Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 29907 resultados

Descripción archivística
Unidad documental compuesta
Imprimir vista previa Ver :

2274 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Relació de mules i "machos" 1ª 1/2 s. XIX (sig 660/2)
Relació de mules i "machos" 1ª 1/2 s. XIX (sig 660/2)
Índex general del cementiri municipal 2ª meitat s.XX (sig 596/6)
Índex general del cementiri municipal 2ª meitat s.XX (sig 596/6)
Llibre d'actes de pergamí en substància 2ª 1/2 S. XVIII (sig 538)
Llibre d'actes de pergamí en substància 2ª 1/2 S. XVIII (sig 538)
Subsidi al combatent
Subsidi al combatent
Relacions jurades del repartiment general d'utilitats 193. (sig 309/1)
Relacions jurades del repartiment general d'utilitats 193. (sig 309/1)
Llibre de registre fiscal de finques rústiques 1930-1932 (sig 317)
Llibre de registre fiscal de finques rústiques 1930-1932 (sig 317)
Fitxes de contribuents d'arbitris 197. (sig 394/1)
Fitxes de contribuents d'arbitris 197. (sig 394/1)
Enquesta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre protecció civil (198.) (sig 143/10)
Enquesta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre protecció civil (198.) (sig 143/10)
Declaracions de béns patrimonials 199? (sig 366)
Declaracions de béns patrimonials 199? (sig 366)
Declaracions de l'impost municipal de circulació de vehicles 1969-1970 (sig 329/4)
Declaracions de l'impost municipal de circulació de vehicles 1969-1970 (sig 329/4)
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1345
Llibre d'empares 1345
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una pos...
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una possessió “Muntanya” per un tros de terra de Pedro Joan, en el qual s’estan edificant unes cases. Escriptura d’aquest canvi lliurada per Pedro Sala, notari públic de Mallorca el 9 de Desembre de 1372.
Consolat de Mar de Mallorca 1385 (sig BB-SL-125)
Consolat de Mar de Mallorca 1385 (sig BB-SL-125)
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Llibre de testimonis 1387
Llibre de testimonis 1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibre de judicis 1381-1399
Llibre de judicis 1381-1399
Llibre de Clavaria 1401-1402 (sig 673)
Llibre de Clavaria 1401-1402 (sig 673)
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415
Llibre Comú de la Cúria 1415-1417
Llibre Comú de la Cúria 1415-1417
Llibres de judicis 1395-1420
Llibres de judicis 1395-1420
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre d'adjudicacions 1415-1422
Llibre d'adjudicacions 1415-1422
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449
Llibre d'empares 1448-1449
Llibre d'empares 1448-1449
Llibres d'enquestes o inquisicions 1448-1449
Llibres d'enquestes o inquisicions 1448-1449
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Fragment de llibre de determinacions 1448-1450 (sig 6/6)
Fragment de llibre de determinacions 1448-1450 (sig 6/6)
Llibre de rebuts de censals 1439--1459 (SIG. 2284/2)
Llibre de rebuts de censals 1439--1459 (SIG. 2284/2)
Llibre d'empares 1455-1459
Llibre d'empares 1455-1459
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Fragment de llibre de determinacions 1459-1460 (sig 6/7)
Fragment de llibre de determinacions 1459-1460 (sig 6/7)
Determinació del consell 1463
Determinació del consell 1463
Llibre Comú de la Cúria 1450-1469
Llibre Comú de la Cúria 1450-1469
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre d'albarans i rebuts de censals 1477-1479 (SIG. 2284/4)
Llibre d'albarans i rebuts de censals 1477-1479 (SIG. 2284/4)
