Print preview Close

Showing 55972 results

Archival description
Print preview View:

18566 results with digital objects Show results with digital objects

Llibre de resolucions de la batlia 2012 (sig 915/2)
Llibre de resolucions de la batlia 2012 (sig 915/2)
Registre general d'entrades i sortides correspondència 2012 (sig 860/1)
Registre general d'entrades i sortides correspondència 2012 (sig 860/1)
Conveni policia turística 2010-2012 (sig 714/2)
Conveni policia turística 2010-2012 (sig 714/2)
Fotografies Nevada 2012 (sig 1412)
Fotografies Nevada 2012 (sig 1412)
Pla d'obres i serveis. Actualització projecte de pavimentació i enllumenat de diversos carrers de Deià 2012 (sig 1035/2)
Pla d'obres i serveis. Actualització projecte de pavimentació i enllumenat de diversos carrers de Deià 2012 (sig 1035/2)
Recaptació de tributs 2012 (sig 732)
Recaptació de tributs 2012 (sig 732)
Projecte obra de Projecte de nova línia subterrània a Polígon 3, parcel·la 21. Exp 43/2012 2012 (1210/1)
Projecte obra de Projecte de nova línia subterrània a Polígon 3, parcel·la 21. Exp 43/2012 2012 (1210/1)
Projecte obra de Reforma i ampliació vivenda unifamiliar aïllada a C/ Balanguera, 1 Can Mussol. Exp 52/2012 2012 (1210/12 i 1211)
Projecte obra de Reforma i ampliació vivenda unifamiliar aïllada a C/ Balanguera, 1 Can Mussol. Exp 52/2012 2012 (1210/12 i 1211)
Projecte obra de vivenda unifamiliar i piscina a C/ Son Canals, 3. Exp 27/2012 2012 (1209/5)
Projecte obra de vivenda unifamiliar i piscina a C/ Son Canals, 3. Exp 27/2012 2012 (1209/5)
Projectes d'obres menors. Exp. 01-10/2012 2012 (1206/4-12)
Projectes d'obres menors. Exp. 01-10/2012 2012 (1206/4-12)
Projectes d'obres menors. Exp. 14-20/2012 2012 (1208/1-6)
Projectes d'obres menors. Exp. 14-20/2012 2012 (1208/1-6)
Projectes d'obres menors. Exp. 23-26/2012 2012 (1209/1-4)
Projectes d'obres menors. Exp. 23-26/2012 2012 (1209/1-4)
Projectes d'obres menors. Exp. 38-42/2012 2012 (1209/15-19)
Projectes d'obres menors. Exp. 38-42/2012 2012 (1209/15-19)
Projectes d'obres menors. Exp. 44-50/2012 2012 (1210/2-7)
Projectes d'obres menors. Exp. 44-50/2012 2012 (1210/2-7)
Projectes d'obres menors. Exp. 53-55/2012 2012 (1210/8-10)
Projectes d'obres menors. Exp. 53-55/2012 2012 (1210/8-10)
Monografia sobre Rafel Ginard / Rosari Maria Amorós Martínez
Monografia sobre Rafel Ginard / Rosari Maria Amorós Martínez
Documents etnopoètics / Sebastiana Bover Rosselló
Documents etnopoètics / Sebastiana Bover Rosselló
Reculls etnopoètics / Maria del Mar Riera Gelabert i Maria del Mar Rotger Genovart
Reculls etnopoètics / Maria del Mar Riera Gelabert i Maria del Mar Rotger Genovart
La Bella i la Bèstia i el cicle "Psique" / Rosari Maria Amorós Martínez
La Bella i la Bèstia i el cicle "Psique" / Rosari Maria Amorós Martínez
La llegenda de na Margalideta: recull i anàlisi / Joan Estelrich Llull
La llegenda de na Margalideta: recull i anàlisi / Joan Estelrich Llull
Transmissió i context generacional: les rondalles mallorquines i les versions dels germans Grimm / Maria Antònia Far Pons
Transmissió i context generacional: les rondalles mallorquines i les versions dels germans Grimm / Maria Antònia Far Pons
