Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
001 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1815 1814-08-04 - 1815-12-21
004 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1818 1818-01-11 - 1818-12-22
013 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1827 1827-01-21 - 1827-12-24
003 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1817 1817-02-12 - 1817-12-28
006 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1820 1820-01-14 - 1820-12-19
008 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1822 1822-01-01 - 1822-12-26
010 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1824 1824-01-02 - 1824-12-13
012 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1826 1826-01-09 - 1826-12-23
014 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1828 1828-01-07 - 1828-11-19
002 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1816 1816-01-12 - 1816-12-07
009 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1823 1823-01-11 - 1823-11-11
015 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1829 1829-01-17 - 1828-11-19
007 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1821 1821-01-08 - 1821-12-29
011 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1825 1825-01-18 - 1825-12-29
005 Correspondència amb la Junta Suprema de Sanitat de l'any 1819 1819-05-27 - 1819-12-13