Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears - Arxiu Històric de la UIB

La Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (PAHIB) és una iniciativa de la Universitat de les Illes Balears, i més concretament del Servei de Documentació i Arxiu, oberta a la cooperació entre institucions per facilitar la catalogació informatitzada, la digitalització, la preservació a llarg termini i la difusió en obert de la documentació que contenen els arxius històrics de les Illes Balears que la conformen, amb l'objectiu principal de difondre la memòria històrica i facilitar-ne la investigació.

El projecte, inicialment pensat per informatitzar l'Arxiu Històric de la UIB (AHUIB), es va obrir a encabir altres arxius, i ara en formen part la Reial Acadèmia de Medicina, el Col·legi Oficial de Metges, l'arxiu del Monestir de la Real, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià i els arxius municipals de Binissalem, Campanet, Deià, Esporles, Mancor de la Vall, Montuïri, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria, Santa Margalida i sa Pobla.

La Plataforma és administrada pel Servei de Documentació i Arxiu i es troba allotjada als servidors de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació. Empra el programari AtoM, de llicència oberta, avalat pel Consell Internacional d'Arxius (ICA), i utilitza els estàndards internacionals de descripció arxivística ISAD-G, ISAAR i ISDHIA; també aplica les normes i bones pràctiques en matèria de documentació ISO 15489 i 30301, així com els estàndards de metadades Dublin Core.

A més de la descripció i la catalogació informatitzada, la PAHIB ofereix els documents digitalitzats per tal que puguin ser consultats directament en línia des d'internet.

El fruit de la feina feta fins ara amb aquest projecte és oferir des d'un mateix portal els fons històrics de 18 institucions, les quals poden utilitzar la mateixa eina per a la seva gestió diària. En conjunt aquests arxius ofereixen als usuaris i investigadors 84 fons documentals, amb més de 64.000 registres de descripció arxivística i 20.000 objectes digitals, amb més de 280.000 pàgines digitalitzades, que són consultables i permeten cerques des d'internet.

(Actualitzat l'octubre de 2023.)