Mostrando 462 resultados

Descripción archivística
Fons Sebastià Serra i Busquets
Imprimir vista previa Ver :

1 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Fons Sebastià Serra i Busquets

 • ES 7040 AHUIB FSSB
 • Fondo
 • 1968 - 2001

La major part dels documents que constitueixen aquest fons han estat recopilats a partir de les primeres eleccions (1977) de l'època de transició democràtica espanyola fins a l'actualitat. Els fons documental malgrat el seu caràcter heterogeni, segons la seva tipologia es pot dividir en tres grans grups:

 • Documentació referent a la temàtica política
 • Documentació relacionada amb el món de la Universitat
 • Publicacions de caire divers que fan referència, sobretot, a temàtica política, social, cultural, ecològica i nacionalista.

Al grup de la documentació de caire polític, té especial interès la sèrie de partits polítics i eleccions, que arreplega programes i propaganda electoral dels distints partits polítics a les eleccions tant generals com autonòmiques del període democràtic. També és interessant la documentació del PSM, d'aquesta mateixa sèrie documental, perquè permet traçar una evolució d'aquest partit. Aquest conjunt documental està integrat per fulletons, cartells i propaganda, tant electoral com referent a activitats de caire social i cultural i de distintes entitats de les Illes Balears i de l'àmbit dels Països Catalans. També es pot trobar documentació legislativa, com projectes de lleis i programes de Govern aprovats, informes i anàlisis realitzats pel Govern de les Illes Balears, programes elaborats també pel govern de les Illes i memòries d'activitats de distints organismes de les illes, com per exemple les del Consell Insular de Mallorca, del Parlament de les Illes Balears o de la Conselleria de Comerç i Indústria o de la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social.
Pel que fa al grup de documentació relacionada amb la Universitat es poden trobar des de fitxes per realitzar enquestes sobre la investigació a la Universitat de Palma de Mallorca (1980), a documentació de cursos i congressos als que ha assistit Sebastià Serra.
Finalment, el darrer grup documental està integrat per publicacions vinculades a la ideologia i a la carrera política del productor. S'han d'esmentar que no hi ha col·leccions senceres de cap de les publicacions i que de moltes d'aquestes només hi ha exemplars solts.

Serra i Busquets, Sebastià

Església

Inclou 14 fulletons i publicacions de relacionats amb l'Església Catòlica, especialment amb la Parròquia de Sant Nicolau de Palma:

 • Sancta Ecclesia Cathedralis Maioricensis. Themata ad dissertationes theologicas in praescriptis exercitiis ad canonicale beneficium obtinendum habendas (1973).
 • Carta de la Comissió Diocesana dels Òrgans Històrics de Mallorca per a la creació d’un Cercle d’Amics dels Òrgans Històrics de Mallorca (octubre 1979).
 • Liturgia de Semana Santa en la parroquia de San Nicolás (1980).
 • La fascinación de los órganos históricos de Mallorca en los últimos cinco años (01/08/1981).
 • Parroquia de San Nicolás. Por una familia cristiana (noviembre 1981).
 • La archicofradía Felicitación Sabatina establecida en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Palma desde diciembre de 1866 dedica solemne novenario de la Inmaculada Concepción (desembre 1981).
 • Librería Selecta. 25 aniversario de su instalación en Palma de Mallorca (1982).
 • Façana de l’orgue de la Parròquia de Santa Creu restaurat i ampliat (1982).
 • Invitació a les conferències amb motiu de la “Semana de oración por la unidad cristiana”
 • Semana de oración por la unidad cristiana. Iglesia del monasterior Santa Magdalena, Palma. Programa (gener 1982).
 • Diòcesi de Mallorca. Setmana de setembre-79 (reflexió i programació pastoral) (setembre 1979).
 • Agradecimiento y despedida, nº12 (març 1982).
 • Juan Pablo II visita la iglesia de España. Diócesis de Mallorca (1982).
 • La Parroquia de San Nicolás y La Real Cofradía de la Dolorosa les invitan a los cultos de Semana Santa (1982).

Bisbat de Mallorca

Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència del D.U. de Catalunya i Balears. Desembre 1974-Setembre 1978

Números 14-26, no consecutius, de la publicació Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència del D.U. de Catalunya i Balears. Desembre 1974-Setembre 1978.

