Can Ribes

Área de identidad

Tipo de entidad

Entidad colectiva

Forma autorizada del nombre

Can Ribes

Forma(s) paralela(s) de nombre

  • Fàbrica de Can Ribas
  • Hereus de Vicenç Juan

Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas

Otra(s) forma(s) de nombre

Identificadores para instituciones

Área de descripción

Fechas de existencia

1830-1960

Historia

La fàbrica tèxtil de Can Ribes. Fou fundada durant la dècada de 1830 per Gabriel Ribas, pare de la dona d'un emprenedor procedent de l'àmbit rural, Vicenç Juan Rosselló, que l'heretà i la féu canviar fins a convertir-la en un autèntic referent en el sector tèxtil de les Balears, tot això a partir l'obrador que havia deixat l'esmentat sobre Gabriel Ribas.

Lugares

Palma, La Soledat, Sa Gerreria

Estatuto jurídico

Funciones, ocupaciones y actividades

Fàbrica de teixits i filatures

Mandatos/fuentes de autoridad

Estructura/genealogía interna

Contexto general

Área de relaciones

Access points area

Occupations

Área de control

Identificador de registro de autoridad

AHUIB

Identificador de la institución

7040 AHUIB

Reglas y/o convenciones usadas

ISAD(G)

Estado de elaboración

Final

Nivel de detalle

Completo

Fechas de creación, revisión o eliminación

Abril de 2013

Idioma(s)

  • español de España

Escritura(s)

Fuentes

ROCA i AVELLÀ, Joan. "Llana, vapors, cotó i negoci. Una aproximació a la indústria tèxtil de la Mallorca del vuit-cents. El cas de Can Ribas (1850-1885)". Palma: Edicions Documenta Balear, 2006.

http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es/2011/06/la-industria-textil-mallorquina-en-el.html

Notas de mantención

  • Portapapeles

  • Exportar

  • EAC