Print preview Close

Showing 2288 results

Archival description
Arxiu Municipal de Deià
Print preview View:

163 results with digital objects Show results with digital objects

Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1945 (sig 73)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1945 (sig 73)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1970 (sig 79)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1970 (sig 79)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1975 (sig 80)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1975 (sig 80)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1979 (sig 83)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1979 (sig 83)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1980 (sig 84)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1980 (sig 84)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1986 (sig 88)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1986 (sig 88)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1989-1992 (sig 92/4)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1989-1992 (sig 92/4)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1996 (sig 908/2)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1996 (sig 908/2)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2000 (sig 909/3)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2000 (sig 909/3)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2000-2003 (sig 908/1)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2000-2003 (sig 908/1)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2002 (sig 909/5)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2002 (sig 909/5)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2004 (sig 909/7)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2004 (sig 909/7)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2005 (sig 910/1)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2005 (sig 910/1)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2007 (sig 910/3)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2007 (sig 910/3)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2008 (sig 910/4)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2008 (sig 910/4)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2010 (sig 910/6)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2010 (sig 910/6)
Designació i constitució
Designació i constitució
Llibre d'actes de la Junta de Govern 2009 (sig 913/4)
Llibre d'actes de la Junta de Govern 2009 (sig 913/4)
Actes i documents de la Junta de Sanitat 1849-1910 (sig 588)
Actes i documents de la Junta de Sanitat 1849-1910 (sig 588)
Junta Agrícola Local 1927-1940 (sig 600)
Junta Agrícola Local 1927-1940 (sig 600)
Llibre d’actes de la Policia Rural i nomenament Guàrdia Jurat de Son Marroig 1932-1952 (sig 132)
Llibre d’actes de la Policia Rural i nomenament Guàrdia Jurat de Son Marroig 1932-1952 (sig 132)
Documentació batlia 1984 (sig 133)
Documentació batlia 1984 (sig 133)
Competència normativa
Competència normativa
Butlletí informatiu Sense data (sig 590b)
Butlletí informatiu Sense data (sig 590b)
Disposicions, bans i pregons
Disposicions, bans i pregons
Pregons i Edictes S.D. (sig 134f)
Pregons i Edictes S.D. (sig 134f)
Llibre de resolucions de la batlia 1986 (sig 89)
Llibre de resolucions de la batlia 1986 (sig 89)
Ordenances municipals 1999 (sig 736/2)
Ordenances municipals 1999 (sig 736/2)
Llibre de resolucions de la batlia 2011 (sig 915/1)
Llibre de resolucions de la batlia 2011 (sig 915/1)
Entitats supramunicipals
Entitats supramunicipals
Administració
Administració
Correspondència
Correspondència
Correspondència 1770-1861 (sig 510)
Correspondència 1770-1861 (sig 510)
Correspondència 1933 (sig 504)
Correspondència 1933 (sig 504)
Correspondència 1934 (sig 503)
Correspondència 1934 (sig 503)
Correspondència 1937 (sig 500)
Correspondència 1937 (sig 500)
Òrgans de Govern
Òrgans de Govern
Llibre de determinacions 1612-1618 (sig 21)
Llibre de determinacions 1612-1618 (sig 21)
Llibre de Consells de la Villa de Deià 1623-1648 (sig 23)
Llibre de Consells de la Villa de Deià 1623-1648 (sig 23)
Llibre de determinacions de la Vila de Deià 1718-1758 (sig 1) abans (2)
Llibre de determinacions de la Vila de Deià 1718-1758 (sig 1) abans (2)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1822-1841 (sig 40)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1822-1841 (sig 40)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1903-1907 (sig 47)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1903-1907 (sig 47)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1921 (sig 58)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1921 (sig 58)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1924 (sig 60)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1924 (sig 60)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1933-1934 (sig 66)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1933-1934 (sig 66)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1934-1936 (sig 67)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1934-1936 (sig 67)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1937-1939 (sig 69)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1937-1939 (sig 69)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1939-1941 (sig 70)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 1939-1941 (sig 70)
