Print preview Close

Showing 145 results

Archival description
Esporles With digital objects
Print preview View:
Lista de los profesores del arte de curar residentes en los pueblos de este partido (Sóller) segú...
Lista de los profesores del arte de curar residentes en los pueblos de este partido (Sóller) según lo dispuesto per la Real Junta Superior Gubernativa del ramo
Actes ple de l'Ajuntament 1994
Actes ple de l'Ajuntament 1994
Actes ple de l'Ajuntament 2001
Actes ple de l'Ajuntament 2001
Actes ple de l'Ajuntament 2004
Actes ple de l'Ajuntament 2004
Actes ple de l'Ajuntament 2005
Actes ple de l'Ajuntament 2005
Actes ple de l'Ajuntament 2005
Actes ple de l'Ajuntament 2005
Actes ple de l'Ajuntament 2008
Actes ple de l'Ajuntament 2008
Actes ple de l'Ajuntament 2008
Actes ple de l'Ajuntament 2008
Actes ple de l'Ajuntament 2009
Actes ple de l'Ajuntament 2009
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Esborranys d'actes de l'Ajuntament 1946-1968
Esborranys d'actes de l'Ajuntament 1946-1968
Actes de la Junta Municipal 1910-1918
Actes de la Junta Municipal 1910-1918
Actes de la Junta Municipal 1919
Actes de la Junta Municipal 1919
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1924-1925
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1924-1925
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1927-1928
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1927-1928
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1928-1929
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1928-1929
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1833
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1833
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (3er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (3er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1835 (3er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1835 (3er trim)
Actes de Consells 1650-1698
Actes de Consells 1650-1698
Actes de Consells 1669-1692
Actes de Consells 1669-1692
Actes de Consells 1708-1737
Actes de Consells 1708-1737
Actes d'Esporles 1872-1880
Actes d'Esporles 1872-1880
Actes d'Esporles 1904
Actes d'Esporles 1904
Actes d'Esporles 1915-1917
Actes d'Esporles 1915-1917
Actes d'Esporles 1923-1924
Actes d'Esporles 1923-1924
Llibre d'Actes de la Comissió Gestora 1934-1935
Llibre d'Actes de la Comissió Gestora 1934-1935
Llibre d'Actes 1935-1937
Llibre d'Actes 1935-1937
Actes ple municipal permanent 1949-1954
Actes ple municipal permanent 1949-1954
Actes ple municipal permanent 1969-1972
Actes ple municipal permanent 1969-1972
Actes ple municipal permanent 1978-1981
Actes ple municipal permanent 1978-1981
Actes ple municipal permanent 1982-1984
Actes ple municipal permanent 1982-1984
Actes ple de l'Ajuntament 1979-1983
Actes ple de l'Ajuntament 1979-1983
Actes ple de l'Ajuntament 1987
Actes ple de l'Ajuntament 1987
Actes ple de l'Ajuntament 1989
Actes ple de l'Ajuntament 1989
Actes ple de l'Ajuntament 1993
Actes ple de l'Ajuntament 1993
1554, agost, 3. Redempció d’un cens de 852 lliures, 19 sous i 15 diners de Miquel Sureda, Rafael ...
1554, agost, 3. Redempció d’un cens de 852 lliures, 19 sous i 15 diners de Miquel Sureda, Rafael d’Oleza, Agustí Serralta, Joan Bofill, Antoni Fornaris i Joan Salleres a la “Universitat” d’Esporles
1626, febrer, 28. Redempció d’un cens de Sebastiana Rosselló d’Alaró a Mateu Thomas, Jurat d’Espo...
1626, febrer, 28. Redempció d’un cens de Sebastiana Rosselló d’Alaró a Mateu Thomas, Jurat d’Esporles
1658, juny, 25. Venda d’un tros de terra comunal de la “universitat” d’Esporles a Pere i Joan Cunill
1658, juny, 25. Venda d’un tros de terra comunal de la “universitat” d’Esporles a Pere i Joan Cunill
Actes de Consells 1550-1558
Actes de Consells 1550-1558
Actes de Consells 1612-1643
Actes de Consells 1612-1643
Actes de Consells 1644-1660
Actes de Consells 1644-1660
Crides de la Universitat 1697-1764
Crides de la Universitat 1697-1764
Actes d'Esporles 1912 (vol. I)
Actes d'Esporles 1912 (vol. I)
Actes d'Esporles 1912 (vol. II)
Actes d'Esporles 1912 (vol. II)
Actes d'Esporles 1917-1918
Actes d'Esporles 1917-1918
Actes d'Esporles 1919-1920 (vol. II)
Actes d'Esporles 1919-1920 (vol. II)
Actes d'Esporles (vol. II) 1922
Actes d'Esporles (vol. II) 1922
Actes d'Esporles  1923
Actes d'Esporles 1923
Actes d'Esporles 1924-1929
Actes d'Esporles 1924-1929
Llibre d'Actes de la Comissió Gestora 1937-1939
Llibre d'Actes de la Comissió Gestora 1937-1939
Actes ple municipal 1943-1945
Actes ple municipal 1943-1945
Actes ple municipal permanent 1957-1960
Actes ple municipal permanent 1957-1960
Actes ple municipal permanent 1960-1964
Actes ple municipal permanent 1960-1964
Actes ple de l'Ajuntament  1983-1984
Actes ple de l'Ajuntament 1983-1984
Actes ple de l'Ajuntament 1990
Actes ple de l'Ajuntament 1990
Actes ple de l'Ajuntament 1995
Actes ple de l'Ajuntament 1995
Actes ple de l'Ajuntament 2001
Actes ple de l'Ajuntament 2001
Actes ple de l'Ajuntament 2002
Actes ple de l'Ajuntament 2002
Actes ple de l'Ajuntament 2004
Actes ple de l'Ajuntament 2004
Actes ple de l'Ajuntament 2008
Actes ple de l'Ajuntament 2008
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Esborranys d'Actes de la Comissió Municipal Permanent 1969-1976
Esborranys d'Actes de la Comissió Municipal Permanent 1969-1976
Reals Ordres, edictes i bans 1716, 1731, 1734, 1754, 1756, 1760-1762, 1764, 1766-1769, 1772, 1776...
