Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 423 resultados

Descripción archivística
Audio
Imprimir vista previa Ver :

423 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Cinta núm. 1

Descripció:

"Cinta 1

1)
JOANA CAPELLÀ
PERE JOSÉ VIDAL MONSE.

2)
Pedro José Vidal Monserrat

(De Joana Capellà, esta hecha la entrevista pero no está transcrita en las fichas ya que aporta escasísimos datos que nos puedan servir)

(De la ficha 01 hasta la 32 ambos inclusive)"

Cinta núm. 2

Descripció:

"EQUIPO DE SAN JUAN: CASTELL, HERNANSANZ, GONZÁLEZ, MARINA

SAN JUAN 8-FEBRERO-1985

A)
ENT. 10:
ENTREVISTA A ANTONIA MATAS GAYÀ (90 AÑOS)

B)
ENT. 2.
ENTREVISTA A BARTOMEU BAUZA OLIVER
(CAPELLÁ, 84 años)
(sigue en otra cinta)"

Cinta núm. 1

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: LOLI, ALICIA, FERNANDO, TOLO

ENTREVISTA 1:
RAFAEL BAUZÁ (de Sineu) ["Sinever", de malnom]
Julio 1902 (payés)
San Juan
1-MAYO-1985"

Cinta núm. 2

Descripció:

"VIDA RURAL I COSTUMS A CA'S CONCOS. Nº3

CARA A:
JAUME BORDOY MAIMO "BIELA". 81 anys
BERTOMEU BARCELÓ SITJAR "RAVA". 81 anys
MIQUEL BALLESTER VIDAL "PULLA". 92 anys

CARA B:
MIQUEL BALLESTER VIDAL "PULLA". 92 anys"

Cinta núm. 3

Descripció:

"VIDA RURAL I COSTUMS A CA'S CONCOS. Nº4

CARA A:
FRANCISCA MANRESA GRIMALT "GALARINA". 89 anys

CARA B:
FRANCISCA MANRESA GRIMALT "GALARINA". 89 anys"

Cinta núm. 1

Descripció:

"VIDA RURAL I COSTUMS A CA'S CONCOS. Nº2

CARA A:
JOAN OBRADOR BORDOY "PEREGRAN". 90 anys

CARA B:
JOAN OBRADOR BORDOY "PEREGRAN". 90 anys
JAUME BORDOY MAIMO "BIELA". 81 anys"

Cinta núm. 11

Descripció:

"EQUIPO: TOLO, FERNANDO, ALICIA, LOLI
SAN JUAN 1985

ENT. 7:
MIGUEL FUSTER AGUILÓ
(mestre fuster)
-maestro
-nascut 2-VIII-1902

Entrevista hecha:
San Juan,16-VIII-1985
2ª CINTA"

Cinta núm. 12

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: LOLI, ALICIA, TOLO Y FERNANDO

ENT. 8:
TOMÁS GABRIEL FONT
(garrover) (1-XII-1910)
Pagès
San Juan 11-IV-1985

EQUIPO: BARTOLOMÉ CASTELL; FERNANDO MARINA; ALICIA HERNANSANZ; Mª DOLORES GONZÁLEZ"

Cinta núm. 13

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN: LOLI, ALICIA, FERNANDO, TOLO

ENTREVISTA: 9
FRANCESC GAYA ANTICH (d'es Molins)
(PAYÉS) 31-DIC-1897

Entrevista hecha 11-Abril-1985

EQUIPO: ALICIA HERNANSANZ; Mª DOLORES GONZÁLEZ; FERNANDO MARINA; TOMEU CASTELL"

Cinta núm. 9

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: TOLO, FERNANDO, ALICIA Y LOLI

ENTREV. 6:
Mª FONT VERD
(de ca'n Tronca)
(3-III-1902)

San Juan, 1, mayo-1985"

Cinta núm. 10

Descripció:

"GRUPO: ALICIA HERNANSANZ, TOMEU CASTELL, Mª DOLORES GONZÁLEZ, FDO. MARINA.
SAN JUAN-16-III-1985

ENT. 7:
MIGUEL FUSTER AGUILÓ
(mestre fuster)
-maestro
-nacido manacor 2-VIII-1902

ENTREVISTA HECHA: 16-VIII-1985
SAN JUAN C/MOLINOS 7
1ª CINTA"

Cinta núm. 8

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: ALICIA, TOLO, LOLI, FERNANDO

ENT. 5:
2ª CINTA
GABRIEL FLORIT NIELL
(Biel Castañer o Ross de mal pel)
24-VIII-1901
San Juan
PAYÉS