Festes Patronals 1989-1991 (sig 111)
Festes Patronals 1989-1991 (sig 111)
Festes Patronals 1995-1996 (sig 113)
Festes Patronals 1995-1996 (sig 113)
Expedients quintes 1920-1940 (sig 631)
Expedients quintes 1920-1940 (sig 631)
Reemplaçaments i allistaments 1973-1984 (sig 703)
Reemplaçaments i allistaments 1973-1984 (sig 703)
Documents objectors de consciència 1996-2000 (sig 1402)
Documents objectors de consciència 1996-2000 (sig 1402)
Estadístiques militars 1889-1922 (sig 634b)
Estadístiques militars 1889-1922 (sig 634b)
Cens Requisa militar 1949-1965 (sig 630)
Cens Requisa militar 1949-1965 (sig 630)
Censos i Empadronament
Censos i Empadronament
Padrons
Padrons
Padró municipal d'habitants 1951-1969 (sig 625)
Padró municipal d'habitants 1951-1969 (sig 625)
Padró municipal d'habitants 1952-1974 (sig 614)
Padró municipal d'habitants 1952-1974 (sig 614)
Padró municipal d'habitants 1981 (sig 699)
Padró municipal d'habitants 1981 (sig 699)
Renovació padró municipal d'habitants 1986 (sig 689)
Renovació padró municipal d'habitants 1986 (sig 689)
Padró municipal d'habitants 1987-1996 (sig 744/1)
Padró municipal d'habitants 1987-1996 (sig 744/1)
Padró municipal d'habitants 1990-1994 (sig 741/1)
Padró municipal d'habitants 1990-1994 (sig 741/1)
Padró municipal d'habitants 1991 (sig 741/2)
Padró municipal d'habitants 1991 (sig 741/2)
Padró municipal d'habitants 1996 (sig 1411)
Padró municipal d'habitants 1996 (sig 1411)
Padró municipal d'habitants 2000-2001 (sig 749/2)
Padró municipal d'habitants 2000-2001 (sig 749/2)
Padró municipal d'habitants 2001 (sig 750/2)
Padró municipal d'habitants 2001 (sig 750/2)
Padró municipal d'habitants 2005 (sig 755)
Padró municipal d'habitants 2005 (sig 755)
Treballs preliminars dels padrons
Treballs preliminars dels padrons
Fulls Padró d'habitants 1924 (sig 616)
Fulls Padró d'habitants 1924 (sig 616)
Fulls empadronament 1970 (sig 695)
Fulls empadronament 1970 (sig 695)
Fulls Padró d'habitants 1986-1988 (sig 613)
Fulls Padró d'habitants 1986-1988 (sig 613)
Impresos estadística 1990-1991 (sig 698)
Impresos estadística 1990-1991 (sig 698)
Inscripció padró 2005-2007 (sig 763)
Inscripció padró 2005-2007 (sig 763)
Cens electoral
Cens electoral
Cens electoral 1966-1979 (sig 640)
Cens electoral 1966-1979 (sig 640)
Reclamacions cens electoral 1999 (sig 747/3)
Reclamacions cens electoral 1999 (sig 747/3)
Eleccions i referèndums
Eleccions i referèndums
Eleccions 1977-1982 (sig 103)
Eleccions 1977-1982 (sig 103)
Eleccions 1987-1989 (sig 105)
Eleccions 1987-1989 (sig 105)
Eleccions municipals i autonòmiques 1991 (sig 746/1)
Eleccions municipals i autonòmiques 1991 (sig 746/1)
Eleccions 1999 (sig 747/2)
Eleccions 1999 (sig 747/2)
Eleccions generals 2000 (sig 748/2)
Eleccions generals 2000 (sig 748/2)
Referèndum Constitució europea 2005 (sig 759/1)
Referèndum Constitució europea 2005 (sig 759/1)
Estudis abastament aigua 1995-2002 (sig 1398/3)
Estudis abastament aigua 1995-2002 (sig 1398/3)
Documentació comunitat de propietaris de la Font des Molí 1998-2003 (sig 1092)
Documentació comunitat de propietaris de la Font des Molí 1998-2003 (sig 1092)
Clavegueram
Clavegueram
Neteja pública
Neteja pública
Debat mèdic sobre els residus sòlids urbans de Mallorca 1994 (sig 535)
Debat mèdic sobre els residus sòlids urbans de Mallorca 1994 (sig 535)
GESBA 1999-2015 (sig 1060)
GESBA 1999-2015 (sig 1060)
Agenda Local 21 2005-2007 (sig 1109/2)
Agenda Local 21 2005-2007 (sig 1109/2)
Vigilància 1862-1868 (sig 637b)
Vigilància 1862-1868 (sig 637b)
Serveis socials i beneficència
Serveis socials i beneficència
Assistència Social Sense data (sig 129)
Assistència Social Sense data (sig 129)
Assemblea Nacional de Municipis turístics 1967 (sig 137)
Assemblea Nacional de Municipis turístics 1967 (sig 137)
Llicències d'obertura d'establiments 1976-1988 (sig 415)
Llicències d'obertura d'establiments 1976-1988 (sig 415)
Expedients de llicències d'activitat 1979-1985 (sig 1048/2)
Expedients de llicències d'activitat 1979-1985 (sig 1048/2)
Expedients sancionadors d'infracció urbanística 1983-1989 (sig 1354/2)
Expedients sancionadors d'infracció urbanística 1983-1989 (sig 1354/2)
Expedients d'obertura d'establiments 1991 (sig 920)
Expedients d'obertura d'establiments 1991 (sig 920)
Padró rétols 1994 (sig 1113/3)
Padró rétols 1994 (sig 1113/3)
Results 1 to 100 of 2288