Showing 462 results

Archival description
Fons Sebastià Serra i Busquets
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Fons Sebastià Serra i Busquets

 • ES 7040 AHUIB FSSB
 • Fonds
 • 1968 - 2001

La major part dels documents que constitueixen aquest fons han estat recopilats a partir de les primeres eleccions (1977) de l'època de transició democràtica espanyola fins a l'actualitat. Els fons documental malgrat el seu caràcter heterogeni, segons la seva tipologia es pot dividir en tres grans grups:

 • Documentació referent a la temàtica política
 • Documentació relacionada amb el món de la Universitat
 • Publicacions de caire divers que fan referència, sobretot, a temàtica política, social, cultural, ecològica i nacionalista.

Al grup de la documentació de caire polític, té especial interès la sèrie de partits polítics i eleccions, que arreplega programes i propaganda electoral dels distints partits polítics a les eleccions tant generals com autonòmiques del període democràtic. També és interessant la documentació del PSM, d'aquesta mateixa sèrie documental, perquè permet traçar una evolució d'aquest partit. Aquest conjunt documental està integrat per fulletons, cartells i propaganda, tant electoral com referent a activitats de caire social i cultural i de distintes entitats de les Illes Balears i de l'àmbit dels Països Catalans. També es pot trobar documentació legislativa, com projectes de lleis i programes de Govern aprovats, informes i anàlisis realitzats pel Govern de les Illes Balears, programes elaborats també pel govern de les Illes i memòries d'activitats de distints organismes de les illes, com per exemple les del Consell Insular de Mallorca, del Parlament de les Illes Balears o de la Conselleria de Comerç i Indústria o de la Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social.
Pel que fa al grup de documentació relacionada amb la Universitat es poden trobar des de fitxes per realitzar enquestes sobre la investigació a la Universitat de Palma de Mallorca (1980), a documentació de cursos i congressos als que ha assistit Sebastià Serra.
Finalment, el darrer grup documental està integrat per publicacions vinculades a la ideologia i a la carrera política del productor. S'han d'esmentar que no hi ha col·leccions senceres de cap de les publicacions i que de moltes d'aquestes només hi ha exemplars solts.

Serra i Busquets, Sebastià

Partit Socialista de Mallorca. Eleccions municipals, autonòmiques i europees 1999

Inclou 3 sobres (triplicats) amb paperetes de votació, un fulletó de Palma, una carta al personal de la UIB, esborranys de programa electoral de Palma, una invitació, propostes de diverses entitats als partits polítics, una carta de petició de vot a les autonòmiques, esborranys totals i parcials del programa electoral al Parlament, fulletons de les autonòmiques i europees, documents en relació a la paritat en les llistes electorals, resums de resultats electorals, una acta de l'agrupació de Palma, una proposta d'estructura de la Conselleria de Benestar Social i dos dossiers de premsa.

Partit Socialista de Mallorca (PSM)

Documents solts

Dues fotocòpies soltes incloses dins la carpeta: "Declaració universal dels drets dels pobles" i "Nacionalisme socialisme", article de José Mª Beiras.

Material de varis partits polítics

Inclou:

 • Paper mecanoscrit de Solidaridad Española
 • Document "Ante los últimos sucesos de Pamplona", de diversos partits comunistes de Mallorca, 3 còpies
 • Document "Un mito con pies de barro", signat per La voz del pueblo
 • Publicació "La Falange y la reforma agraria (1979)
 • Publicació "Pel País Valencià, la democràcia i el socialisme", de Agrupament d'Esquerra del País Valencià (1982)
 • Publicació "Què és la LOAPA i que representa per a la nostra nació", de Nacionalistes d'Esquerra
 • Butlletí de la Unitat del Poble Valencià, 8 de juny 1986
 • Publicació "Mallorquí? Català? Balear?" de Vida i Autonomia (1987)
 • Publicació "La unitat, la força necessària", de Unitat del Poble Valencià
 • Fulletó d'Alternativa per Mallorca
 • Document "Ponència ideològica d'Alternativa per Mallorca"
 • Document "Proposta d'organització d'Alternativa per Mallorca"
 • Publicació "Auzolan"
 • Publicació del PASOC (Partido de Acción Socialista de Baleares)
 • Tríptic contra la candidatura de Joan Fageda

Moviment Comunista de les Illes (MCI)

Carta de Brest. Declaració sobre la lluita contra l'imperialisme a l'europa occidental 1974-76

Edició feta pel PSAN-P de la carta de Brest, document signat pels següents partits polítics: Unión de Pobo Galego (Galícia), Unvaniezh Demokratel Breizh (Bretanya), Irish Republican Movement (Sinn Fein & IRA Official) (Irlanda), Cymry Goch (Gal·les), Eusko Herriko Alderdi Sozialista (País Basc), Esquerra Catalana dels Treballadors (Països Catalans), Partit Socialista d'Alliberament Nacional-Provisional (Països Catalans) i Luta Occitana (Occitània).

Partit Socialista d'Alliberament Nacional-Provisional (PSAN-P)

Partit Socialista Popular (PSP-PSI-PSM)

Inclou:

 • Papereta de votació a la candidatura Unidad Socialista (generals 1977)
 • Pòster electoral Unidad Socialista, 2 còpies
 • Cartell electoral Unidad Socialista, 2 còpies
 • Cartell de míting Unidad Socialista
 • 4 cartells diversos d'Unidad Socialista
 • Cartell de míting de Enrique Tierno Galván

Partit Socialista Popular (PSP)

Partit Socialista Obrer Espanyol. Federació Socialista Balear

Inclou:

 • Document "Política económica y social"
 • Document "Per un estat federal"
 • Document "Ponencia sobre política lingüística"
 • Document "Ponència de política autonòmica"
 • Document "Un projecte de progrés per a la nostra comunitat"
 • Document "Esborrany del programa municipal obert, maig 91"
 • Document "XXX Congreso Federal del PSOE. revitalización del partido. Estatutos"

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

Via Fora!, nº2. Març 1978

Número 2 de la publicació Via fora! Publicació del Moviment d'Unificació Marxista dels Països Catalans. Març del 1978.

Moviment d'Unificació Marxista dels Països Catalans

Carpeta amb documentació de les Jornades de Debat sobre els Països Catalans i d'organitzacions independentistes i sobre minories nacionals

Dins la carpeta s'hi troben diversos textos presentats a les Jornades de Debat sobre els Països Catalans, que tingueren lloc del 9 a l'11 d'octubre de 1976 a Barcelona, convocades per l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals Catalans i l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) en el marc del Congrés de Cultura Catalana. A més, s'hi troben altres documents i publicacions d'altres jornades i de diverses entitats polítiques i culturals.

Results 1 to 100 of 462