes
Llibres de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Pergamí 6
Pergamí 6
Pergamí 7
Pergamí 7
Fons Pergamins Esporles
Fons Pergamins Esporles
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una pos...
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una possessió “Muntanya” per un tros de terra de Pedro Joan, en el qual s’estan edificant unes cases. Escriptura d’aquest canvi lliurada per Pedro Sala, notari públic de Mallorca el 9 de Desembre de 1372.
Pergamí 3
Pergamí 3
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Pergamí 4
Pergamí 4
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Pergamí 5
Pergamí 5
Pergamí 6
Pergamí 6
Llibre de judicis 1381-1399
Llibre de judicis 1381-1399
Pergamí 8
Pergamí 8
Pergamí 9
Pergamí 9
Pergamí 10
Pergamí 10
Consolat de Mar de Mallorca 1385 (sig BB-SL-125)
Consolat de Mar de Mallorca 1385 (sig BB-SL-125)
Llibre d'albarns de censals 1647--1835 (SIG. 2286/6)
Llibre d'albarns de censals 1647--1835 (SIG. 2286/6)
Pergamí 7
Pergamí 7
Llibre de testimonis 1387
Llibre de testimonis 1387
Testimonis
Testimonis
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Pergamí 11
Pergamí 11
Llibres de judicis 1395-1420
Llibres de judicis 1395-1420
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Comptes de la Universitat
Comptes de la Universitat
Administració econòmica
Administració econòmica
Clavari
Clavari
Fons Municipal de Santa Margalida
Fons Municipal de Santa Margalida
Clavari
Clavari
Llibre de Clavaria 1401-1402 (sig 673)
Llibre de Clavaria 1401-1402 (sig 673)
Administració Econòmica
Administració Econòmica
Comptes de la Universitat
Comptes de la Universitat
Albarans del clavari
Albarans del clavari
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Albarans, llibres de botiga, llibres de comptes, pòlisses i llibres d'obligacions i fiances
Albarans, llibres de botiga, llibres de comptes, pòlisses i llibres d'obligacions i fiances
Pergamí 14
Pergamí 14
Pergamí 15
Pergamí 15
Pergamí 13
Pergamí 13
Results 1 to 100 of 55942