Print preview Close

Showing 48124 results

Archival description
Print preview View:

17274 results with digital objects Show results with digital objects

Expedients de constitució de la Junta Municipal de Reclutament 1973 (sig. 197/4 (205))
Expedients de constitució de la Junta Municipal de Reclutament 1973 (sig. 197/4 (205))
Reclutament
Reclutament
Guies de carrers de Galilea [19..] (sig 195/3)
Guies de carrers de Galilea [19..] (sig 195/3)
Guies de carrers 1989-1990 (sig 195/2)
Guies de carrers 1989-1990 (sig 195/2)
Estadístiques
Estadístiques
Estadístiques de les corporacions locals 1960 - 1982 (sig. 191/1 (196))
Estadístiques de les corporacions locals 1960 - 1982 (sig. 191/1 (196))
Padrons d'habitants
Padrons d'habitants
Dipòsits, pagaments i repartiments de matrícules al bidell del seminari conciliar (1831-1833)
Dipòsits, pagaments i repartiments de matrícules al bidell del seminari conciliar (1831-1833)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1808-1809)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1808-1809)
Còpies de diverses lletres reials en relació al naixement dels prínceps i princeses (1817-1829)
Còpies de diverses lletres reials en relació al naixement dels prínceps i princeses (1817-1829)
Carta solta del comte d'Aiamans a la Universitat per la mort del prelat Bernat Nadal i Crespí (1819)
Carta solta del comte d'Aiamans a la Universitat per la mort del prelat Bernat Nadal i Crespí (1819)
Actes de la Junta d'Arranjament (1840)
Actes de la Junta d'Arranjament (1840)
Exàmens ordinaris d'alumnes de primer de filosofia (1841)
Exàmens ordinaris d'alumnes de primer de filosofia (1841)
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Bennàssar-Nicolau
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Bennàssar-Nicolau
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Serra-Sureda
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Serra-Sureda
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Nebot-Sastre
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Nebot-Sastre
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Homar-Morey
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Homar-Morey
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Caldentey-Ferrer
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Caldentey-Ferrer
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Alcover-Bibiloni
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Alcover-Bibiloni
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Mir-Salvà
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1834): Mir-Salvà
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Santandreu-Zaforteza
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Santandreu-Zaforteza
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Real-Rosselló
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Real-Rosselló
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Miquel-Nicolau
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Miquel-Nicolau
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Llabrés-Massanet
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Llabrés-Massanet
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Colom-Líria
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Colom-Líria
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Alós-Castellà
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1833): Alós-Castellà
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Ribot-Villaverde
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Ribot-Villaverde
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Lapuente-Portes
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Lapuente-Portes
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Bauçà-Homar
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Bauçà-Homar
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Oliver-Terrers
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Oliver-Terrers
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Far-Obrador
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Far-Obrador
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Alzina-Estada
Expedients d'alumnes del Real Seminari (1832): Alzina-Estada
Expedients individuals d'alumnes: Palet-Palmer
Expedients individuals d'alumnes: Palet-Palmer
Expedients individuals d'alumnes: Obrador-Orfila
Expedients individuals d'alumnes: Obrador-Orfila
Expedients individuals d'alumnes: Nadal-Noguera
Expedients individuals d'alumnes: Nadal-Noguera
Fons Universitat Literària de Mallorca
Fons Universitat Literària de Mallorca
Padró municipal d'habitants 1960 (sig. 179/3 (180))
Padró municipal d'habitants 1960 (sig. 179/3 (180))
Padró municipal d'habitants 1956 - 1957 (sig. 179/1 (180))
Padró municipal d'habitants 1956 - 1957 (sig. 179/1 (180))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1955 (sig. 178/1 (179))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1955 (sig. 178/1 (179))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1955 (sig. 177/5 (178))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1955 (sig. 177/5 (178))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1960 (sig. 177/3 (178))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1960 (sig. 177/3 (178))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1960 (sig. 177/2 (178))
Padró municipal d'habitants 1950 - 1960 (sig. 177/2 (178))
Padró municipal d'habitants 1950 (sig. 178/2 (179))
Padró municipal d'habitants 1950 (sig. 178/2 (179))
Padró municipal d'habitants 1950 (sig. 177/4 (178))
Padró municipal d'habitants 1950 (sig. 177/4 (178))