Plec dels col.lectors de les execucions, penyores i crides 1481
Plec dels col.lectors de les execucions, penyores i crides 1481
Fragments del llibre d'oïdors de comptes 1484-1488 (sig 1068/1)
Fragments del llibre d'oïdors de comptes 1484-1488 (sig 1068/1)
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Llibre de testimonis 1480-1495
Llibre de testimonis 1480-1495
Fragment de llibre d'extraccions d'oficis 1482-1496 (sig 17)
Fragment de llibre d'extraccions d'oficis 1482-1496 (sig 17)
Llibre de talles 1497
Llibre de talles 1497
Quadern de talles 1464 - 1499
Quadern de talles 1464 - 1499
Llibre de rebuts de censals 1469--1500 (SIG. 2284/3)
Llibre de rebuts de censals 1469--1500 (SIG. 2284/3)
1502, maig, 27. Redempció de cens de Miquel Dameto a Simó Vic i Antoni Ferran, síndics d’Esporles
1502, maig, 27. Redempció de cens de Miquel Dameto a Simó Vic i Antoni Ferran, síndics d’Esporles
Llibre de manaments
Llibre de manaments
Llibre de venda d'ovelles
Llibre de venda d'ovelles
Llibre de manaments 1501-1504 (SIG 679/1)
Llibre de manaments 1501-1504 (SIG 679/1)
Fragment de llibre de determinacions 1496-1506 (sig 6/8-10)
Fragment de llibre de determinacions 1496-1506 (sig 6/8-10)
Llibre de testimonis 1500-1510
Llibre de testimonis 1500-1510
Llibre de talles 1501 - 1510
Llibre de talles 1501 - 1510
Fragments del llibre d'oïdors de comptes 1416-1513 (sig 1068/2)
Fragments del llibre d'oïdors de comptes 1416-1513 (sig 1068/2)
Llibre de talles 1515
Llibre de talles 1515
Llibres d'enquestes o inquisicions 1514-1517
Llibres d'enquestes o inquisicions 1514-1517
Llibres d'enquestes o inquisicions 1517-1518
Llibres d'enquestes o inquisicions 1517-1518
1520, gener, 25. Redempció d’un cens de Joan Dezcallar a Antoni Ferran i Francesc Vives, jurats d...
1520, gener, 25. Redempció d’un cens de Joan Dezcallar a Antoni Ferran i Francesc Vives, jurats d’Esporles
Llibre de testimonis 1510-1521
Llibre de testimonis 1510-1521
Pergamins i reproduccions a xerocòpies de pergamins de l'Arxiu del Regne de Mallorca 1267-1308 i 1326-1522 (SIG. 2578)
Pergamins i reproduccions a xerocòpies de pergamins de l'Arxiu del Regne de Mallorca 1267-1308 i 1326-1522 (SIG. 2578)
Llibres d'enquestes o inquisicions 1521-1522
Llibres d'enquestes o inquisicions 1521-1522
Llibre de talles 1523
Llibre de talles 1523
Llibre Comú de la Cúria 1470-1524
Llibre Comú de la Cúria 1470-1524
Llibre de talles 1524
Llibre de talles 1524
Quadern de talles 1520 - 1524
Quadern de talles 1520 - 1524
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Llibre de determinacions de consells 1452-1525
Llibre de talles extraordinàries 1519 - 1525
Llibre de talles extraordinàries 1519 - 1525
Pergamí 3
Pergamí 3
Llibre de talles extraordinàries 1528
Llibre de talles extraordinàries 1528
Albarans del Clavari 1529 (SIG. 1119/2)
Albarans del Clavari 1529 (SIG. 1119/2)
Llibre del procés a Llorenç Ferragut 1525-1531 (SIG. 2524)
Llibre del procés a Llorenç Ferragut 1525-1531 (SIG. 2524)
Llibre de talles 1530 - 1531
Llibre de talles 1530 - 1531
Llibre de talles 1531
Llibre de talles 1531
Llibre de talles 1532
Llibre de talles 1532
Llibre de talles 1533
Llibre de talles 1533
Llibres de comptes del clavari 1532 - 1534
Llibres de comptes del clavari 1532 - 1534
Inventaris 1528-1534
Inventaris 1528-1534
Llibre de testimonis 1525-1535
Llibre de testimonis 1525-1535
Llibre d'albarns i rebuts de censals 1512--1535 (SIG. 2284/6)
Llibre d'albarns i rebuts de censals 1512--1535 (SIG. 2284/6)
Resultados 1 a 100 de 29907