Reals Ordres, edictes i bans 1716, 1731, 1734, 1754, 1756, 1760-1762, 1764, 1766-1769, 1772, 1776-1778, 1786-1800
Reals Ordres, edictes i bans 1824-1830
Reals Ordres, edictes i bans 1824-1830
Reals Ordres, edictes i bans 1929-1934
Reals Ordres, edictes i bans 1929-1934
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (2n trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (2n trim)
1502, maig, 27. Redempció de cens de Miquel Dameto a Simó Vic i Antoni Ferran, síndics d’Esporles
1502, maig, 27. Redempció de cens de Miquel Dameto a Simó Vic i Antoni Ferran, síndics d’Esporles
1520, gener, 25. Redempció d’un cens de Joan Dezcallar a Antoni Ferran i Francesc Vives, jurats d...
1520, gener, 25. Redempció d’un cens de Joan Dezcallar a Antoni Ferran i Francesc Vives, jurats d’Esporles
Oficis Sanitaris d'Esporles
Oficis Sanitaris d'Esporles
Comunicacions negatives de varis pobles
Comunicacions negatives de varis pobles
Actes ple de l'Ajuntament 1992
Actes ple de l'Ajuntament 1992
Actes ple de l'Ajuntament 1996
Actes ple de l'Ajuntament 1996
Actes ple de l'Ajuntament 1996
Actes ple de l'Ajuntament 1996
Actes ple de l'Ajuntament 1998
Actes ple de l'Ajuntament 1998
Actes ple de l'Ajuntament 1999
Actes ple de l'Ajuntament 1999
Actes ple de l'Ajuntament 2002
Actes ple de l'Ajuntament 2002
Actes ple de l'Ajuntament 2003
Actes ple de l'Ajuntament 2003
Actes ple de l'Ajuntament 2006
Actes ple de l'Ajuntament 2006
Actes ple de l'Ajuntament 2007
Actes ple de l'Ajuntament 2007
Actes ple de l'Ajuntament 2007
Actes ple de l'Ajuntament 2007
Actes ple de l'Ajuntament 2009
Actes ple de l'Ajuntament 2009
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Actes ple de l'Ajuntament 2010
Actes de la Junta Municipal 1901
Actes de la Junta Municipal 1901
Actes de la Junta Municipal 1921-1924
Actes de la Junta Municipal 1921-1924
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1925-1927
Actes de la Comissió Municipal Permanent 1925-1927
Esborranys d'Actes de la Comissió Municipal Permanent 1928-1930
Esborranys d'Actes de la Comissió Municipal Permanent 1928-1930
Esborranys d'Actes de la Comissió Municipal Permanent 1949-1969
Esborranys d'Actes de la Comissió Municipal Permanent 1949-1969
Reals Ordres, edictes i bans 1801-1806, 1808-1812
Reals Ordres, edictes i bans 1801-1806, 1808-1812
Reals Ordres, edictes i bans 1820-1823
Reals Ordres, edictes i bans 1820-1823
Actes de Consells de banyalbufar i Esporles 1744-1766
Actes de Consells de banyalbufar i Esporles 1744-1766
Actes de rendició de comptes 1713-1728
Actes de rendició de comptes 1713-1728
Actes de Banyalbufar i Esporles 1755-1799
Actes de Banyalbufar i Esporles 1755-1799
Actes d'Esporles 1764-1812
Actes d'Esporles 1764-1812
Actes d'Esporles 1903-1907
Actes d'Esporles 1903-1907
Actes d'Esporles 1908
Actes d'Esporles 1908
Actes d'Esporles 1909
Actes d'Esporles 1909
Actes d'Esporles 1910
Actes d'Esporles 1910
Actes d'Esporles 1913
Actes d'Esporles 1913
Results 1 to 100 of 145