Print preview Close

Showing 38679 results

Archival description
Print preview View:

13517 results with digital objects Show results with digital objects

Llibres de caixa 1960--1966 (SIG. 2399)
Llibres de caixa 1960--1966 (SIG. 2399)
Llibre de la talla general. Clavari: Pere Crespí 1777 (SIG 578/5)
Llibre de la talla general. Clavari: Pere Crespí 1777 (SIG 578/5)
Carpetilles per guardar la documentació de cada acte de conciliació 1976-184
Carpetilles per guardar la documentació de cada acte de conciliació 1976-184
Eleccions de compromisaris per a senadors 1877, 1879, 1881, 1884 i 1886-1889 (SIG. 1277)
Eleccions de compromisaris per a senadors 1877, 1879, 1881, 1884 i 1886-1889 (SIG. 1277)
Expedients d'obres. Núm. 30 1991-1991 (1309)
Expedients d'obres. Núm. 30 1991-1991 (1309)
Subsidi al combatent
Subsidi al combatent
Llibre resum de la riquesa
Llibre resum de la riquesa
Altes-baixes vehicles
Altes-baixes vehicles
Projecte Can Piu. Deià Residencial 1999-2002 (1101)
Projecte Can Piu. Deià Residencial 1999-2002 (1101)
Revisió normes subsidiàries 2000-2001
Revisió normes subsidiàries 2000-2001
Expedients varis 2011-2011 (1246)
Expedients varis 2011-2011 (1246)
Projecte obra de Const. aljub cobert i obres reforma i piscina a Llucalcari "Sa Gavina". Exp 49/2006 2006-2015 (1175/5)
Projecte obra de Const. aljub cobert i obres reforma i piscina a Llucalcari "Sa Gavina". Exp 49/2006 2006-2015 (1175/5)
Projecte obra de Construcció edifici aïllat d'habitatges a Es Clot - Sa Vinya d'es Molí. Exp 10/2008 2008-2017 (1230/1 i 1231)
Projecte obra de Construcció edifici aïllat d'habitatges a Es Clot - Sa Vinya d'es Molí. Exp 10/2008 2008-2017 (1230/1 i 1231)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet  1794 (SIG 351/3)
Llibre d'albarans del clavari. Clavari: Joan Antoni Mulet 1794 (SIG 351/3)
Expedients de nomenament 1918-1956 (815)
Expedients de nomenament 1918-1956 (815)
Cadastre parcel.lari de la riquesa rústica
Cadastre parcel.lari de la riquesa rústica
Col·leccions Factícies
Col·leccions Factícies
Fons Municipal Històric de Sa Pobla
Fons Municipal Històric de Sa Pobla
Pergamins
Pergamins
Pergamins i reproduccions a xerocòpies de pergamins de l'Arxiu del Regne de Mallorca 1267-1308 i 1326-1522 (SIG. 2578)
Pergamins i reproduccions a xerocòpies de pergamins de l'Arxiu del Regne de Mallorca 1267-1308 i 1326-1522 (SIG. 2578)
Correspondència de la Cúria
Correspondència de la Cúria
Llibre Comú de la Cúria
Llibre Comú de la Cúria
Fons Municipal Històric de Montuiri
Fons Municipal Històric de Montuiri
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre d'albarans del clavari
Llibre d'albarans del clavari
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Correspondència de la Cúria 1330-1876
Correspondència de la Cúria 1330-1876
Fons Pergamins
Fons Pergamins
Pergamí 1
Pergamí 1
Fons Jesuïtes de Monti-Sion
Fons Jesuïtes de Monti-Sion
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibres d'empares
Llibres d'empares
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1345
Llibre d'empares 1345
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Pergamí 2
Pergamí 2
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibres de judicis
Llibres de judicis
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
Llibres de subhastes
Llibres de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Fons Pergamins Esporles
Fons Pergamins Esporles
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una pos...
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una possessió “Muntanya” per un tros de terra de Pedro Joan, en el qual s’estan edificant unes cases. Escriptura d’aquest canvi lliurada per Pedro Sala, notari públic de Mallorca el 9 de Desembre de 1372.
Pergamí 3
Pergamí 3
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Pergamí 4
Pergamí 4
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Pergamí 5
Pergamí 5
Pergamí 6
Pergamí 6
Llibre de judicis 1381-1399
Llibre de judicis 1381-1399
Llibre d'albarns de censals 1647--1835 (SIG. 2286/6)
Llibre d'albarns de censals 1647--1835 (SIG. 2286/6)
Pergamí 7
Pergamí 7
Llibre de testimonis 1387
Llibre de testimonis 1387
Testimonis
Testimonis
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibres de judicis 1395-1420
Llibres de judicis 1395-1420
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Comptes de la Universitat
Comptes de la Universitat
Clavari
Clavari
Administració Econòmica
Administració Econòmica
Albarans del clavari
Albarans del clavari
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Pergamí 12
Pergamí 12
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Pergamí 14
Pergamí 14
Pergamí 13
Pergamí 13
Contractes per a la contribució d'immobles, conreus i ramaderia
Contractes per a la contribució d'immobles, conreus i ramaderia
Col·lecció de pergamins dipositada per Josep Obrador Socies 1409-1668 (SIG. 2579)
Col·lecció de pergamins dipositada per Josep Obrador Socies 1409-1668 (SIG. 2579)
Pergamí 15
Pergamí 15
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Pergamí 16
Pergamí 16
Pergamí 17
Pergamí 17
Pergamí 18
Pergamí 18
Certificacions
Certificacions
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415
Llibre d'adjudicacions
Llibre d'adjudicacions
Llibre d'adjudicacions 1415-1422
Llibre d'adjudicacions 1415-1422
Llibre Comú de la Cúria 1415-1417
Llibre Comú de la Cúria 1415-1417
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Pergamí 19
Pergamí 19
Pergamí 20
Pergamí 20
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Tributació
Tributació
Rendes i Censos
Rendes i Censos
Llibre de rebuts de censals 1439--1459 (SIG. 2284/2)
Llibre de rebuts de censals 1439--1459 (SIG. 2284/2)
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibres d'enquestes o inquisicions
Llibres d'enquestes o inquisicions
Llibre d'empares 1448-1449
Llibre d'empares 1448-1449
Llibres d'enquestes o inquisicions 1448-1449
Llibres d'enquestes o inquisicions 1448-1449
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Results 1 to 100 of 38679