Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma autoritzada del nom

Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1849

Història

Les Reials Acadèmies Provincials de Belles Arts foren creades pel Reial Decret de 1849 de la reina Isabel II i vinculades a la Reial Acadèmia de San Fernando de Madrid. En el cas de la de Balears, continuà amb la tasca de l'antiga Acadèmia de Nobles Arts, que s'havia creat el 1778 a instàncies de la Societat Econòmica d'Amics del País, i que havia iniciat la institucionalització de l'ensenyament artístic a Mallorca.
La Reial Acadèmia Provincial es feu càrrec de l'escola d'art, que fou actualitzada i organitzada en diferents seccions (aritmètica, dibuix, perspectiva, modelatge...), a més de vigilar el compliment de la normativa vigent en matèria d'art.
A partir del segle XX, en què l'ensenyament de les arts es derivà als estudis universitaris i a altres ensenyaments reglats, l'Acadèmia romangué amb funcions consultives en matèria de belles arts i com a entitat de referència en cultura artística.
L'Acadèmia va tenir un paper molt actiu en determinats moments de la història de les arts i els museus de les Illes Balears. Va estar a càrrec, per exemple, del Museu Provincial de Belles Arts, que s'ubicà primer a la Llonja i que després llegà els seus fons al Museu de Mallorca. També va tenir un paper primordial en la protecció monumental, com a membre de la Comissió Provincial de Monuments de les Balears, destacant el seu paper en casos concrets, com ara en el del claustre de sant Francesc de Palma. Actualment exerceix d'institució consultiva en diferents àmbits de la gestió artística i patrimonial, i programa activitats de promoció de les arts.

Llocs

Mallorca

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Organisme relacionat

Maura Montaner, Bartolomé

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

AGUILÓ, Tomàs

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ALCOVER Maspons, Joan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ALCOVER Sureda, Antonio Ma

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ALOMAR Bosch, Josep

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ÀLVAREZ Ruylla, Plácido

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ARCAS Pons, Miguel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

AMER, Bernardo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ANCKERMAN Riera, Ricardo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ANGLADA Camarasa, Hermenegildo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BAUZÁ Mas, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BARCELÓ Oliver, Pedro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BERNAREGGUI González-Calderón, Francisco

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BIBILONI, Jerónimo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BOSCH Palmer, Guillenno

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BOTÍA Pastor, Joaquín

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BUADAS, Agustín

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BUADES Rousset, Pedro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

CAFFARO Jaume, Pedro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

CAMPANER, Alvaro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

CERDÀ Bisbal, Lorenzo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

CERDÁ Juan, Simeón

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

COLÓN, Guillermo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

CONRADO, Mariano (Marqués de la Fuensanta de Palma)

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

COSTA y Llobera, Miguel (10 de març de 1854 - 16 d'octubre de 1922)

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

DALMAU Fiol, Miguel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ESCAT Nicolau, Pedro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ESTADA, Eusebio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ESTADA, Fernando

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ESTELRlCH Perelló, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ESTEVE Ochoa, Enrique

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FAJARNÉS Tur, Enrique

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FERRÁ, Bartolomé

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FERRER Amorós, Gabriel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FERRER Martí, Lorenzo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FONT Martorell, Luis

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FONT, Sebastián

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FORTEZA, Guillermo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

FURlÓ Kobs, Vicente

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

GALMÉS, Guillermo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

GOMES da Rocha Madahil, Antonio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

GUASP Vicens, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

HERREROS, Francisco Manuel de los

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

HOYOS, José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

HUNTINGTON, Anna Hyatt

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

HUNTINGTON, Archer Milton

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

JIMÉNEZ Vidal, Antonio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

LLABRÉS Bemal, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

LLABRÉS Quintana, Gabriel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MElFREN Roig, Eliseo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MESTRE Bosch, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MESTRE Carrió, Julián

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MESTRE Font, Francisco

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MESTRE Font, Miguel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MESTRE Font, Luis

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MIRALLES, José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MIRALLES Lladó, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MIRALLES Sbert, Sebastián

