S'estan mostrant 700 resultats

Matèries
terme Matèries Nota d'abast Resultats
Carmelites 1
Carnestoltes 2
Carta Reial 1
Cartells 5
Cartes en cadena 0
Casa Reial 1
Casa dels Socors 19
Castellers 0
Castells 0
Catedràtics 22
Caça 1
Censos 4
Certificats 1
Certificats d'estudis 59
Ciclisme 2
Circulars 1
Cirurgia 29
Classificació cançoner 0
Claustre 7
Clavari 49
Climatologia 3
Coalcada de Sant Antoni 0
Codolada 0
Collites 6
Col·legi Major de la Universitat Literària de Mallorca 1
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears 16
Col·legi d'Apotecaris 1
Col·legi de Cànons 13
Col·legi de Filosofia 11
Col·legi de Medicina 49
Col·legi de Sant Martí 1
Col·legi de Teologia 19
Col·loqui d'Onomàstica 1
Colònies escolars 7
Comerç 5
Comptabilitat 166
Comunicacions 1
Coneixement mèdic 1
Congressos de medicina 5
Consell 1
Consolat 1
Constitució Espanyola 3
Construcció 1
Contaminació 1
Contarelles 0
Contes 0
Contraban 13
Contribucions especials 4
Contribucions generals 3
Contribució de guerra 2
Contribució industrial i de comerç 3
Contribució territorial 4
Control tràfic marítim 50
Convents 12
Cordons sanitaris 52
Coronació Verge de Lluc 1
Correspondència 2
Corsarisme 3
Cossiers 0
Costums 0
Coves 1
Creença 1
Creu Roja 2
Cultura 1
Cultura popular 1
Curia Reial 1
Cursos privats 1
Càncer 8
Càrrecs 9
Càstigs 0
Càtedres 26
Còlera 31
Còlic 3
Dansa 0
Dedicatòries 0
Delegación Provincial de Ex-Combatientes 11
Demografia 2
Dermatologia 10
Diabetis 1
Diagnòstic 1
Diapositives 89
Dibuix 0
Diftèria 3
Dipositari 1
Dipòsit 17
Dispnea 1
Dita 0
Doctorat 4
Documentació Impresa 1
Documents de vida 0
Dominics 1
Donatius 1
Dret 65
Dret canònic 3
Dret civil 4
Drets portuaris 1
Duanes 2
Dècimes 0
Dècimes desbaratades 0
Eclipsi 1
Resultats 101 a 200 de 700