Padró municipal d'habitants 1930 - 1945 (sig. 176/2 (177))
Padró municipal d'habitants 1930 - 1945 (sig. 176/2 (177))
Padró municipal d'habitants 1924 - 1944 (sig. 176/1 (177))
Padró municipal d'habitants 1924 - 1944 (sig. 176/1 (177))
Padró municipal d'habitants 1937 - 1942 (sig. 175/4 (177))
Padró municipal d'habitants 1937 - 1942 (sig. 175/4 (177))
Padró municipal d'habitants 1801 (sig. 175/3 (177))
Padró municipal d'habitants 1801 (sig. 175/3 (177))
Censos d'edificis i locals 1980 - 1990 (sig. 175/2 (176/6))
Censos d'edificis i locals 1980 - 1990 (sig. 175/2 (176/6))
Expedients del cens d'edificis i habitatges 1966, 1980 (sig. 175/1 (176/5))
Expedients del cens d'edificis i habitatges 1966, 1980 (sig. 175/1 (176/5))
Expedient de formació d'estadístiques de cases d'habitants i albergs 1930 (sig. 174/6 (176))
Expedient de formació d'estadístiques de cases d'habitants i albergs 1930 (sig. 174/6 (176))
Censos de població 1898 (sig. 174/5 (176))
Censos de població 1898 (sig. 174/5 (176))
Censos de població 1897 - 1913 (sig. 174/3 (176))
Censos de població 1897 - 1913 (sig. 174/3 (176))
Correspondència Junta Municipal Cens 1900 - 1913 (sig. 174/4 (176))
Correspondència Junta Municipal Cens 1900 - 1913 (sig. 174/4 (176))
Actes de la Junta Municipal del Cens de població 1897 - 1901 (sig. 174/2 (176))
Actes de la Junta Municipal del Cens de població 1897 - 1901 (sig. 174/2 (176))
Correspondència
Correspondència
Correspondència 1960 - 1967 (sig. 172/7 (173))
Correspondència 1960 - 1967 (sig. 172/7 (173))
Correspondència 1960 - 1967 (sig. 172/6 (173))
Correspondència 1960 - 1967 (sig. 172/6 (173))
Correspondència 1960 - 1963 (sig. 172/5 (173))
Correspondència 1960 - 1963 (sig. 172/5 (173))
Correspondència 1960 (sig. 172/4 (173))
Correspondència 1960 (sig. 172/4 (173))
Correspondència 1956 - 1960 (sig. 172/3 (173))
Correspondència 1956 - 1960 (sig. 172/3 (173))
Correspondència 1951 - 1956 (sig. 172/2 (173))
Correspondència 1951 - 1956 (sig. 172/2 (173))
Registres de plecs de subhastes i concursos 1958-1995 (sig. 204/5 (222))
Registres de plecs de subhastes i concursos 1958-1995 (sig. 204/5 (222))
Registre general 1976-1977 (sig. 155/4 (171))
Registre general 1976-1977 (sig. 155/4 (171))
Registre general 1992 (sig. 172/1 (172))
Registre general 1992 (sig. 172/1 (172))
Llibre de registre general d'entrada i sortida 1863 - 1899 (155/3 (170))
Llibre de registre general d'entrada i sortida 1863 - 1899 (155/3 (170))
Llibre general de sortida 1991 (sig. 155/2 (169))
Llibre general de sortida 1991 (sig. 155/2 (169))
Llibre general de sortida 1968-1980 (sig. 154/3 (167))
Llibre general de sortida 1968-1980 (sig. 154/3 (167))
Llibre general de sortida 1980-1991 (sig. 155/1 (168))
Llibre general de sortida 1980-1991 (sig. 155/1 (168))
Llibre de registre general de sortida 1963 - 1968 (sig. 154/2 (166))
Llibre de registre general de sortida 1963 - 1968 (sig. 154/2 (166))
Llibre de registre general de sortida 1952 (sig. 154/1 (165))
Llibre de registre general de sortida 1952 (sig. 154/1 (165))
Llibre de registre general de sortida 1951 (sig. 153/4 (164))
Llibre de registre general de sortida 1951 (sig. 153/4 (164))
Llibre de registre general de sortida 1943 (sig. 153/3 (163))
Llibre de registre general de sortida 1943 (sig. 153/3 (163))
Llibre de registre general de sortida 1935 - 1941 (sig. 153/2 (162))
Llibre de registre general de sortida 1935 - 1941 (sig. 153/2 (162))
Llibre de registre general de sortida 1928 - 1935 (153/1 (161))
Llibre de registre general de sortida 1928 - 1935 (153/1 (161))
Llibre de registre general de sortida 1863 - 1869 (sig. 152/4 (160))
Llibre de registre general de sortida 1863 - 1869 (sig. 152/4 (160))
Llibre de registre general de sortida d'Hisenda 1863 - 1869 (sig. 152/3 (159))
Llibre de registre general de sortida d'Hisenda 1863 - 1869 (sig. 152/3 (159))
Registre de documents i comunicacions 1920 - 1932 (sig. 150/2 (151))
Registre de documents i comunicacions 1920 - 1932 (sig. 150/2 (151))
Registre de documents i comunicacions 1932 - 1941 (sig. 150/3 (152))
Registre de documents i comunicacions 1932 - 1941 (sig. 150/3 (152))
Registre de correspondència 1991 (sig. 152/2 (158))
Registre de correspondència 1991 (sig. 152/2 (158))
Registre de documents i comunicacions 1988 (sig. 152/1 (157))
Registre de documents i comunicacions 1988 (sig. 152/1 (157))
Registre de documents i comunicacions 1978 (sig. 151/3 (156))
Registre de documents i comunicacions 1978 (sig. 151/3 (156))
Registre de documents i comunicacions 1963 (sig. 151/2 (155))
Registre de documents i comunicacions 1963 (sig. 151/2 (155))
Llibre de registre general d'entrada 1952 - 1962 (sig. 151/1 (154))
Llibre de registre general d'entrada 1952 - 1962 (sig. 151/1 (154))
Natural
Natural
Interior
Interior
Paisatge
Paisatge
Peixos
Peixos
Amfibis
Amfibis
Liquidació del recaptador Sebastià Salvà Riutort 1931-1936
Liquidació del recaptador Sebastià Salvà Riutort 1931-1936
Comptes del recaptador 1955-1966
Comptes del recaptador 1955-1966
General de rendes i exaccions 1978
General de rendes i exaccions 1978
General de rendes i exaccions 1977
General de rendes i exaccions 1977
General de rendes i exaccions 1976
General de rendes i exaccions 1976
General de rendes i exaccions 1975
General de rendes i exaccions 1975
General de rendes i exaccions 1974
General de rendes i exaccions 1974
General de rendes i exaccions 1973
General de rendes i exaccions 1973
General de rendes i exaccions 1972
General de rendes i exaccions 1972
General de rendes i exaccions 1971
General de rendes i exaccions 1971
General de rendes i exaccions 1970
General de rendes i exaccions 1970
Results 1 to 100 of 48124