EQUIPO: Mª DOLORES GONZÁLEZ, ALICIA HERNANSANZ, TOMEU CASTELL, FERNANDO MARINA"

Cinta núm. 7

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: ALICIA, TOLO, LOLI, FERNANDO

ENT. 5:
1ª CINTA
GABRIEL FLORIT NIELL
(Ros de mal pel) (24-VIII-1901)
Biel CASTAÑER
San Juan 23-II-1985
PAYÉS

EQUIPO: Mª DOLORES GONZÁLEZ, ALICIA HERNANSANZ, TOMEU CASTELL, FERNANDO MARINA"

Cinta núm. 6

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: Alicia, Tolo, Fernando y Loli

ENTEVISTA 4:
Francesca de c'an Carlos
(2ª cinta)
4-Junio-1899

San Juan, 8-II-1985"

Cinta núm. 4

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: Fernando, Loli, Alicia y Tolo

ENT. 3:
(20-II-1894)
Don Toni Bonet Oliver (Toni Foc)
PICAPEDRER
San Juan 23-Febrero-1985

EQUIPO: Alicia Hernansanz, Tomeu Castell, Mª Dolors González, Fernando Marina"

Cinta núm. 5

Descripció:

"EQUIPO SAN JUAN 85: Alicia, Tolo, Fernando y Loli

ENTEVISTA 4:
FRANCISCA DE C'AN CARLOS
4-JUNIO-1899
(San Juan)

8-II-1985
(San Juan)"

Cinta núm. 3

Descripció:

"GRUPO SAN JUAN 85: T. Castell, Alicia Hernansanz, Loli González, Fdo. Marina

2ª CINTA DE BARTOMEY BAUZA OLIVER
(capellà)
San Juan 8-II-1095

ENTREVISTA 2"

Cinta núm. 4

Descripció:

"4)

A.

 • Nofre Ginard Palmer, Puigpunyent 1.912
 • Pere Fiol Mateu, Valldemossa 1.915

B.

 • Bartolomé Darder Trias, Valldemossa 1.916
 • Antonio Lladó Capllonch, Valldemossa 1.910"

Cinta núm. 1

Descripció:

"UNA APROXIMACIÓ A LA MEDICINA POPULAR DE MALLORCA
MAS MIRALLES, Guillem
VIDAL BIBILONI, Antoni

Cassette nº1
Margarida Rosselló Grimalt
Caterina Terrassa Rebassa
Joana Bordoy Trobat
Antònia Vidal Marcó"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Maria de la Salut/Sóller

A)
Entrevista a Maria de la Salut
XISCO MAS MESTRE

B)
Entrevista a Sóller
PERE MAGRANER BERNAT"

Cinta núm. 2

Descripció:

"Cinta 2

1)
Cont. cinta anterior
MESTRE PERE PEP VIDAL MONSERRAT
(De la ficha 01 hasta la 32 ambos inclusive)

2)
VICENTE JUAN MATAS
(De la ficha 33 hasta la 50 ambos inclusive)"

Cinta núm. 5

Descripció:

"V (H, i)

1)
Catalina Ramon
Matances - Instruments i espècies

2)
Catalina Bestard
Matances - Aspectes folklòrics: Festes i anècdotes"

Cinta núm. 3

Descripció:

"III (D, E)

1)
JUAN MAIMÓ
"ASPECTOS FOLKLORICOS. Fiestas-Anécdotas" de la Matanzas

2)
MARGARITA BARCELÓ
MATANCES
"Aspectes Folkloricos: CANÇONS"

Cinta núm. 1

Descripció:

"I (A, B)

1)
CATALINA VAQUER
MATANCES
'Procés de ses Matances'

2)
AGUSTINA VIDAL
SES MATANCES
'Paper des porc dins la cuina mallorquina'"

Cinta núm. 2

Descripció:

"CINTA Nº2. SENCELLES

A)
MIQUEL ALORDA
BARBARA CIRER
MARIA FERRER

B)
MIQUEL ALORDA
MARGALIDA LLABRES
MATEU ALOY
BARBARA CIRER"

Cinta núm. 4

Descripció:

"Cinta IV

A)
PEDRO PONS LLABRÉS DE CA'N BITXO
(panadero)
13-IV-1982

B)
MIGUEL PONS CIRER DE CA'N REI
(aserrador)
7-VI-1982"

Cinta núm. 1

Descripció:

"SA FARINERA DE SANTANYÍ
1)
1ª Entrevista:

 • Rafael Canavas Burguera de "C'as Cos" 62 anys
 • Miquel Vila Vidal des "Rafal Nou" 69 anys
  2ª Entrevista:
 • Antoni Soler Sastre de "Can Soler" 88 anys