El retrat i la funció del folklore a La minyonia d'un infant orat / Irene Zurrón Servera
El retrat i la funció del folklore a La minyonia d'un infant orat / Irene Zurrón Servera
Aproximacions interdisciplinàries a través de l'estudi d'algunes rondalles i les seves reescriptures / Maria Ruiz Salom i Elisabet Gayà Duran
Aproximacions interdisciplinàries a través de l'estudi d'algunes rondalles i les seves reescriptures / Maria Ruiz Salom i Elisabet Gayà Duran
Sobre la inflència de la literatura oral en l'obra de Pau Faner: la relació intertextual entre Es Gorg d'Albranca i El Gorg Blau (1985). / Pilar Arnau i Segarra
Sobre la inflència de la literatura oral en l'obra de Pau Faner: la relació intertextual entre Es Gorg d'Albranca i El Gorg Blau (1985). / Pilar Arnau i Segarra
Expedients d'infracció urbanística 2004-2012
Expedients d'infracció urbanística 2004-2012
Correspondència. Gener-Abril 2012 (sig 857)
Correspondència. Gener-Abril 2012 (sig 857)
Correspondència. Maig-Agost 2012 (sig 858)
Correspondència. Maig-Agost 2012 (sig 858)
Pòlisses responsabilitat civil 1991-2012 (sig 1385)
Pòlisses responsabilitat civil 1991-2012 (sig 1385)
Cultura
Cultura
Projecte d'obra a Llucalcari. Exp. 48/1985 1985-2012 (sig 1119/3)
Projecte d'obra a Llucalcari. Exp. 48/1985 1985-2012 (sig 1119/3)
Cartes ordres i comunicacions 2012
Cartes ordres i comunicacions 2012
Recaptació de tributs 2012 (sig 733)
Recaptació de tributs 2012 (sig 733)
Comptabilitat. Març 2012 (1074/3)
Comptabilitat. Març 2012 (1074/3)
Comptabilitat. Octubre 2012 (1077/3)
Comptabilitat. Octubre 2012 (1077/3)
Comptabilitat. Setembre 2012 (1077/2)
Comptabilitat. Setembre 2012 (1077/2)
Projecte obra de Construcció vivenda unifamiliar aïllada i piscina a Sa Vinya Vella, Can Piu. Exp 21/2012 2012 (1208/7)
Projecte obra de Construcció vivenda unifamiliar aïllada i piscina a Sa Vinya Vella, Can Piu. Exp 21/2012 2012 (1208/7)
Projectes d'obres menors. Exp. 12-13/2012 2012 (1206/13-14)
Projectes d'obres menors. Exp. 12-13/2012 2012 (1206/13-14)
Recerca, transcripció i comentari de documents etnopoètics / Joan Estelrich Llull
Recerca, transcripció i comentari de documents etnopoètics / Joan Estelrich Llull
Recerca i anàlisi de documents etnopoètics / Maria Ruiz i Elisabet Gayà
Recerca i anàlisi de documents etnopoètics / Maria Ruiz i Elisabet Gayà
Recull de 20 documents etnopoètics / Martina Neus Tous Ribas i Antònia Esteva Socias
Recull de 20 documents etnopoètics / Martina Neus Tous Ribas i Antònia Esteva Socias
Recull etnopoètic / Laura Vilamajor Uriz
Recull etnopoètic / Laura Vilamajor Uriz
La rondalla de "La Bella i la Bèstia" / Antònia Esteva Socias
La rondalla de "La Bella i la Bèstia" / Antònia Esteva Socias
Recull de llegendes de Valldemossa / Marc Lladó Sánchez
Recull de llegendes de Valldemossa / Marc Lladó Sánchez
Revista Tresor dels avis. / Margalida Coll Llompart
Revista Tresor dels avis. / Margalida Coll Llompart
Mateu Xurí i la glosa. / Marina Valero Mut
Mateu Xurí i la glosa. / Marina Valero Mut
