Print preview Close

Showing 55977 results

Archival description
Print preview View:

18566 results with digital objects Show results with digital objects

Els meus folklores / Joan Prohens Monserrat
Els meus folklores / Joan Prohens Monserrat
Els meus folklores / Carla Terrasa Galmés
Els meus folklores / Carla Terrasa Galmés
Els meus folklores / Mercè Mir Soler
Els meus folklores / Mercè Mir Soler
Els meus folklores / Ricard López Ginard
Els meus folklores / Ricard López Ginard
Els meus folklores / Pere Llull Caldentey
Els meus folklores / Pere Llull Caldentey
Llibre d'actes i subscripció Pro-Monument Nacional 1938 (sig 2927/4)
Llibre d'actes i subscripció Pro-Monument Nacional 1938 (sig 2927/4)
Llibre d'actes de la Junta Municipal del subsidi pro-combatents 1937-1938 (sig 604)
Llibre d'actes de la Junta Municipal del subsidi pro-combatents 1937-1938 (sig 604)
Donatius
Donatius
Junta Municipal de Sanitat
Junta Municipal de Sanitat
Munpal 1988-1991 (sig 580)
Munpal 1988-1991 (sig 580)
Requeriment de l'Inspecció d'Assegurances Socials Obligatoris per a Catalunya i Balears. Retir obrer 1935 (sig 2938/11)
Requeriment de l'Inspecció d'Assegurances Socials Obligatoris per a Catalunya i Balears. Retir obrer 1935 (sig 2938/11)
Bolletins mensuals liquidació de quotes dels funcionaris municipals 1974-1981 (sig 578)
Bolletins mensuals liquidació de quotes dels funcionaris municipals 1974-1981 (sig 578)
Munpal 1981-1992 (sig 579)
Munpal 1981-1992 (sig 579)
Bolletins de cotització a la seguretat social 1978-1989 (sig 581)
Bolletins de cotització a la seguretat social 1978-1989 (sig 581)
Bolletins mensuals liquidació de quotes dels funcionaris municipals 1964-1973 (sig 577/3)
Bolletins mensuals liquidació de quotes dels funcionaris municipals 1964-1973 (sig 577/3)
Prestacions socials
Prestacions socials
Assumptes mutuals, classes passives i seguretat social
Assumptes mutuals, classes passives i seguretat social
Sol·licitud per a cobrir vacants 1877-1887 (sig 2910/12)
Sol·licitud per a cobrir vacants 1877-1887 (sig 2910/12)
Relació de personal 1975 (sig 575/3)
Relació de personal 1975 (sig 575/3)
Contractes laborals 1977-1988 (sig 576)
Contractes laborals 1977-1988 (sig 576)
Plantilla procedent de l'ÍNEM 1979-1980 (sig 575/4)
Plantilla procedent de l'ÍNEM 1979-1980 (sig 575/4)
Contractes laborals 1993 (sig 575/1)
Contractes laborals 1993 (sig 575/1)
Registre dels títols dels treballadors municipals 1852 (sig 575/2)
Registre dels títols dels treballadors municipals 1852 (sig 575/2)
Plantilla
Plantilla
Oposicions i concursos
Oposicions i concursos
Llibre d'arrendament de rotes 1671-1703 (sig 2489)
Llibre d'arrendament de rotes 1671-1703 (sig 2489)
Llibre d'arrendament de rotes 1687-1737 (sig 2490)
Llibre d'arrendament de rotes 1687-1737 (sig 2490)
Llibre d'arrendament de rotes 1784-1816 (sig 2491)
Llibre d'arrendament de rotes 1784-1816 (sig 2491)
Compra-venda i permuta de béns immobles 1984-1992 (sig 543/2)
Compra-venda i permuta de béns immobles 1984-1992 (sig 543/2)
Escriptures de compra-venda i d'establiment emfiteùtic de béns de titularitat municipal 1704-1795 (sig 539/5)
Escriptures de compra-venda i d'establiment emfiteùtic de béns de titularitat municipal 1704-1795 (sig 539/5)
Compra-venda i permuta de béns immobles 1973-1976 (sig 543/1)
Compra-venda i permuta de béns immobles 1973-1976 (sig 543/1)
Béns de titularitat municipal
Béns de titularitat municipal
Inventaris de béns i rendes de titularitat municipal 1851, 1861 (sig 541/4)