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MORELL Bellet, Fausto

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MUNTANER, Bartolomé

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

NEGREL Nadal, Miguel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

OLEO Quadrado, Rafael

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

OLIVER Pagés, José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

O'NEILL Villalonga, José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

O'NElLL Rossiñol, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PASCUAL, Eusebio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PASCUAL, Luis

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PARDO Suarez, José Manuel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PARlETTI Coll, Antonio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PEÑA, Pedro de Alcántara

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PERlS, Sebastián

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PlLNlLLOS, Lino

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PONS, Benito

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PONS y Gallarza, José Luis

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PUJOL Sanz, Juana

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

QUADRADO, José Maria

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RAMIS de Ayreflor Sureda, José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RAUHUT, Franz

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RIBAS Oliver, Antonio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RIGO, Miguel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RlUS, Jerónimo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ROCA, Francisco

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ROSSELLÓ, Francisco

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ROTGER, Mateo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SALVÁ de la Llapassa Ripoll, Francisco

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SAMPOL Ripoll, Pedro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SANCHO Vicens, Antonio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SAN SIMÓN (Conde de)

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SUAREÉ, Octavio de la

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SUREDA, Honorato

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SUREDA Morera, Enrique

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SUREDA y Verí, Juan Miguel (Marqués de Vivot)

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TERRASSA Mas, Gaspar

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TERRES y Chevremont, Sebastián Emilio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

THOMÁS Sabater, Juan María

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TORRES, Bartolomé

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TORRES Sancho, Miguel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TORRES Sancho, Salvador

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TORRES Gáfaro, Salvador

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TOUS y Maroto, Jose María

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

UMBERT Peris, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

VALENTÍ Forteza, José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

VILA Mayol, Tomás

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

WEYLER Laviña, Fernando

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

WEYLER Nicolau, Valeriana

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

YSASI, Rafael

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ALOMAR Esteve, Gabriel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ANDREU Alcover, Jorge

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BAUZÁ Roca, Antoni

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

CAUBET, Remigia

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

Cela, Camilo José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

Coll Bardolet, Josep (Campdevànol, 1912 - Valldemossa, 2007)

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

CORM, Charles

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

Cortès Cortès, Gabriel (Palma, 1903-1967)

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

DRACOUUDES, N. N.

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

EGUÍA, Horacio de

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

EICH, Ernesto

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ESTABEN Ruiz, Francisco

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

GARCÍA-RUIZ Rosselló, Antonio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

GAYÁ Sitjar, Miguel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

GICH Bec de Careda, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

GUTIÉRREZ Pons, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

HENTZEN, Werner

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

JUAN Tous, Jerónimo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

LLABRÉS Grimalt, Miquel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MACABICH Llobet, Isidoro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

MATEU Mairata, Gabriel

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

NADAL Horrach, Ramón

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

PUIGDENGOLAS Barella, José

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

QUETGLAS Ferrer, Pedro

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RAMIS Palou, Julio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RIPOLL Arbós, Luis

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

RODRÍGUEZ Aguilera, Cesáreo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ROTGER Villalonga, Ignacio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SABATER Serra, Gaspar

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SALTOR, Octavio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SALVÁ Riera, Jaime

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SCHAUB-Koch, Emile

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SAMSOEN de Gerard, Guillaume

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

SANDOZ, Eduard

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TORRANDELL Jaume, Antonio

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TORRENT, José Roberto

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

TORRES Gost, Bartolomé

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

VERA Sales, Enrique

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

Vitory Mallella, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ALCOVER Sureda, Antonio María

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

ÀLVAREZ Buylla, Plácido

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

BOSCH Palmer, Guillermo

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

WEYLER Nicolau, Valeriano

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

DRACOULIDES, N. N.

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Organisme relacionat

Vitory Manella, Juan

Identifier of related entity

Tipus de relació

temporal

Dates de la relació

Descripció de la relació

Acadèmic

Access points area

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC

Matèries relacionades

Llocs relacionats