Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 3737 resultados

Descripción archivística
Fons Municipal de Santa Margalida
Imprimir vista previa Ver :

85 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Fons Municipal de Santa Margalida
Fons Municipal de Santa Margalida
Urbanisme i obres
Urbanisme i obres
Administració general
Administració general
Indústries
Indústries
Expedients de llicències d'obertura
Expedients de llicències d'obertura
Secretaria general
Secretaria general
Milícies
Milícies
Allistament
Allistament
Reclutament
Reclutament
Expedients de reemplaçaments 1996 (sig 2905/5)
Expedients de reemplaçaments 1996 (sig 2905/5)
Administració econòmica
Administració econòmica
Comissió municipal permanent
Comissió municipal permanent
Òrgans de govern
Òrgans de govern
Comissió municipal permanent
Comissió municipal permanent
Llibre d'actes
Llibre d'actes
Intervenció
Intervenció
Registre de factures
Registre de factures
Expedients de reemplaçaments 1995 (sig 2905/4)
Expedients de reemplaçaments 1995 (sig 2905/4)
Arxiu
Arxiu
Fitxers de l'inventari de l'arxiu 1993-1995
Fitxers de l'inventari de l'arxiu 1993-1995
Pressuposts ordinaris
Pressuposts ordinaris
Registre de factures 1994-1995 (sig 1697/2)
Registre de factures 1994-1995 (sig 1697/2)
Inventaris
Inventaris
Eleccions
Eleccions
Censos electoral i revisions 1994 (sig 2827)
Censos electoral i revisions 1994 (sig 2827)
Expedients d'eleccions al Parlament Europeu 1994 (sig 2843/7)
Expedients d'eleccions al Parlament Europeu 1994 (sig 2843/7)
Comissió de govern
Comissió de govern
Llibre de registre general d'entrada
Llibre de registre general d'entrada
Contractació
Contractació
Estadística
Estadística
Padró d'habitants 1994 (sig 461/3)
Padró d'habitants 1994 (sig 461/3)
Cens electoral
Cens electoral
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Llibres de registre general
Llibres de registre general
Llibre de registre de correspondència entrada 1994 (sig 295)
Llibre de registre de correspondència entrada 1994 (sig 295)
Subhasta del servei de recollida de fems 1982-1994 (sig 377)
Subhasta del servei de recollida de fems 1982-1994 (sig 377)
Pliques i subhastes d'obres 1994 (sig 374)
Pliques i subhastes d'obres 1994 (sig 374)
Pliques i subhastes d'obres 1994 (sig 375)
Pliques i subhastes d'obres 1994 (sig 375)
Padrons d'habitants
Padrons d'habitants
Eleccions i referèndums
Eleccions i referèndums
Convocatòries
Convocatòries
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Expedients de subhastes
Expedients de subhastes
Expedients de reemplaçaments 1994 (sig 2905/3)
Expedients de reemplaçaments 1994 (sig 2905/3)
Esborrany d'actes 1994 (sig 119)
Esborrany d'actes 1994 (sig 119)
Esborrany d'actes 1994 (sig 120)
Esborrany d'actes 1994 (sig 120)
Comissió de govern
Comissió de govern
Eleccions del Parlament Europeu
Eleccions del Parlament Europeu
Registre general
Registre general
Documentació per a la rectificació del padró 1993-1994 (sig 483)
Documentació per a la rectificació del padró 1993-1994 (sig 483)
Censos electorals 1992-1993 (sig 2826)
Censos electorals 1992-1993 (sig 2826)
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Llibre d'actes de la Comissió de Govern 1992-1993 (sig 2889)
Llibre d'actes de la Comissió de Govern 1992-1993 (sig 2889)
Esborrany d'actes 1990-1993 (sig 116)
Esborrany d'actes 1990-1993 (sig 116)
Llibres d'actes de la Comissió de govern
Llibres d'actes de la Comissió de govern