Anàlisi i aplicació de "The type of International Folktales" (ATU) com a metodologia bàsica per a l'ordenació i catalogació d'un corpus de narrativa folfkòrica cubana. / Carlos A. García Rodríguez
Anàlisi i aplicació de "The type of International Folktales" (ATU) com a metodologia bàsica per a l'ordenació i catalogació d'un corpus de narrativa folfkòrica cubana. / Carlos A. García Rodríguez
Actes de la Junta de govern local 2012 (sig. 237/1)
Actes de la Junta de govern local 2012 (sig. 237/1)
Recull de documents etnopoètics / Christian Sancho Romero
Recull de documents etnopoètics / Christian Sancho Romero
Documents etnopoètics / Rosari Maria Amorós Martínez
Documents etnopoètics / Rosari Maria Amorós Martínez
Endevinalles: estructura i estilística / Maria Antònia Far Pons, Maria del Mar Riera Gelabert i Antònia Esteva Socias
Endevinalles: estructura i estilística / Maria Antònia Far Pons, Maria del Mar Riera Gelabert i Antònia Esteva Socias
Monogràfic / Georgina Mangrané Santos
Monogràfic / Georgina Mangrané Santos
Documents etnopoètics / Irene Zurrón Servera
Documents etnopoètics / Irene Zurrón Servera
Tradició de la presentació de l'elaboració dels tres Reis d'Orient a s'Alqueria Blanca / Sebastiana Bover Rosselló
Tradició de la presentació de l'elaboració dels tres Reis d'Orient a s'Alqueria Blanca / Sebastiana Bover Rosselló
El món casteller / Georgina Mangrané i Laura Vilamajor
El món casteller / Georgina Mangrané i Laura Vilamajor
Cap a la urform de la Ventafocs / Maria Antònia Moyà Bover i Llucia Márquez Testa
Cap a la urform de la Ventafocs / Maria Antònia Moyà Bover i Llucia Márquez Testa
Els cossiers / Maria del Mar Rotger Genovart
Els cossiers / Maria del Mar Rotger Genovart
Tractament i difusió d'elements folklòrics en l'educació / Martina Neus Tous Ribas
Tractament i difusió d'elements folklòrics en l'educació / Martina Neus Tous Ribas
Reflexions crítiques sobre poesia d'humor i erotisme a Cuba i Mallorca. / Carlos A. García Rodríguez
Reflexions crítiques sobre poesia d'humor i erotisme a Cuba i Mallorca. / Carlos A. García Rodríguez
Variacions padró 2012 (sig 768/1)
Variacions padró 2012 (sig 768/1)
Expedients d'obres municipals 2011-2012 (sig 1241)
Expedients d'obres municipals 2011-2012 (sig 1241)
Projecte obra de Reforma i ampliació vivenda unif. i construcció piscina i garatge a C/ Son Canals, 10. Exp 51/2012 2012 (1210/11)
Projecte obra de Reforma i ampliació vivenda unif. i construcció piscina i garatge a C/ Son Canals, 10. Exp 51/2012 2012 (1210/11)
Projecte obra de Rehabilitació vivenda unifamiliar aïllada a Sa Tanca des Mitx, parcel·la 13 pol. 3. Exp 37/2012 2012 (1209/14)
Projecte obra de Rehabilitació vivenda unifamiliar aïllada a Sa Tanca des Mitx, parcel·la 13 pol. 3. Exp 37/2012 2012 (1209/14)
Informes tècnic municipal 2012 (sig 1049/2)
Informes tècnic municipal 2012 (sig 1049/2)
Comptabilitat. Agost 2012 (1077/1)
Comptabilitat. Agost 2012 (1077/1)
Comptabilitat. Desembre 2012 (1078/2)
Comptabilitat. Desembre 2012 (1078/2)
Comptabilitat. Juliol 2012 (1076/2)
Comptabilitat. Juliol 2012 (1076/2)
Comptabilitat. Juny 2012 (1076/1)
Comptabilitat. Juny 2012 (1076/1)
Comptabilitat. Maig 2012 (1075/2)
