Arxiu Històric del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Àrea d'identificació

Identificador

AHCOMIB

Forma autoritzada del nom

Arxiu Històric del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Forma(es) paral·lela(es) del nom

 • Archivo Histórico del Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares
 • Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
 • Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares

Altra(es) forma(es) del nom

Tipus

 • Medical

Àrea de contacte

 

Seu de Mallorca Contacte principal

Tipus

Adreça

Adreça

Passeig Mallorca, 42

Localitat

Palma

Regió

Illes Balears

Nom del país

Espanya

Codi postal

07012

Telèfon

971722200 i 971711229

Fax

971715161

Correu electrònic

URL

Nota

Àrea de descripció

Història

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears és la continuació directe del Colegio Médico-Farmacéutico, fundat a Palma al 1882 amb la finalitat de “crear una subsección de ciencias médicas con el fin laudable de instruiré e ilustrarse mutuamente” (Acta fundacional, del 25 de febrer de 1882).
La nova associació va perseguir des d’un primer moment l’objectiu d’estudiar les endèmies i epidèmies en l’àmbit insular, examinant els seus trets, discutint l’eficàcia dels remeis i intentant aportar solucions per pal·liar els seus efectes. Per donar a conèixer el contingut de les conferències i els estudis realitzats pels socis, naixeria la Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria, al 1885.
Al 1895, la Real Ordre del Ministeri de Foment de 19 d’abril va concedir al Col·legio Médico Farmacéutico el caràcter de Corporació Oficial, al servei dels interessos generals i sense cap subvenció, amb la obligatorietat d’estar sempre a disposició de l’Administració pública per intervenir en assumptes referents a la seva especialitat. Però l’entitat renunciaria tres anys després a aquesta consideració, dins un context de creació de Col·legis Oficials Metges i Farmacèutics arreu de l’Estat Espanyol, per romandre com una associació científica privada.
Al llarg de tota la seva existència, una de les preocupacions constants col·legiades va ser la de millorar la salut pública. Van ser nombroses les conferències sobre Higiene i Epidemiologia pronunciades cada any, un fet que queda evidenciat en els articles de la Revista Balear de Medicina d’aquells primers anys. Dins l’àmbit més especialitzat, destaca la introducció de la primera màquina de Raigs X a Mallorca a càrrec del doctor Pedro Jaume i Matas l’any 1898, que suposà una autèntica revolució per al diagnòstic d’infermetats.
Durant el 1918 s’han de remarcar dos fets: els esforços i treballs realitzats per integrar el Colegio Provincial Obligatorio en el Colegi Médico-Farmacéutico i l’escassa labor cultural duta a terme per l’entitat. Després de diverses reunions, s’instituiria finalment el Colegio Oficial de Médicos, amb la qual cosa la corporació quedaria desvinculada definitivament de la branca farmacèutica.
El començament i desenvolupament de la Guerra Civil va tenir una gran repercussió sobre la vida dels metges mallorquins. A nivell professional, la primera referència va ser l’Acta de reunió del 18 de setembre de 1936, per la qual la Junta directiva va decidir adherir-se al Movimiento Nacional i contribuir amb cinc-centes pessetes a la subscripció per recaptar fons. Es va optar per dissoldre el Col·legi de Metges i substituir-lo pel Sindicato gremial de Médicos y Odontólogos (14 de novembre de 1936), sota la presidència de les primeres autoritats de la província i de Mateu Palmer Ferrer com a President de la comissió ponent del gremi. Però el nou gabinet tan sols va mantenir la nova denominació durant un any ja que, en el 1937 es torneria a nomenar Col·legi Oficial de Metges de Balears.
Durant el desenvolupament de la guerra en sòl peninsular, especialment a Barcelona i València, molts metges mallorquins es van oferir a marxar voluntàriament al camp de batalla i prestar els seus serveis professionals de manera desinteressada. En els anys de Postguerra l’Organització Metge a Mallorca no quedà al marge del reajustament administratiu introduït pel nou govern: com a conseqüència, es creà un nou Consell Directiu i es fixaren les atribucions i obligacions del Col·legi, reconegut pel seu notori prestigi.
La necessitat de combatre la carestia alimentària provocada pels anys de guerra va ser l’objectiu principal del Col·legi durant la Postguerra, per la qual cosa va entrar en diverses ocasions en conversació amb les autoritats per millorar la situació de la població, especialment dels malalts. En aquesta direcció, va aconseguir la introducció de diversos articles alimentaris dins la dieta mallorquina, quedant com a principal responsable de la seva gestió i distribució.
A partir dels anys 60, les activitats de l’organització es van anar multiplicant. Va ser partícip en diversos actes i congressos, i va participar projectes de defesa col·lectiva com La Mutual Médica de Cataluña y Baleares i l’Igualatorio Médico Colegial (IMECO). Fins el 1965 no s’aconseguiria un edifici en propietat a Palma, i no va ser fins el 1971 que es va adquirir un immoble per a la comarcal de Menorca i fins el 1975, en el cas de Eivissa-Formentera.
Amb l’arribada de la Democràcia, el Col·legi ha sofert un replantejament continu i progressiu. Ha vist incrementada la seva vida cultural i social, ha incorporat nous professionals i especialitats i ha inaugurat nous centres hospitalaris, atorgant un accentuat dinamisme a la vida sanitària i corporativa de les Balears.

