Print preview Close

Showing 3737 results

Archival description
Fons Municipal de Santa Margalida
Print preview View:

85 results with digital objects Show results with digital objects

Habilitació
Habilitació
Pòsit
Pòsit
Eleccions
Eleccions
Subauxiliar d'ingressos i despeses
Subauxiliar d'ingressos i despeses
Llibre de determinacions del Consell 1619-1637 (sig 10)
Llibre de determinacions del Consell 1619-1637 (sig 10)
Llibre de determinacions del Consell 1692-1710 (sig 15)
Llibre de determinacions del Consell 1692-1710 (sig 15)
Correspondència 1843-1913 (sig 1827/6)
Correspondència 1843-1913 (sig 1827/6)
Correspondència 1846-1894 (sig 1827/7)
Correspondència 1846-1894 (sig 1827/7)
Inscripcions fora de termini legal 1930-1939 (sig. 2911/1)
Inscripcions fora de termini legal 1930-1939 (sig. 2911/1)
Inscripcions fora de termini legal 1940-1947 (sig. 2910/3)
Inscripcions fora de termini legal 1940-1947 (sig. 2910/3)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1933 (sig 1550)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1933 (sig 1550)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1934 (sig 1551)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1934 (sig 1551)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1947 (sig 1564)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1947 (sig 1564)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1949 (sig 1566)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1949 (sig 1566)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1951 (sig 1568)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1951 (sig 1568)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1957 (sig 1574)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1957 (sig 1574)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1958 (sig 1575)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1958 (sig 1575)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1960 (sig 1577)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1960 (sig 1577)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1962 (sig 1579)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1962 (sig 1579)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1964 (sig 1581)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1964 (sig 1581)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1965 (sig 1582)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1965 (sig 1582)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1969 (sig 1586)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1969 (sig 1586)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1986 (sig 1604)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1986 (sig 1604)
Liquidacions d'intervenció 1988 (sig 1617)
Liquidacions d'intervenció 1988 (sig 1617)
Llibre general de despeses 1953 (sig 1494)
Llibre general de despeses 1953 (sig 1494)
Llibre general de despeses 1953 (sig 1495)
Llibre general de despeses 1953 (sig 1495)
Llibre general de despeses 1955 (sig 1497)
Llibre general de despeses 1955 (sig 1497)
Llibre general de despeses 1962 (sig 1504)
Llibre general de despeses 1962 (sig 1504)
Llibre general de despeses 1967 (sig 1509)
Llibre general de despeses 1967 (sig 1509)
Llibre general de despeses 1968 (sig 1510)
Llibre general de despeses 1968 (sig 1510)
Llibre general de despeses 1971 (sig 1513)
Llibre general de despeses 1971 (sig 1513)
Llibre general de despeses 1974 (sig 1516)
Llibre general de despeses 1974 (sig 1516)
Llibre general de despeses 1977 (sig 1519)
Llibre general de despeses 1977 (sig 1519)
Llibre general de despeses 1985 (sig 1527)
Llibre general de despeses 1985 (sig 1527)
Llibre general de despeses 1985 (sig 1528)
Llibre general de despeses 1985 (sig 1528)
Llibre general de despeses 1988 (sig 1536)
Llibre general de despeses 1988 (sig 1536)
Llibre general de despeses 1990 (sig 2917/11)
Llibre general de despeses 1990 (sig 2917/11)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1929 (sig 1624)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1929 (sig 1624)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1942 (sig 1637)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1942 (sig 1637)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1950 (sig 1646)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1950 (sig 1646)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1958 (sig 1655)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1958 (sig 1655)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1963 (sig 1660)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1963 (sig 1660)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1976 (sig 1674)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1976 (sig 1674)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1978 (sig 1676)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1978 (sig 1676)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1983 (sig 1681)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1983 (sig 1681)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1986 (sig 1684)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1986 (sig 1684)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1988 (sig 1691)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1988 (sig 1691)
Llibre de rendes i exaccions 1954 (sig 1456)
Llibre de rendes i exaccions 1954 (sig 1456)
Llibre de rendes i exaccions 1956 (sig 1458)
Llibre de rendes i exaccions 1956 (sig 1458)
Llibre de rendes i exaccions 1959 (sig 1461)
Llibre de rendes i exaccions 1959 (sig 1461)
Llibre de rendes i exaccions 1980 (sig 1482)
