Arxiu Municipal de Mancor de la Vall

Àrea d'identificació

Identificador

7034_AMMV

Forma autoritzada del nom

Arxiu Municipal de Mancor de la Vall

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Altra(es) forma(es) del nom

Tipus

  • Municipal

Àrea de contacte

 

Catalina Llabrés Coll Contacte principal

Tipus

Responsable de Biblioteca i Arxiu

Adreça

Adreça

Ajuntament de Mancor de la Vall, 2a planta, Plaça de l'Ajuntament, 1

Localitat

Mancor de la Vall

Regió

Illes Balears

Nom del país

Espanya

Codi postal

07312

Telèfon

971 501 776

Fax

971 881 700

Correu electrònic

Nota

Àrea de descripció

Història

El rei Jaume II va fundar Mallorca l'any 1300. En el repartiment, l'alqueria de Mancor, va ser cedida a Raymundo *Lay, i s'inclou en el terme de la vila de Selva. No obstant això, durant molt de temps i gràcies a la consciència de comunitat de Mancor va fer favorable aconseguir l'autonomia. Durant la dictadura de Primo de Rivera, amb el ministre Calvo Sotelo, es va regular la creació de nous municipis i en 1925 van aconseguir l'autonomia administrativa. Al capdavant es va posar Margalida Sintes. Primer va conformar una Entitat Local Menor transformant el lloc a la categoria de municipi. El 1925, es va crear l’arxiu dins de l'ajuntament després de la independència del municipi. El 1945 es crea la primera classificació de l'arxiu dividit en dues parts; la primera part: classificada en secretària i hisenda i la segona part: dividida en contribucions, militars i proveïments. El 1984 es realitza per part del Consell Insular de Mallorca un qüestionari a cada arxiu municipal responent qüestions bàsiques d'accés i descripció de la documentació existent.

Context geogràfic i cultural

L'arxiu municipal de Mancor de la Vall, està inclòs en el Cens Guia d'Arxius d'Espanya i Iberoamèrica, plataforma informàtica accessible per Internet que inclou institucions d'arxiu de l'àrea geogràfica i cultural d'Espanya i Iberoamèrica.

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura administrativa

L’Ajuntament de Mancor de la Vall s’estructura administrativament en: - Batlia - Urbanisme - Recursos Humans - Contractació - Policia Local - Serveis socials - Comptabilitat - Biblioteca i Arxiu Dins de Biblioteca i Arxiu, l’AMMV s’estructura en: 1) Òrgans de govern 2) Administració general 3) Administració econòmica 4) Eleccions 5) Justícia 6) – 7) Arxius particulars i d’altres institucions 7.1 Fons del Consell Local del Movimiento 7.2 Fons fotogràfics 7.2.1. Fons fotogràfics de l’ajuntament 7.3 Fons Gabriel Fiol Mateu 7.3.1. Fons fotogràfic 7.3.2. Fons documental

Gestió documental i polítiques de....

Les funcions que té l’AMMV són les de recuperar, reunir, organitzar i difondre els fons documentals, així com els fons de donacions a l’arxiu.

Edificis

L'arxiu es troba en la segona planta de l'edifici de l'ajuntament. La superfície edificada de “Planta Entresol” és de 60.51 m², segons el Projecte Bàsic i d'execució d'adequació de local per a la creació d'un centre per a la formació ocupacional (datat al febrer 2004), que posteriorment seria l'Ajuntament i específicament, en la segona planta l'arxiu. L'habitació d'arxiu són uns 60 m² pel que en total són al voltant de 120 m².

Fons

L'arxiu municipal de Mancor de la Vall conserva la documentació generada per l'ajuntament de Mancor de la Vall (1925-actualitat). Així mateix, conserva els fons d'arxius particulars i d'altres institucions com el fons de “Consell local del Moviment” i el fons privat de Gabriel Fiol Mateu. El volum total de documentació custodiada és de 47 prestatgeries. En total són 240 metres lineals i 1330 unitats d'instal·lació (caixes documentals). Es tracta d'una primera habitació de 18.56 m² més l'habitació de l'arxiu.

