Universitat de les Illes Balears (UIB)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma autoritzada del nom

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Universitat de les Illes Balears
  • UIB

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Universitat Illes Balears

Identificadors per a organismes

UIB

Àrea de descripció

Dates d'existència

1978

Història

El filòsof, poeta i teòleg Ramon Llull fundà el Col·legi de Miramar, que fou un dels primers centres d'estudi i de recerca de l'època.
És per això que la Universitat de les Illes Balears és hereva d'una llarga tradició que es remunta a Mallorca a l'any 1483, data en què fou creat l'Estudi General Lul·lià com a centre d'ensenyament superior, mitjançant un privilegi reial atorgat pel rei Ferran el Catòlic. El 1691, com a resultat de la reconversió de l'Estudi General Lul·lià, es crea la Universitat Lul·liana de Mallorca, els estatuts de la qual varen ser aprovats el 1697. El 1772 passarà a denominar-se Universitat Literària de Mallorca, i el 1829 queda adscrita a la Universitat Catalana de Cervera.
Però el 1951 reneix l'Estudi General per impulsar la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris. Al llarg de diversos anys s'hi varen realitzar cursos de Dret i de Filosofia i Lletres, suprimits per raons econòmiques. El 1959 es crea la Càtedra Ramon Llull, adscrita a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que promou cursos per a l'obtenció del títol de doctor i uns cursos d'estiu altament apreciats en l'àmbit de la filologia, que posteriorment es varen estendre a altres branques científiques.
Finalment, el procés de transició a la democràcia a Espanya i l'impuls econòmic experimentat a les Balears de la mà del desenvolupament turístic, constitueixen les condicions idònies per a la creació, el 1978, de l'actual Universitat de les Illes Balears.

Llocs

Palma, Mallorca, Menorca, Eivissa

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Universitat

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Organisme relacionat

Pastor Tous, Miquel

Identificador de l'organisme relacionat

Tipus de relació

associative

Dates de la relació

1998 - ?

Descripció de la relació

Director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB des de 1998

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

AHUIB

Identificador de la institució

UIB

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Final

Nivell de detall

Full

Dates de creació, revisió i eliminació

març de 2013

Idioma(es)

  • català

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC