Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 1770 resultados

Descripción archivística
Subserie
Imprimir vista previa Ver :

125 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Folklore narratiu 10371
Folklore narratiu 10371
Teoria del folklore 20716
Teoria del folklore 20716
Literatura popular catalana 0899
Literatura popular catalana 0899
Literatura oral 2085
Literatura oral 2085
Llibres de registre de pliques
Llibres de registre de pliques
Denúncies
Denúncies
Normativa
Normativa
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Premi Juan Femenía de la Secció de Cirurgía. 1993
Premi Juan Femenía de la Secció de Cirurgía. 1993
Inspeccions
Inspeccions
Oposicions i concursos
Oposicions i concursos
Llibres majors
Llibres majors
Correspondència: sortides
Correspondència: sortides
Expedients
Expedients
Correspondència
Correspondència
Documentació electoral
Documentació electoral
Correspondència: entrades
Correspondència: entrades
Béns de caràcter històric artístic
Béns de caràcter històric artístic
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Expedients
Expedients
Guies de carrers
Guies de carrers
Plans especials
Plans especials
Subauxiliar de despeses
Subauxiliar de despeses
Activitats culturals
Activitats culturals
Registres d'interessos de patrimoni
Registres d'interessos de patrimoni
Convenis
Convenis
Resguards bancaris
Resguards bancaris
Expedients del Ple
Expedients del Ple
Recaptació diària
Recaptació diària
Subministrament d'aigües
Subministrament d'aigües
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Estadístiques
Estadístiques
Expedients del Servei Municipal d'Aigües i Clavegueram
Expedients del Servei Municipal d'Aigües i Clavegueram
Devolució de fiances
Devolució de fiances
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Mancomunitat d'abastiments i sanejament
Mancomunitat d'abastiments i sanejament
Correspondència Bernat Torrandell
Correspondència Bernat Torrandell
Publicacions amb temàtica ecologista
Publicacions amb temàtica ecologista
Publicacions de caire divers
Publicacions de caire divers
Informes
Informes
Correspondència: entrades
Correspondència: entrades
Expedients
Expedients
Correspondència: sortides
Correspondència: sortides
Expedients d'expropiació forçosa
Expedients d'expropiació forçosa
Constitució i dissolució de l'Ajuntament
Constitució i dissolució de l'Ajuntament
Expedients
Expedients
Expedients de ruïna
Expedients de ruïna
Diaris
Diaris
Publicacions amb temàtica econòmica
Publicacions amb temàtica econòmica
Censos d'indústries
Censos d'indústries
Eleccions
Eleccions
Sindicats
Sindicats
Dossiers d'eleccions a Menorca
Dossiers d'eleccions a Menorca
Publicacions del Partit Socialista de Mallorca i de Menorca
Publicacions del Partit Socialista de Mallorca i de Menorca
Patronat Municipal d'Habitatges Protegits
Patronat Municipal d'Habitatges Protegits
Liquidacions a la mutualitat
Liquidacions a la mutualitat
Contribució industrial i de comerç
Contribució industrial i de comerç
Documentació sindical
Documentació sindical
Partits polítics
Partits polítics
Publicacions de sindicats
Publicacions de sindicats
Carpeta amb documentació de les Jornades de Debat sobre els Països Catalans i d'organitzacions independentistes i sobre minories nacionals
Carpeta amb documentació de les Jornades de Debat sobre els Països Catalans i d'organitzacions independentistes i sobre minories nacionals
Infraccions
Infraccions
Correspondència: sortides
Correspondència: sortides
Publicacions de pobles i d'informació sobre les Illes Balears
Publicacions de pobles i d'informació sobre les Illes Balears
Publicacions d'àmbit català i País Valencià
Publicacions d'àmbit català i País Valencià
Registre d'estrangers
Registre d'estrangers
Sol·licituds
Sol·licituds
Extractes de comptes corrents
Extractes de comptes corrents
Registro de llamada
Registro de llamada
Publicacions polítiques internacionals
Publicacions polítiques internacionals
Actes
Actes
Mutualitat Nacional de l'Administració Local
Mutualitat Nacional de l'Administració Local
Normativa
Normativa
Expedients
Expedients
Registre de despeses
Registre de despeses
Protecció civil
Protecció civil
Inventari general
Inventari general
Convocatòria de sessions a les diferents sessions plenàries de la Cambra de Comerç de Palma
Convocatòria de sessions a les diferents sessions plenàries de la Cambra de Comerç de Palma
Correspondència
Correspondència
Expedients governatius
Expedients governatius
Expedients personals
Expedients personals
Publicacions amb temàtica social i relacionada amb l'esglèsia
Publicacions amb temàtica social i relacionada amb l'esglèsia
Registre d'ingresos
Registre d'ingresos
Llibres d'actes
Llibres d'actes
Comptes corrents i dipòsits bancaris
Comptes corrents i dipòsits bancaris
Publicacions amb temàtica cultural
Publicacions amb temàtica cultural
Padrons de beneficiència
Padrons de beneficiència
Plans parcials
Plans parcials
Ajudes Municipals
Ajudes Municipals
Padrons
Padrons
Subministrament d'aigua
Subministrament d'aigua
Festes commemoratives
Festes commemoratives
Llibres d'actes
Llibres d'actes
Manaments de pagament
Manaments de pagament
Llibres d'actes
Llibres d'actes
Liquidacions
Liquidacions
Expedients de referèndums
Expedients de referèndums
Revistes anuals
Revistes anuals
Instàncies de Pràctiques de l'Escola de Magisteri
Instàncies de Pràctiques de l'Escola de Magisteri
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Resultados 1 a 100 de 1770