Tributació
Tributació
Correspondència: entrades
Correspondència: entrades
Correspondència entrada 1993 (sig 202)
Correspondència entrada 1993 (sig 202)
Correspondència entrada 1993 (sig 203)
Correspondència entrada 1993 (sig 203)
Correspondència entrada 1993 (sig 204)
Correspondència entrada 1993 (sig 204)
Llibre de registre de correspondència entrada 1993 (sig 294)
Llibre de registre de correspondència entrada 1993 (sig 294)
Documentació per a la rectificació del padró 1993 (sig 482)
Documentació per a la rectificació del padró 1993 (sig 482)
Esborrany d'actes 1993 (sig 118)
Esborrany d'actes 1993 (sig 118)
Ple Municipal
Ple Municipal
Exaccions municipals
Exaccions municipals
Padrons de contribuents 1976-1993 (sig 1910)
Padrons de contribuents 1976-1993 (sig 1910)
Contribució de la riquesa rústica
Contribució de la riquesa rústica
Padró cadastral pel domini tributari 1993 (sig 1932)
Padró cadastral pel domini tributari 1993 (sig 1932)
Expedient d'autoliquidació per a la formació del padró de l'impost de circulació de vehicles 1993 (sig 2425)
Expedient d'autoliquidació per a la formació del padró de l'impost de circulació de vehicles 1993 (sig 2425)
Expedients d'eleccions generals de 1993 (sig 2843/1)
Expedients d'eleccions generals de 1993 (sig 2843/1)
Correspondència entrada 1993 (sig 200)
Correspondència entrada 1993 (sig 200)
Correspondència sortida 1993 (sig 221)
Correspondència sortida 1993 (sig 221)
Correspondència sortida 1993 (sig 224)
Correspondència sortida 1993 (sig 224)
Llibres de registre de correspondència sortida
Llibres de registre de correspondència sortida
Llibre de registre de correspondència sortida 1990-1993 (sig 365)
Llibre de registre de correspondència sortida 1990-1993 (sig 365)
Esborrany d'actes 1993 (sig 117)
Esborrany d'actes 1993 (sig 117)
Ajuntament plenari
Ajuntament plenari
Padrons de contribuents 1982-1993 (sig 1909)
Padrons de contribuents 1982-1993 (sig 1909)
Contribució de la riquesa urbana
Contribució de la riquesa urbana
Impost de circulació de vehicles 1993 (sig 2420)
Impost de circulació de vehicles 1993 (sig 2420)
Imposts municipals
Imposts municipals
Expedients de reemplaçaments 1993 (sig 2905/2)
Expedients de reemplaçaments 1993 (sig 2905/2)
Correspondència entrada 1993 (sig 206)
Correspondència entrada 1993 (sig 206)
Correspondència sortida 1993 (sig 223)
Correspondència sortida 1993 (sig 223)
Correspondència sortida 1993 (sig 226)
Correspondència sortida 1993 (sig 226)
Plantilla
Plantilla
Personal
Personal
Personal
Personal
Constitució i dissolució de l'ajuntament
Constitució i dissolució de l'ajuntament
Expedients de constitució i dissolució de l'ajuntament 1979-1993 (sig 91/6)
Expedients de constitució i dissolució de l'ajuntament 1979-1993 (sig 91/6)
Eleccions generals
Eleccions generals
Contribució territorial
Contribució territorial
Correspondència entrada 1993 (sig 199)
Correspondència entrada 1993 (sig 199)
Correspondència entrada 1993 (sig 201)
Correspondència entrada 1993 (sig 201)
Correspondència entrada 1993 (sig 205)
Correspondència entrada 1993 (sig 205)
Correspondència entrada 1993 (sig 207)
Correspondència entrada 1993 (sig 207)
Correspondència: sortides
Correspondència: sortides
Correspondència sortida 1993 (sig 222)
Correspondència sortida 1993 (sig 222)
Correspondència sortida 1993 (sig 225)
Correspondència sortida 1993 (sig 225)
Secretaria
Secretaria
Resultados 1 a 100 de 3737