Universitat de les Illes Balears (UIB)

Área de identidad

Tipo de entidad

Entidad colectiva

Forma autorizada del nombre

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Forma(s) paralela(s) de nombre

  • Universitat de les Illes Balears
  • UIB

Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas

Otra(s) forma(s) de nombre

  • Universitat Illes Balears

Identificadores para instituciones

UIB

Área de descripción

Fechas de existencia

1978

Historia

El filòsof, poeta i teòleg Ramon Llull fundà el Col·legi de Miramar, que fou un dels primers centres d'estudi i de recerca de l'època.
És per això que la Universitat de les Illes Balears és hereva d'una llarga tradició que es remunta a Mallorca a l'any 1483, data en què fou creat l'Estudi General Lul·lià com a centre d'ensenyament superior, mitjançant un privilegi reial atorgat pel rei Ferran el Catòlic. El 1691, com a resultat de la reconversió de l'Estudi General Lul·lià, es crea la Universitat Lul·liana de Mallorca, els estatuts de la qual varen ser aprovats el 1697. El 1772 passarà a denominar-se Universitat Literària de Mallorca, i el 1829 queda adscrita a la Universitat Catalana de Cervera.
Però el 1951 reneix l'Estudi General per impulsar la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris. Al llarg de diversos anys s'hi varen realitzar cursos de Dret i de Filosofia i Lletres, suprimits per raons econòmiques. El 1959 es crea la Càtedra Ramon Llull, adscrita a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que promou cursos per a l'obtenció del títol de doctor i uns cursos d'estiu altament apreciats en l'àmbit de la filologia, que posteriorment es varen estendre a altres branques científiques.
Finalment, el procés de transició a la democràcia a Espanya i l'impuls econòmic experimentat a les Balears de la mà del desenvolupament turístic, constitueixen les condicions idònies per a la creació, el 1978, de l'actual Universitat de les Illes Balears.

Lugares

Palma, Mallorca, Menorca, Eivissa

Estatuto jurídico

Funciones, ocupaciones y actividades

Universitat

Mandatos/fuentes de autoridad

Estructura/genealogía interna

Contexto general

Área de relaciones

Entidad relacionada

Pastor Tous, Miquel

Identificador de la entidad relacionada

Categoría de la relación

asociativa

Fechas de la relación

1998 - ?

Descripción de la relación

Access points area

Occupations

Área de control

Identificador de registro de autoridad

AHUIB

Identificador de la institución

UIB

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Final

Nivel de detalle

Completo

Fechas de creación, revisión o eliminación

març de 2013

Idioma(s)

  • catalán

Escritura(s)

Fuentes

Notas de mantención

  • Portapapeles

  • Exportar

  • EAC