Showing 763 results

Subjects
Subjects term Scope note Results
Coalcada de Sant Antoni 0
Exploradors 2
Homenatge a Francesc de Borja Moll 1
Sanitat 5
Pesta 11
Bertranada 0
Curia Reial 1
Targetes postals en blanc i negre 542
Mútua de accidentes 1
Beneficència municipal 5
Mútua Balear 2
La Protección 1
Monte-Pío de Previsión del Arrabal 2
Segrests 1
Febre Groga 1811 37
Targetes postals en color 171
Lletra comuna 4
Forment 22
Bandolerisme 2
Capbrevació 4
Padró 5
Contribucions especials 4
Contribucions generals 3
Dermatologia 10
Creu Roja 2
Pedagogia 1
Mateu Xurí 0
Soler i Siquier, José 0
Adagis 0
Agregació de cursos 1
Aigua 1
Angines 2
Sífilis 2
Sindicats 1
Glosa 0
Socis 12
Geologia 2
Sordesa 1
Rondalla ortofònica 0
Rosa
  • Nom popular de la rubèola
1
Salines 1
Salut 3
Sales 0
Electroteràpia 0
Control tràfic marítim 50
Hipertensió 1
Història 3
Hematologia 1
Hepatitis 2
Fruites 1
II Guerra Mundial 0
Creença 1
Costums 0
Exàmens 23
Expressió 0
Febre tifoidea 2
Epizootia 1
Estomatologia 7
Esports 0
Diftèria 3
Eclàmpsia 1
Dispnea 1
Dita 0
Endocrinologia 4
Entrevista 0
Arquitectura 70
Brindis 0
Biologia 8
Botànica 1
Ball de bot 1
Apoplexia 2
Amonestament 0
Antropologia mèdica 4
Lul·lisme 1
Oposicions 3
Alumnes 270
Balada 0
Càncer 8
Cardiologia 13
Cartells 5
Ètica 2
Bromes 0
Certificats d'estudis 60
Càstigs 0
Bromatologia 1
Castells 0
Cirurgia 29
Malalties infeccioses 167
Cançons de burla 0
Cançons de falda 0
Cançons de rotlada 0
Construcció 1
Comunicacions 1
Contaminació 1
Col·legi de Filosofia 11
Col·legi de Medicina 49
Parèmia 0
Pesta llevantina 1
Pati 5
Entrebancallengües 0
Results 1 to 100 of 763