Comptabilitat. Maig 2012 (1075/2)
Correspondència. Setembre-Desembre 2012 (sig 859)
Correspondència. Setembre-Desembre 2012 (sig 859)
Reclamacions patrimonials 2007-2012 (sig 1102/2)
Reclamacions patrimonials 2007-2012 (sig 1102/2)
Expedients varis. 01-34 2012 (sig 1247)
Expedients varis. 01-34 2012 (sig 1247)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2012 (sig 911/2)
Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament 2012 (sig 911/2)
Sessió inaugural 2012; Envelliment i calcificació de teixits blans: de perquè els humans fossilitzem i les seves conseqüències
Sessió inaugural 2012; Envelliment i calcificació de teixits blans: de perquè els humans fossilitzem i les seves conseqüències
Expedients de judicis de faltes 2003-2011
Expedients de judicis de faltes 2003-2011
Llibre de resolucions de la batlia 2011 (sig 915/1)
Llibre de resolucions de la batlia 2011 (sig 915/1)
Correspondència. Gener-Febrer 2011 (sig 852/2)
Correspondència. Gener-Febrer 2011 (sig 852/2)
Projecte obra de Reforma i ampliació vivenda unifamiliar a Son Canals (Predi Son Fussimany). Exp 25/2011 2011 (1205/1)
Projecte obra de Reforma i ampliació vivenda unifamiliar a Son Canals (Predi Son Fussimany). Exp 25/2011 2011 (1205/1)
Ladaria Lliteras, Luis
Ladaria Lliteras, Luis
Comptabilitat. Abril 2011 (1070/2)
Comptabilitat. Abril 2011 (1070/2)
Comptabilitat. Febrer 2011 (1069/2)
Comptabilitat. Febrer 2011 (1069/2)
Comptabilitat. Juny 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Juny 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Octubre 2011 (1073/1)
Comptabilitat. Octubre 2011 (1073/1)
Comptabilitat. Setembre 2011 (1072/2)
Comptabilitat. Setembre 2011 (1072/2)
Expedient de contenciós administratiu 163/2011 amb Bartolomé Gamundí S.L. 2011 (sig 1232/1)
Expedient de contenciós administratiu 163/2011 amb Bartolomé Gamundí S.L. 2011 (sig 1232/1)
Expedients varis 2011 (sig 1246)
Expedients varis 2011 (sig 1246)
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/1)
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/1)
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 235/3)
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 235/3)
Ple Municipal
Ple Municipal
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Actes ple de l'Ajuntament 2011
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/2)
Sessió ordinària/extraordinària de ple 2011 (sig. 235/2)
Llibre d'actes 2011
Llibre d'actes 2011
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 236/1)
Actes de la Junta de govern local 2011 (sig. 236/1)
Comptabilitat. Agost 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Agost 2011 (1071/1)
Comptabilitat. Gener 2011 (1069/1)
Comptabilitat. Gener 2011 (1069/1)
Comptabilitat. Maig 2011 (1070/3)
Comptabilitat. Maig 2011 (1070/3)
Actes
Actes
Expedient Jaume Crespí 2003-2011 (sig 1232/2)
Expedient Jaume Crespí 2003-2011 (sig 1232/2)
Correspondència. Novembre-Desembre 2011 (sig 856/1)
Correspondència. Novembre-Desembre 2011 (sig 856/1)
Expedients de matrimonis 2011
Expedients de matrimonis 2011
Treball i Ocupació
Treball i Ocupació
Results 601 to 700 of 55972