2)
(continuació 2ª entrevista)
3ª Entrevista:

 • Margalida Garies Salom "d'es Forn" 74 anys
  4ª Entrevista:
 • Miquel Vila Vidal des "Rafal Nou" 69 anys"

Cinta núm. 3

Descripció:

"1)
Nº4 y 5
Entrevista Pòrtol: Margalida Carretet i Tomeu de Ca'n Vent
22/5/84

2)
5 y 6
Continuació entrevista Tomeu Ca'n Vent
Inici entrevista Pedro Puigserver"

Cinta núm. 1

Descripció:

"1)
Nº1 y 2
Margalida Maniera - Pòrtol 1/5/85
Rosa de Cas's Coix - idem

2)
Nº 2 y 3
Continuació Madò Rosa de Ca's Coix
Inici entrev. L'amo Rafel Pinso"

Cinta núm. 2

Descripció:

"Nom: Josep MELIS FONTAGUT
Any naixement: 1911
Professió: Pescador
Domicili: Santa Caterina, nº26, 1er. Port de Sóller
Any entrevista: 1986

Cassette nº4"

Cinta núm. 1

Descripció:

"Nom: Guillem CASASNOVAS PONS, "Guiemó"
Any naixement: 1891
Professió: Pescador
Domicili: Santa Caterina, nº1. Port de Sóller
Any entrevista: 1985

Cassette nº1"

Cinta núm. 3

Descripció:

"Cinta V (Port d'Andrantx)

A) PERE GELABERT "PORRET" i JOANA TOMÀS de CA'N MACIÀ
PORT D'ANDRATX, 16-V-82
Bernat Reus Ginard-Joan C. Sastre Barceló

1"

Cinta núm. 3

Descripció:

"CINTA 3

1)
8-V-1985
Datos del entrevistado:
Nombre: Maria Aguiló
Francisca Aguiló
Edad:
Domicilio: C/ S. Bartolomé Nº6 (Palma de Mallorca)

2)
Nombre: Francisco Álvarez
Edad: 35
José Boned
Edad: 30
Dirección:"

Cinta núm. 4

Descripció:

"CINTA 4

1)
Joaquín Bonnín Forteza
Nacido: 19-Agosto-1913
Domicilio: C/ Platería Nº
Fecha de grabación: 13-Marzo-1985

2)
Continua la misma entrevista"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1

1)
Nombre: Antonio Luque
Edad: 5-7-42, 43 años
Dirección: Arquitecto Bennasar, 45 (PALMA)
Fecha de grabación: 15-5-85"

Cinta núm. 2

Descripció:

"CINTA 2

1)
Jaume Piña Forteza
Platería 2A
7-1-1935
FECHA DE GRABACIÓN: 7-3-1985

2)
José Aguiló
7-XII-1905
C/ Brossa nº3
FECHA DE GRABACIÓN: 7-3-1985"

Cinta núm. 1

Descripció:

"MESTRES D'AIXA -1-

1)
NOM: JOSEP CABOT GELABERT
EDAT: 40 ANYS
LLOC DE RESIDÈNCIA: PALMA DE MALLORCA

2)
NOM: PEDRO CARDONA MARÍ
EDAT: 59 ANYS
LLOC DE RESIDÈNCIA: PALMA DE MALLORCA

CURSO 1987-1988"

Cinta núm. 1

Descripció:

"A)
Entrevista al "Mestre d'Aixa" Pep Cabot Gelabert
Any: 1991

B)
Entrevista al "Mestre d'Aixa" Diego Fuentes Barranco
Any: 1991"

Cinta núm. 2

Descripció:

"CASSETTE 2 - MEDICINA POPULAR

1)
(CONTINUACIÓ) ENTREVISTA Nº5
ENTREVISTA N: 6 - MARIA RIGO
ENTREVISTA N: 7 - MIQUEL ARTIGUES

2)
ENTREVISTA 8 - MARIA TORRES
ENTREVISTA 9 - JAUME SUREDA
ENTREVISTA N: 10 - MARGALIDA RIERA"

Cinta núm. 1

Descripció:

"CINTA 1ª - MEDICINA POPULAR

1)
ENTREVISTA N: 1 - "MOREIONA"
ENTREVISTA N: 2 - MANUEL DÍAZ

2)
ENTREVISTA N: 2 - MANUEL DÍAZ (CONTINUACIÓ)
ENTREVISTA N: 3 - BARBARA SUNYER
ENTREVISTA N: 4 - ANTONIA NADAL
ENTREVISTA N: 5 - JOAN SUNYER (CONTINUA)"

Resultados 1 a 100 de 423