Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 63537 resultados

Descripción archivística
Imprimir vista previa Ver :

19335 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Comptabilitat de la Sociedad dels anya 1876-1880 (incompleta)
Comptabilitat de la Sociedad dels anya 1876-1880 (incompleta)
Comptabilitat
Comptabilitat
Administració econòmica
Administració econòmica
Sorteigs de lots d'obres d'art de la Sociedad del Fomento
Sorteigs de lots d'obres d'art de la Sociedad del Fomento
Sorteigs
Sorteigs
Activitats
Activitats
Correspondència relativa a nomenaments, composició de la Junta, socis honoraris, dimisions, sol·licitut de subvencions, invitacions i actes benèfics... (1876-1886)
Correspondència relativa a nomenaments, composició de la Junta, socis honoraris, dimisions, sol·licitut de subvencions, invitacions i actes benèfics... (1876-1886)
Correspondència
Correspondència
Administració
Administració
Renovació de càrrecs
Renovació de càrrecs
Expedient general dels assumptes resolts per les juntes General i Directiva des del 6 de Novembre de 1886 fins el 6 de Novembre de 1887. amb aprovació i reforma del Reglament de 1880.
Expedient general dels assumptes resolts per les juntes General i Directiva des del 6 de Novembre de 1886 fins el 6 de Novembre de 1887. amb aprovació i reforma del Reglament de 1880.
Assumptes de discusió
Assumptes de discusió
Registres Generals de socis accionistes
Registres Generals de socis accionistes
Registres generals de socis
Registres generals de socis
Reglament de la Sociedad
Reglament de la Sociedad
Reglament
Reglament
Actes (còpies/esborranys) de la Junta General, Junta Directiva (1877-1888)
Actes (còpies/esborranys) de la Junta General, Junta Directiva (1877-1888)
Actes (còpies) de la constitució de la Sociedad de Fomento de la Pintura i Escultura: Junta General, Junta Directiva, Reglament i reforma del Reglament ( 2 de Març - 9 de Desembre de 1876)
Actes (còpies) de la constitució de la Sociedad de Fomento de la Pintura i Escultura: Junta General, Junta Directiva, Reglament i reforma del Reglament ( 2 de Març - 9 de Desembre de 1876)
Actes de constitució
Actes de constitució
Acció i òrgans de govern
Acció i òrgans de govern
Sociedad de Fomento de la Pintura y Escultura
Sociedad de Fomento de la Pintura y Escultura
Extractes compte corrent La Caixa Gener 2001-Juliol 2002
Extractes compte corrent La Caixa Gener 2001-Juliol 2002
Factures anys 2000-2001 i 2001 -2002
Factures anys 2000-2001 i 2001 -2002
Talonaris de xecs de Sa Nostra (1984-1988) i La Caixa (1991-1997)
Talonaris de xecs de Sa Nostra (1984-1988) i La Caixa (1991-1997)
Subvencions: Documentació relativa a ajudes dels anys 1978-1999
Subvencions: Documentació relativa a ajudes dels anys 1978-1999
Comprovants de Tresoreria anys 1984-2000
Comprovants de Tresoreria anys 1984-2000
Liquidacions de l'Acadèmia de Belles Arts de Balears anys 1866- 1989
Liquidacions de l'Acadèmia de Belles Arts de Balears anys 1866- 1989
Llibres d'arqueig de l'Acadèmia de Belles Arts de Balears anys 1866-1884
Llibres d'arqueig de l'Acadèmia de Belles Arts de Balears anys 1866-1884
Llibre de "compte corrent" dels cabals que ingressen a la tresoreria de la Acadèmia de Belles Arts de Balears dels anys 1851-1872
Llibre de "compte corrent" dels cabals que ingressen a la tresoreria de la Acadèmia de Belles Arts de Balears dels anys 1851-1872
Endarreriments: Liquidacions de l'Ajuntament i la Diputació amb aquesta Acadèmia de Belles Arts (1851-1872)
Endarreriments: Liquidacions de l'Ajuntament i la Diputació amb aquesta Acadèmia de Belles Arts (1851-1872)
Endarreriments per material i treball (1871-1879)
Endarreriments per material i treball (1871-1879)
Comptes de l'Acadèmia de les Arts de les Balears dels anys 1851-1862
Comptes de l'Acadèmia de les Arts de les Balears dels anys 1851-1862
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1881-1882
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1881-1882
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1879-1880
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1879-1880
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1878-1879
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1878-1879
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1877-1878
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1877-1878
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1874-1875
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1874-1875
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1873-1874
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1873-1874
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1872-1873
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1872-1873
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1871-1872
Libres de caixa de l'Acadèmia de Belles arts: anys 1871-1872
Comunicacions cursades amb l'Administració de Propietats i Imposts i la Delegació d'Hisenda (1879-1920)
Comunicacions cursades amb l'Administració de Propietats i Imposts i la Delegació d'Hisenda (1879-1920)
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1914-1921
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1914-1921
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1907-1914
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1907-1914
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1900-1906
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1900-1906
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1896-1899
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys 1896-1899
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys econòmics 1891-1895
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives als anys econòmics 1891-1895
Comptes de l'Acadèmia corresponenets al pressupost, amb pagaments de nòmines, material, lliuraments, subvencions, arqueigs, etc. corresponents a l'any econòmic 1887-1888
Comptes de l'Acadèmia corresponenets al pressupost, amb pagaments de nòmines, material, lliuraments, subvencions, arqueigs, etc. corresponents a l'any econòmic 1887-1888
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives a elles dels anys 1940-1945
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives a elles dels anys 1940-1945
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives a elles dels anys 1930-1939
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives a elles dels anys 1930-1939
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives a elles dels anys 1921-1929
Certificacions d'Hisenda i comunicacions relatives a elles dels anys 1921-1929