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència del D.U. de Catalunya i Balears

Festes patronals i populars

Inclou 10 programes de festes i publicacions de diversos pobles:

 • Festes patronals de Sant Bartomeu. Montuïri (1975).
 • Festes de Sant Antoni Abat. Sa Pobla (1980).
 • Festa de Sant Antoni Abat. Artà (gener 1980).
 • Programa de actos con motivo de la festividad de San Pedro. Cofradía de Pescadores San Pedro, Palma (1981).
 • Festes de Sant Roc. Porreres (1981).
 • Pregó de les festes de Sant Roc. Joan Rosselló Lliteras (agost 1981).
 • Festes de la Beata (1981).
 • Festes del Club Nàutic de l’Estanyol de Migjorn (1990).
 • Sant Cristofolet 77. La Calatrava (1977).
 • Els darrers dies a Montuïri (4 còpies).

Ensenyament

Inclou 12 documents únics relacionats amb ensenyament:

 • Sistema educactiu i perspectiva socialista. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • Avant-Projecte sobre política educativa. Documents. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • L'ensenyament com a tema. Recull de premsa. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes (duplicat)
 • Escola pública: la polèmica de l'anys Recull de premsa 2. Front d'Esnyants/Centre d'Estudis Socialistes
 • Llorenç Bisbal. Federació Socialista Balear/PSOE
 • Curso de Introducción al Marxismo. Presentación
 • L'església i l'ensenyament. Grup de preveres dels primers dimarts (duplicat)
 • L'escriptor Salvador Galmés. Programació del tema
 • Rasgos característicos de las organización de la sociedad rural gallega en la seguna mitad del siglo XIX
 • Suplemento al Boletín oficial del miércoles 24 de abril de 1844
 • Boletín Oficial de las Cortes Generales. 7 de mayo de 1979.
 • Introducció a la Història. Treball de curs: La ideologia de l'empresariat a Mallorca. 1974/1976.

Nacionalistes d'Esquerra (NE)

Consciència nacional i lluita de classes als Països Catalans. Elements per a una anàlisi política. Rafael Castellanos, Antoni Fernàndez i Josep Ferrer

Dues còpies del text "Consciència nacional i lluita de classes als Països Catalans. Elements per a una anàlisi política", comunicació presentada pels autors a les Jornades de Debat sobre els Països Catalans, que tingueren lloc del 9 a l'11 d'octubre de 1976 a Barcelona, convocades per l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) en el marc del Congrés de Cultura Catalana.

Castellanos, Rafael

Carta de Brest. Declaració sobre la lluita contra l'imperialisme a l'europa occidental 1974-76

Edició feta pel PSAN-P de la carta de Brest, document signat pels següents partits polítics: Unión de Pobo Galego (Galícia), Unvaniezh Demokratel Breizh (Bretanya), Irish Republican Movement (Sinn Fein & IRA Official) (Irlanda), Cymry Goch (Gal·les), Eusko Herriko Alderdi Sozialista (País Basc), Esquerra Catalana dels Treballadors (Països Catalans), Partit Socialista d'Alliberament Nacional-Provisional (Països Catalans) i Luta Occitana (Occitània).

Partit Socialista d'Alliberament Nacional-Provisional (PSAN-P)

Partit Socialista d'Alliberament Nacional

Inclou:

 • Document "El PSAN e les Illes. Anàlisi de la situació i objectius poítics", 25 p.
 • Publicació "Lluita ecològica. Materials de treball del 1r congrés del PSAN"
 • Cartell "¿Donde vas señor Cavero?", des Jai de sa Barraqueta
 • Document "L'OTAN als Països Catalans", 20 p.

Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN)

Partit Socialista de Catalunya

Inclou:

 • Manifest socialista, 2 còpies
 • Document "Sistema educatiu i perspectiva socialista"
 • Document "Avant-projecte sobre política educativa"
 • Document "Lucha urbana"

Partit Socialista de Catalunya (PSC)

Cultura i estructura social. Maria Aurèlia Capmany

Còpia de l'esborrany del text "Cultura i estructura social", comunicació presentada per l'autora a les Jornades de Debat sobre els Països Catalans, que tingueren lloc del 9 a l'11 d'octubre de 1976 a Barcelona, convocades per l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) en el marc del Congrés de Cultura Catalana.

Capmany, Maria Aurèlia

Partits polítics

Aquesta subsèrie inclou material tant públic com intern de diferents formacions polítiques, principalment d'àmbit balear (destacant especialment el PSM, partit on milità Sebastià Serra), però també d'àmbit estatal i internacional.

Carpeta amb documentació de les Jornades de Debat sobre els Països Catalans i d'organitzacions independentistes i sobre minories nacionals

Dins la carpeta s'hi troben diversos textos presentats a les Jornades de Debat sobre els Països Catalans, que tingueren lloc del 9 a l'11 d'octubre de 1976 a Barcelona, convocades per l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) en el marc del Congrés de Cultura Catalana. A més, s'hi troben altres documents i publicacions d'altres jornades i de diverses entitats polítiques i culturals.