Inventaris de béns i rendes de titularitat municipal 1851, 1861 (sig 541/4)
Compra-venda, cessió i arrendament d'immobles 1896-1964 (sig 542)
Compra-venda, cessió i arrendament d'immobles 1896-1964 (sig 542)
Secretaria general
Secretaria general
Milícies
Milícies
Reclutament
Reclutament
Allistament
Allistament
Interrogatoris 1850-1856 (sig 494/7)
Interrogatoris 1850-1856 (sig 494/7)
Nomenclàtors i esborranys 1859-1920 (sig 494/8)
Nomenclàtors i esborranys 1859-1920 (sig 494/8)
Enquesta d'infraestructura i serveis municipals 1971 (sig 494/12)
Enquesta d'infraestructura i serveis municipals 1971 (sig 494/12)
Esborranys d'estadística i serveis municipals 1974 (sig 494/13)
Esborranys d'estadística i serveis municipals 1974 (sig 494/13)
Noticias sobre la villa de Santa Margarita: producción, cultivos, habitantes, historia, etc. Para el Atlas geográfico, histórico y estadístico de España (sig 2938/10)
Noticias sobre la villa de Santa Margarita: producción, cultivos, habitantes, historia, etc. Para el Atlas geográfico, histórico y estadístico de España (sig 2938/10)
Esbrinament del nombre de mercaders de porcs 1897 (sig 494/9)
Esbrinament del nombre de mercaders de porcs 1897 (sig 494/9)
Esborrany d'estadística 1932 (sig 494/10)
Esborrany d'estadística 1932 (sig 494/10)
Estadística de població i edificacions 1940 i 1948-1950 (sig 494/11)
Estadística de població i edificacions 1940 i 1948-1950 (sig 494/11)
Esborranys d'estadística turística 1977 (sig 494/14)
Esborranys d'estadística turística 1977 (sig 494/14)
Manifests de les collites dels anys 1688-1689, 1757-1764 i 1744-1750 (sig 494/1)
Manifests de les collites dels anys 1688-1689, 1757-1764 i 1744-1750 (sig 494/1)
Estadística general del municipi 1829 (sig 494/4)
Estadística general del municipi 1829 (sig 494/4)
Interrogatoris 1800-1805 (sig 494/2)
Interrogatoris 1800-1805 (sig 494/2)
Interrogatori de propis i arbitris 1830 (sig 494/5)
Interrogatori de propis i arbitris 1830 (sig 494/5)
Estadística de la riquesa contribuent i dels ingressos i despeses municipals 1820-1821 (sig 494/3)
Estadística de la riquesa contribuent i dels ingressos i despeses municipals 1820-1821 (sig 494/3)
Estadística de producció agrària 1844 (sig 494/6)
Estadística de producció agrària 1844 (sig 494/6)
Estadístiques
Estadístiques
Altes al padró municipal d'habitants 1991 (sig 489)
Altes al padró municipal d'habitants 1991 (sig 489)
Altes al padró municipal d'habitants 1991-1992 (sig 490)
Altes al padró municipal d'habitants 1991-1992 (sig 490)
Registre de certificats de residència 1984-1989 (sig 491/2)
Registre de certificats de residència 1984-1989 (sig 491/2)
Llibre de registre d'altes al padró general 1978-1990 (sig 492)
Llibre de registre d'altes al padró general 1978-1990 (sig 492)
Llibre de registre de baixes al padró general 1978-1990 (sig 493)
Llibre de registre de baixes al padró general 1978-1990 (sig 493)
Esborranys del padró s. XIX (sig 2927/1)
Esborranys del padró s. XIX (sig 2927/1)
Altes al padró municipal d'habitants 1988-1990 (sig 488)
Altes al padró municipal d'habitants 1988-1990 (sig 488)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1978 (sig 469)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1978 (sig 469)
Documentació per a la rectificació del padró 1988 (sig 477)
Documentació per a la rectificació del padró 1988 (sig 477)
Documentació per a la rectificació del padró 1993 (sig 482)
Documentació per a la rectificació del padró 1993 (sig 482)
Estadístiques i resums de les rectificacions 1967, 1970-1980 (sig 491/1)