Bibliografia:
• TOMÁS MONSERRAT, J.: El Colegio de Médicos de Baleares (1882-1982). Palma: Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 1985
• TOMÁS MONSERRAT, J.: La organización Médica en Baleares. Los Presidentes (1882-1999). Palma: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, 1999
• Història del Col·legi de Metges de les Illes Balears [en línia]. Col·legi Oficial de Metges. Illes Balears. Disponible a: http://www.comib.com/el-colegio/historia/

Context geogràfic i cultural

Espanya. Illes Balears

Mandats/Fonts d'autoritat

Junta de Govern:

 • Presidència
 • Vicepresidència 1a
 • Secretaria General
 • Vicesecretaria General
 • Tesoraria-Contadoria. Vocal Metges Hospitals
 • Vicepresidència 2a per Menorca i Presidència de la Junta Insular
 • Vicepresidència 3a per Eivissa-Formentera i Presidència de la Junta Insular
 • Secretaria de la Junta Insular de Menorca
 • Secretaria de la Junta Insular d'Eivissa-Formentera
 • Vocal Medicina privada per compte propi
 • Vocal d'Atenció Primària Urbana
 • Vocal de Medicina privada per compte aliè
 • Vocal de Metges tutors
 • Vocal de Metges joves i promoció de llocs de treball
 • Vocal de la Junta de Govern
 • Vocal de Metges Jubilats
 • Vocal de Metges de les Administracions públiques
 • Vocal de la Junta de Govern
  Vocalia i representants
  Comissió d'Ètica i Deontologia

Estructura administrativa

En el Capítol V - Art. 28.2, del text dels ECOMIB, que resulta de la modificació dels Estatuts (aprovada per l'Assemblea General del 28 de març del 2017), en vigor des del 27 de febrer del 2018, data de la seva publicació en el BOIB, s'estableix que el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears te l'obligatorietat de "Custodiar la documentación del Colegio, sus archivos, libros, registros y los expedientes de los colegiados", una atribució que recau sobre el Secretari de la Institució. Així mateix, el Capítol VI - Art.36.5 disposa que en els casos de les Delegacions i les Juntes Insulars de Menorca i Eivissa-Formentera, serà el Secretari també l'encarregat de "Custodiar los archivos, ficheros y la documentación del Colegio que esté depositada en la Delegación, impidiendo su comunicación indebidaa terceros".

Gestió documental i polítiques de....

Actualment, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears no disposa d'una política activa relativa a la gestió documental i al sistema d'ingressos.