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1961
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1961
Rebuts del lloguer de la casa del carrer de l'Almudaina, local de l'Acadèmia, i rebuts dels donatius del Governador Civil per a pagament del lloguer i atencions d'aquest local (1950-1971).
Rebuts del lloguer de la casa del carrer de l'Almudaina, local de l'Acadèmia, i rebuts dels donatius del Governador Civil per a pagament del lloguer i atencions d'aquest local (1950-1971).
Comunicacions, esborranys, notes, relatives a l'administració econòmica Ide l'Acadèmia, als pressupostos, subvencions, liquidacions, etc. i rebuts de diversos anys (1871-1968)
Comunicacions, esborranys, notes, relatives a l'administració econòmica Ide l'Acadèmia, als pressupostos, subvencions, liquidacions, etc. i rebuts de diversos anys (1871-1968)
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1959
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1959
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1958
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1958
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1957
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1957
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1956
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1956
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1954
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1954
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1953
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1953
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1953
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1953
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1952
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1952
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1951
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1951
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1950
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1950
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1949
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1949
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1948
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1948
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1947
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1947
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1946
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1946
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1945
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1945
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1944
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1944
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1943
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1943
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1942
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1942
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1941
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1941
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1940
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1940
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1939
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1939
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1938
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1938
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1937
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1937
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1936
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1936
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1935
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1935
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1934
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1934
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1933
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1933
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1932
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1932
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1931
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1931
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1930
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1930
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1929
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1929
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1924-1925
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1924-1925
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1923-1924 i període d'ampliació de 1924-1925
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1923-1924 i període d'ampliació de 1924-1925
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1922-1923
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1922-1923
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1921-1922
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1921-1922
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1928
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1928
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1927
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1927
Comptabilitat de l'Acadèmia del 2n semestre de 1926
Comptabilitat de l'Acadèmia del 2n semestre de 1926
Comptabilitat de l'any econòmic 1925-1926, des de l'1 de juliol fins el 30 de juny
Comptabilitat de l'any econòmic 1925-1926, des de l'1 de juliol fins el 30 de juny
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1920-1921
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1920-1921
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1919-1920
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1919-1920
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1918-1919
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any econòmic 1918-1919
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1917
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1917
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1916
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1916
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1915
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1915
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1914
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1914
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1913
Comptabilitat de l'Acadèmia de l'any 1913
Resultados 1 a 100 de 63537