Instruments de descripció, guies i publicacions

A l'octubre de 1990, es va iniciar un procés d'inventari que van acabar al març de 1991. No es va publicar res, existeix un quadre de classificació que van realitzar juntament amb l'inventari.

Àrea de condicions d'accés i ús

Horari d'obertura

Obertura al públic: Hores d'Obertura Setmanals: dilluns a divendres de 9.00 am a 12.30 pm (prèvia instància). Tancat al públic: dissabtes i diumenges. Festius: 1 i 6 de gener, 28 de febrer, Dijous i Divendres Sant, 1 maig, 30 de maig, Corpus Christi, 15 d'agost, 1 de novembre, 6, 8, 24, 25 i 31 de desembre. Més festius locals.

Condicions d'accés i requeriments

L'accés és restringit mitjançant instància. Es valorarà i s'estudiarà prèviament la petició de l'usuari que vulgui accedir. https://ajmancordelavall.net/sites/cilma_mancor_de_la_vall/files/2022-03/sol%C2%B7icitud%20consulta%20documetaci%C3%B3%20arxiu.pdf

Accessibilitat

Hi ha un ascensor per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda.

Àrea de serveis als usuaris

Serveis per a la recerca

L'arxiu posseeix una petita sala de consulta amb una biblioteca auxiliar amb títols publicats pel propi ajuntament i per historiadors relacionats. El responsable orienta el públic en la cerca i localització dels fons que es custodia. Poden posar-se en contacte amb l'arxiu per telèfon, mail o en la recepció del propi ajuntament. El personal tècnic recollirà la seva instància i remetrà la resposta a través del suport d'ajuda a la cerca. Existeix un ordinador per a la consulta.

Serveis de reproducció de documents

L'arxiu proporciona als usuaris reproduccions dels documents que sol·licitin, sempre que les condicions de la documentació (estat de conservació) ho permeti. Les reproduccions es poden demanar en qualsevol moment i per qualsevol via. El preu de les reproduccions està subjecte pel preu de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius reflectida en el BOIB, núm. 32, 11 de març de 2019.

Àrees públiques

L'arxiu col·labora amb qualsevol institució pública o privada que el pugui sol·licitar. L'arxiu compta amb accés a Internet des de l'ordinador de consulta.

Àrea de control

Identificador de la descripció

ES/1513854 Font: Espanya. Cens Guia d’Arxius d’Espanya i Iberoamèrica

Identificador de la institució

ES. 7034. AMMV

Regles o convencions

Descripció realitzada conforme a la norma ISDIAH (Norma internacional per a la descripció d'institucions que custodien fons d'arxiu) ISO 8601 Espanya. Subdirecció General dels Arxius Estatals.

Estat d'elaboració

Draft

Nivell de detall

Partial

Dates de creació, revisió i eliminació

Data de creació: 2021/05/11 [ISO 8601]

Idioma(es)

  • català
  • espanyol d'Espanya

Escriptura(es)

Fonts

Lloc web del Ministeri de Cultura d’Espanya: http://www.mcu.es. Lloc web dels Arxius Estatals: http://www.mcu.es/archivos/index.html. Portal d’Arxius Espanyols PARES: http://pares.mcu.es. Cens-guia d’Arxius d’Espanya Iberoamèrica : http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/. Documentació interna. Arxiu General del Consell de Mallorca : https://web.conselldemallorca.cat/es/archivo-general

Notes de manteniment

Punts d'accés

Punts d'accés

  • Porta-retalls

Contacte principal

Ajuntament de Mancor de la Vall, 2a planta, Plaça de l'Ajuntament, 1
Mancor de la Vall, Illes Balears
ES 07312