Llibre de rendes i exaccions 1980 (sig 1482)
Llibre de rendes i exaccions 1985 (sig 1487)
Llibre de rendes i exaccions 1985 (sig 1487)
Llibre de rendes i exaccions 1990 (sig 1493)
Llibre de rendes i exaccions 1990 (sig 1493)
Registre d'ingressos 1979-1987 (sig 1695)
Registre d'ingressos 1979-1987 (sig 1695)
Registre d'ingressos
Registre d'ingressos
Rendes i exaccions
Rendes i exaccions
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1952 (sig 1740)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1952 (sig 1740)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1957 (sig 1742)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1957 (sig 1742)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1959 (sig 1745)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1959 (sig 1745)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1960 (sig 1748)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1960 (sig 1748)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1961 (sig 1749)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1961 (sig 1749)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1963 (sig 1753)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1963 (sig 1753)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1964 (sig 1756)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1964 (sig 1756)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1965 (sig 1759)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1965 (sig 1759)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1967 (sig 1761)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1967 (sig 1761)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1967 (sig 1762)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1967 (sig 1762)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1969 (sig 1764)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1969 (sig 1764)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1963 (sig 1720)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1963 (sig 1720)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1965 (sig 1727)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1965 (sig 1727)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1968 (sig 1732)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1968 (sig 1732)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1969 (sig 1733)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1969 (sig 1733)
Llibre de registre de pagaments 1954 (sig 2675)
Llibre de registre de pagaments 1954 (sig 2675)
Llibre de registre de pagaments 1955 (sig 2676)
Llibre de registre de pagaments 1955 (sig 2676)
Comptes del pressupost, cargáremes i lliuraments 1948-1975 (sig 1705)
Comptes del pressupost, cargáremes i lliuraments 1948-1975 (sig 1705)
Llibres de valors independents i auxiliars del pressupost
Llibres de valors independents i auxiliars del pressupost
Expedients de pressuposts extraordinaris i comptes municipals
Expedients de pressuposts extraordinaris i comptes municipals
Manaments d'ingrés i pagament
Manaments d'ingrés i pagament
Comptes de propis i arbitris 1775-1852 (sig 2394/1)
Comptes de propis i arbitris 1775-1852 (sig 2394/1)
Comptes de propis i arbitris 1910-1919 (sig 2395/2)
Comptes de propis i arbitris 1910-1919 (sig 2395/2)
Llibre de registre de propis i arbitris 1932-1952 (sig 2395/6)
Llibre de registre de propis i arbitris 1932-1952 (sig 2395/6)
Llibre de registre de propis i arbitris 1850-1851 (sig 2395/7)
Llibre de registre de propis i arbitris 1850-1851 (sig 2395/7)
Llibre de caixa de propis i arbitris 1852-1856 (sig 2395/8)
Llibre de caixa de propis i arbitris 1852-1856 (sig 2395/8)
Padrons 1915-1956 (sig 2396/1)
Padrons 1915-1956 (sig 2396/1)
Padrons 1948-1956 (sig 2396/3)
Padrons 1948-1956 (sig 2396/3)
Arbitri sobre consumicions 1953-1962 (sig 2396/5)
Arbitri sobre consumicions 1953-1962 (sig 2396/5)
Arbitri sobre riquesa urbana 1954-1965 (sig 2397)
Arbitri sobre riquesa urbana 1954-1965 (sig 2397)
Arbitri sobre riquesa rústica i pecuària 1954-1963 (sig 2398)
Arbitri sobre riquesa rústica i pecuària 1954-1963 (sig 2398)
Documentació de rectificacions del padró 1984-1989 (sig 2399/2)
Documentació de rectificacions del padró 1984-1989 (sig 2399/2)
Documentació de rectificacions del padró 1989-1990 (sig 2401)
Documentació de rectificacions del padró 1989-1990 (sig 2401)
Padrons d'arbitris municipals 1946-1954 (sig 2402)
Padrons d'arbitris municipals 1946-1954 (sig 2402)
Padrons d'arbitris municipals 1967-1976 (sig 2405)
Padrons d'arbitris municipals 1967-1976 (sig 2405)
Padrons d'arbitris municipals 1977-1984 (sig 2406)
Padrons d'arbitris municipals 1977-1984 (sig 2406)
Padrons de taxes i exaccions 1985-1988 (sig 2409)
Padrons de taxes i exaccions 1985-1988 (sig 2409)
Padrons de taxes i exaccions 1989 (sig 2411)
Padrons de taxes i exaccions 1989 (sig 2411)
Relació d'impagats a les exaccions 1988 (sig ?)
Relació d'impagats a les exaccions 1988 (sig ?)
Expedient d'autoliquidació per a la formació del padró de l'impost de circulació de vehicles 1991 (sig 2423)
Expedient d'autoliquidació per a la formació del padró de l'impost de circulació de vehicles 1991 (sig 2423)
Impost de circulació de vehicles 1985-1988 (sig 2429)
Impost de circulació de vehicles 1985-1988 (sig 2429)
Impost de circulació de vehicles 1990-1991 (sig 2431)
Impost de circulació de vehicles 1990-1991 (sig 2431)
Expedients de plusvàlues 1962 (sig 2437)
Expedients de plusvàlues 1962 (sig 2437)
Expedients de plusvàlues 1966 (sig 2440)
Expedients de plusvàlues 1966 (sig 2440)
Results 1 to 100 of 3737