Benvinguda

La Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears és una iniciativa de la UIB oberta a la cooperació amb altres institucions per facilitar la catalogació informatitzada, la digitalització, la preservació a llarg termini i la difusió en obert de la documentació que contenen els arxius històrics de les Illes Balears, amb l'objectiu principal de difondre la memòria històrica i facilitar la investigació.

El projecte, inicialment pensat per informatitzar l'Arxiu Històric de la UIB (AHUIB), es va obrir a encabir altres arxius, i ara en formen part la Reial Acadèmia de Medicina, el Col·legi Oficial de Metges i els arxius municipals de Campanet, Deià, Esporles, Montuïri, Sa Pobla, Santa Maria, Porreres i Mancor, Puigpunyent i Santa Margalida en procés d'incorporació .

La Plataforma és administrada pel Servei de Documentació i Arxiu i es troba allotjada als servidors de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Empra el programari AtoM, de llicència oberta, avalat pel Consell Internacional d'Arxius (ICA) i utilitza els estàndards internacionals de descripció arxivística ISAD-G, ISAAR i ISDHIA, i aplica les normes i bones pràctiques en matèria de documentació ISO 15489 i 30301. Així com els estàndards de metadades Dublin Core.

A més de la descripció i la catalogació informatitzada, la PAHIB ofereix els documents digitalitzats per tal que puguin ser consultats directament des d'internet.

El fruit de la feina feta fins ara amb aquest projecte és oferir des d'un mateix portal els fons històrics de 16 institucions, les quals poden utilitzar la mateixa eina per a la seva gestió diària. En conjunt aquests arxius ofereixen als usuaris i investigadors 70 fons documentals, amb gairebé 57.000 registres de descripció arxivística i més de 16.000 objectes digitals, amb més de 270.000 pàgines digitalitzades que són consultables i permeten cerques des d'internet.

(Actualitzat el novembre de 2022.)