Estadístiques i resums de les rectificacions 1967, 1970-1980 (sig 491/1)
Estadística 1989-1990 (sig 479)
Estadística 1989-1990 (sig 479)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1979 (sig 470)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1979 (sig 470)
Baixes i documentació per a la rectificació del padró 1979-1982 (sig 472)
Baixes i documentació per a la rectificació del padró 1979-1982 (sig 472)
Baixes i documentació per a la rectificació del padró 1983-1986 (sig 473)
Baixes i documentació per a la rectificació del padró 1983-1986 (sig 473)
Documentació per a la rectificació del padró 1987-1991 (sig 475)
Documentació per a la rectificació del padró 1987-1991 (sig 475)
Altes al padró municipal d'habitants 1981-1985 (sig 485)
Altes al padró municipal d'habitants 1981-1985 (sig 485)
Altes al padró municipal d'habitants 1986-1987 (sig 487)
Altes al padró municipal d'habitants 1986-1987 (sig 487)
Estadística 1990-1991 (sig 480)
Estadística 1990-1991 (sig 480)
Estadística 1991-1992 (sig 481)
Estadística 1991-1992 (sig 481)
Altes al padró municipal d'habitants 1985-1986 (sig 486)
Altes al padró municipal d'habitants 1985-1986 (sig 486)
Estadística 1986-1987 (sig 474)
Estadística 1986-1987 (sig 474)
Estadística 1988 (sig 476)
Estadística 1988 (sig 476)
Estadística 1989 (sig 478)
Estadística 1989 (sig 478)
Documentació per a la rectificació del padró 1993-1994 (sig 483)
Documentació per a la rectificació del padró 1993-1994 (sig 483)
Altes al padró municipal d'habitants 1980 (sig 484)
Altes al padró municipal d'habitants 1980 (sig 484)
Padró d'habitants 1991 (sig 461/1)
Padró d'habitants 1991 (sig 461/1)
Padró d'habitants 1994 (sig 461/3)
Padró d'habitants 1994 (sig 461/3)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1976-1980 (sig 471)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1976-1980 (sig 471)
Padró d'habitants 1991 (sig 457)
Padró d'habitants 1991 (sig 457)
Padró d'habitants 1991 (sig 458)
Padró d'habitants 1991 (sig 458)
Padró d'habitants 1991 (sig 459)
Padró d'habitants 1991 (sig 459)
Llistats de residents als disseminats s. XIX-XX (sig 462/1)
Llistats de residents als disseminats s. XIX-XX (sig 462/1)
Sol·licituds d'alta i baixa al padró municipal 1902 (sig 462/2)
Sol·licituds d'alta i baixa al padró municipal 1902 (sig 462/2)
Quaderns auxiliars a l'empadronament 1942-1969 (sig 465)
Quaderns auxiliars a l'empadronament 1942-1969 (sig 465)
Documentació per a la rectificació del padró 1965-1973 (sig 466)
Documentació per a la rectificació del padró 1965-1973 (sig 466)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1976 (sig 467)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1976 (sig 467)
Padró d'habitants 1986 (sig 456)
Padró d'habitants 1986 (sig 456)
Padró d'habitants 1991 (sig 460)
Padró d'habitants 1991 (sig 460)
Padró d'habitants 1992 (sig 461/2)
Padró d'habitants 1992 (sig 461/2)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1977 (sig 468)
Rectificació del padró municipal d'habitants 1977 (sig 468)
Padró d'habitants 1986 (sig 455)
Padró d'habitants 1986 (sig 455)
Apèndixs al padró municipal 1925-1934 (sig 462/3)
Apèndixs al padró municipal 1925-1934 (sig 462/3)
Apèndixs al padró municipal 1937-1954, 1956-1959 (sig 463)
Apèndixs al padró municipal 1937-1954, 1956-1959 (sig 463)
Quaderns auxiliars a l'empadronament 1924-1941 (sig 464)
Quaderns auxiliars a l'empadronament 1924-1941 (sig 464)
Padrons d'habitants 1970 (sig 441)
Padrons d'habitants 1970 (sig 441)
Results 1 to 100 of 55977