Partit Socialista de les Illes

Inclou:

 • Declaració programàtica, 2 còpies
 • Document "Alternativa econòmica per les Illes", 2 còpies
 • Document "Por una alternativa socialista en las islas"
 • Document "P.S.I. una alternativa política per a les Illes"
 • Document "Aspectos estratégicos del P.S.I."
 • Document "Partit Socialista de Mallorca (P.S.I.)", 2 còpies
 • Document "Discusión del frente obrero P.S.I."
 • Document teòric resumit
 • Document "El Partit Socialista de Mallorcs PSM-PSI"
 • Pòster "Per un socialisme nostre", 2 còpies
 • Pòster "Per la unitat dels socialistes", 4 còpies
 • Cartell electoral
 • Pòster PSM (PSI), 2 còpies
 • Pòster "llegiu Mallorca Socialista", 2 còpies
 • Cartell Estatut d'Autonomia, 3 còpies
 • Cartell electoral, 3 còpies

Partit Socialista de les Illes (PSI)

Treball. Juliol 1976-Febrer 1978

Números Extra del 40 aniversari i 516, de la publicació Treball. Òrgan central del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Juliol 1976-Febrer 1978.

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)

Els Països Catalans a través de la història. Jordi Moners i Sinyol

3 còpies del text "Els Països Catalans a través de la història", comunicació presentada per l'autor a les Jornades de Debat sobre els Països Catalans, que tingueren lloc del 9 a l'11 d'octubre de 1976 a Barcelona, convocades per l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) en el marc del Congrés de Cultura Catalana.

Moners i Sinyol, Jordi

Els Països Catalans, marc nacional de la revolució socialista

Ponència titulada "Els Països Catalans, marc nacional de la revolució socialista", presentada per un grup de militants del PSAN-P el 27 de setembre de 1976, possiblement en el marc del Congrés de Cultura Catalana.

Partit Socialista d'Alliberament Nacional-Provisional (PSAN-P)

Minoranze, nº5

Nº5 de la revista Minoranze, editada pel CIEMEN, dedicat a la Vall d'Aosta.

Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN)

CCOO (Comissions Obreres)

Inclou 8 documents, cartells i comunicats, emesos pel sindicat Comissions Obreres sobre diversos temes.

Comissions Obreres (C.C.O.O.)

Diaris

Aquesta subsèrie inclou exemplars de diversos diaris de dos moments, les eleccions generals de juny de 1977, majoritàriament, i de les autonòmiques de 1999.

UGT (Unió General de Treballadors)

13 documents. Inclou tríptics i fulletons i publicacions diverses, sobre la llei bàsica del treball, una memòria del IV Congrés del Sindicat Insular d'Hosteleria, salut laboral, convenis d'hostaleria, un informe sobre desocupació a Balears i diversos convenis.

Unió General de Treballadors (UGT)

Eleccions

Aquesta subsèrie inclou material electoral dels partits que s'han presentat en diversos comicis (autonòmiques, municipals, generals i europees) de les Illes Balears des de la Transició.

Partit Socialista Popular (PSP-PSI-PSM)

Inclou:

 • Papereta de votació a la candidatura Unidad Socialista (generals 1977)
 • Pòster electoral Unidad Socialista, 2 còpies
 • Cartell electoral Unidad Socialista, 2 còpies
 • Cartell de míting Unidad Socialista
 • 4 cartells diversos d'Unidad Socialista
 • Cartell de míting de Enrique Tierno Galván

Partit Socialista Popular (PSP)

La Nova Falç. Novembre 1977-Setembre 1978

Números 4, 6, 8 (+ suplement), 9, 10, 11, 13 i 14, de la publicació La Nova Falç. Novembre 1977-Setembre 1978Gener 1979. En el primer d'aquests números es presenta com a publicació de l'Esquerra Catalana dels Treballadors, mentre que a la resta passa a ser-ho de l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional -que en fou una escissió-, encara que hi ha una continuïtat.

Esquerra Catalana dels Treballadors (ECT)

Full informatiu del CIEMEN

Full informatiu i d'inscripció al Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), instal·lat a l'Abadia de Cuixà.

Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN)

La Falç, nº34. Febrer 1977

Número 34 de la publicació La Falç. Publicació de l'Esquerra Catalana dels Treballadors. Febrer 1977.

Esquerra Catalana dels Treballadors (ECT)

Resultados 1 a 100 de 462