Edificis

Seu de Mallorca. Des de 1965 el Col·legi disposa d'un edifici de titularitat pròpia ubicat en el Passeig Mallorca, nº42, de Palma. La seu compta de més de sis sales per a la cel·lebració d'actes i reunions, a disposició de tots els col·legiats i les entitats relacionades amb el món sanitari, a més d'una biblioteca, habilitada també per a dur-hi a terme associacions.
Seu de Menorca. Erigida en el 1971, actualment es troba en la Plaça de Sant Francesc, nº18, de Maó. Compta amb un saló d’actes per a 60 persones, una sala de reunions per grups reduïts i un espai ampli al soterrani on es fan cursos pràctics d’urgències, tertúlies que necessiten col·locar els participants en cercle, etc.
Seu d'Eivissa. Disposa d'un saló d'actes per a 50 persones i una sala de Juntes per entre 6 - 8 persones. En aquests moments, la Seu no disposa d'una sala concreta destinada a biblioteca, tot i que la Junta pretén reunir una sèrie de llibres per a la consulta dels col·legiats. S'ubica en el Carrer Catalunya, nº33, d'Eivissa.

Fons

Fons documentals:
L’Arxiu Històric del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears és el resultat de la compilació de la documentació creada orgànicament per aquesta institució, que reflexa i resumeix l’activitat de la corporació metge i farmacèutica d’aquesta Comunitat Autònoma
Actualment, l'Arxiu custodia un total de 77 lligalls documentals, ocupant un volum de 0,48 m3. Entre ells hi ha nombrosos manuscrits, escrits en tinta sobre paper, a més d'una important col·lecció de documentació impresa.
Destaca una àmplia col·lecció de les Actes de les sessions col·legials, entre les que existeixen les Actes de les constitució del Sindicat General de Metges i Odontòlegs, les Actes de la Comissió Provincial de Balears de Previsió Sanitària Nacional i les Actes de les Juntes Generals.
També es troben dipositats en l’arxiu registres d’entrada i sortida de correspondència, memòries de les sessions inaugurals, comunicacions, estatuts i llibres de comptes de la Tresoreria.
Així mateix, compta amb un important fons de documentació relativa als metges associats, així com de les tècniques i de les receptes oficials que caracteritzaven la metodologia medicinal illenca d’aleshores.

Fons bibliogràfic:
• TOMÁS MONSERRAT, J.: El Colegio de Médicos de Baleares (1882-1982). Palma: Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 1985
• TOMÁS MONSERRAT, J.: La organización Médica en Baleares. Los Presidentes (1882-1999). Palma: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, 1999

Espanya. Unitat de Documentació i Accés Obert, Universitat de les Illes Balears.
Per al Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.

Instruments de descripció, guies i publicacions

Àrea de condicions d'accés i ús

Horari d'obertura

Condicions d'accés i requeriments

Es tracta d'un arxiu de titularitat privada amb documentació d'accés reservat perquè conté dades de caràcter personal que poden ser considerades sensibles per a les persones o els familiars de les persones que en ella consten. Per consultar documentació amb finalitat de recerca històrica, científica o cultural, cal sol·licitar l'accés a la Junta General, emplenar el següent formulari (https://arxiu-historic.uib.es/arxiu_fitxers/solicitud_comib.pdf) i enviar-lo a l'adreça patronatcientific@comib.com. Un cop feta la petició, la Junta valorarà si troba pertinent, o no, la seva consulta.

Accessibilitat

Àrea de serveis als usuaris

Serveis per a la recerca

El Col·legi compta amb una biblioteca auxiliar des d'on poder realitzar la consulta documental i bibliogràfica.
El Departament de Comunicació i Premsa orienta al públic en la búsqueda i localizació dels documents.
A més de català i castellà, el personal del Departament atén consultes en anglès.
(Arxiu Històric del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, Institució arxivística)

Serveis de reproducció de documents

La reproducció de documents estarà disponible sota sol·licitud amb el consentiment del personal responsable. Les còpies que es lliuraran podran ser en format fotocòpia o de material escanejat.

Àrees públiques

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

Punts d'accés

Punts d'accés

 • Porta-retalls

Contacte principal

Passeig Mallorca, 42
Palma, Illes Balears
ES 07012