Mostrando 7842 resultados

Descripción archivística
Unidad documental simple
Imprimir vista previa Ver :

4573 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Llibre de pagaments de l'obra pia i profana de la senyora dna. Maria Armengol (1707-1716)

Extret de "Fons ‘Jesuïtes’ de l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears(1308-1866)"
d'Albert Cassanyes Roig

a 27 del mismo mes y año en poder de Pedro Juan Tomás nottario.
1707-1766. 78 ff. 270 X AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2. Libro de los pagamientos de la obra pía y legados píos y profanos de la señora doña María Armengol muger del señor Juan Miguel Antich de Llorach murió dicha señora a 30 de agosto 1707 y fue enterrada en Montesión a 31 del mismo. Hiço su testamento 148 mm. Paper. Enquadernat amb coberta de pergamí.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Guillem Abrí Dezcallar passa comptes d’un censal de 270 lliures durant 50 anys, quedant obligat al pagament d’una sèrie d’anualitats.
Observacions: Nota solta inserida al darrere de la coberta.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Llistat de deixes pies i profanes de Maria Armengol, especificant els diversos conceptes i la quantitat de diners destinat a cadascun.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Guillem Abrí Dezcallar passa comptes d’un censal de 270 lliures que havia de pagar per unes possessions a Sencelles, però deu diverses anualitats, que li són exigides. A continuació, llistat del pagament de censos.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Sumes diverses.
Observacions: Es tracta d’un paper solt.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 1 de setembre de 1707 – 10 de novembre de 1708. Diego García, rector de Monti-sion i administrador de la deixa de Maria Armengol, i Vicenç Ximénez, pare jesuïta, abonen les despeses mortuòries i les diverses deixes pies i profanes de la difunta Maria Armengol.
Observacions: La fórmula usada és la del rebut.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, juny de 1716. Antoni Vallès, rector del col·legi de Monti-sion, ordena que tots els rèdits produïts pels béns de Maria Armengol serveixin per sustentar el col·legi i els pares jesuïtes que se n’ocupen, exceptuant aquelles partides destinades a la celebració de les misses i dels aniversaris de la defunció, fixades per Maria Armengol en el seu testament.
Observacions: Dos fulls. Mesures de 293 X 207 mm.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 6 de desembre de 1708. Guillem Terrassa, provisor de causes pies, allibera els hereus i marmessors de Maria Armengol per estar “adimptit ideo et alias”.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 18 de gener de 1709 – 4 de novembre de 1711. Vicenç Ximénez, administrador de la deixa de Maria Armengol, dóna compliment a les disposicions testamentàries de la difunta.
Observacions: No s’utilitza la fórmula del rebut, sinó la del certificat d’entrega.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 19 d’abril de 1712 – 4 de novembre de 1717. Pere Palmes, administrador de la deixa de Maria Armengol, dóna compliment a les disposicions testamentàries de la difunta.
Observacions: Les fórmules utilitzades són tant el rebut com els certificats d’entrega.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Relació de diners obtinguts arran de l’hereditat de Maria Armengol, tant pels diners dels que disposava en efectiu com pels obtinguts per la venda de les seves possessions.
Observacions: En el cas de les vendes, s’especifiquen els objectes venuts, els seus compradors i els diners obtinguts en la transacció.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Pedro Taguí, visitador del col·legi de Monti-sion, ordena que s’elabori un llibre de l’administració de la deixa de Maria Armengol, on es registrin les entrades i les sortides de forma enfrontada, tal i com es fa en altres llibres d’administracions.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 19 d’abril de 1712 – 22 d’abril de 1716. Joan Miquel Antich de Llorach i el marqués del Palmer, Guillermo Abrí Dezcallar, abonen uns pagaments que tenien pendents.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 28 de juny de 1716. Antoni Vallès, rector del col·legi de Monti-sion, ordena que tots els rèdits produïts pels béns de Maria Armengol serveixin per sustentar el col·legi i els jesuïtes, exceptuant-ne la part destinada a les misses quotidianes i d'aniversari disposades per la difunta en el testament.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Francisco Bru ratifica l’ordre donada per Antoni Vallès el 28 de juny de 1716 i prohibeix que sigui contradita en el futur.
Observacions: La ratificació es va després de comptar amb l’aprovació del provincial jesuïta Antonio Rius, que l’envia per carta el 16 de gener de 1717.

Vista del Pla

Vista del Pla des del terme de Sant Joan, mirant cap al sud (segurament la zona coneguda com Horteta). Al fons es pot veure Sant Salvador de Felanitx.

Paisatge colonier. Punta de sa Caseta

Vista d'una contrada de la zona de la Colònia de Sant Pere. Restes de una construcció, en primer pla, mates, garriga baixa i el Bec de Ferrutx, al fons. Sa Punta de Sa Caseta, entre S'Estanyol i la Platja de Sa Canova.

Resultados 1 a 100 de 7842