March Noguera, Joan

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Person

Forma autoritzada del nom

March Noguera, Joan

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Joan March Noguera

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1947-

Història

Llicenciat en farmàcia en 1975. Va ser líder del Partit Socialista Popular a les Balears al principi de la Transició. En fusionar-se aquest partit amb el PSOE l'any 1978, fou secretari d'organització, de propaganda, sotssecretari general i, entre 1991 i 1994, secretari general dels socialistes de les Illes. També fou diputat a les eleccions al Parlament de les Illes Balears de 1983 i 1987.[1]
Actualment està retirat de la vida política i es dedica a la investigació sobre la història de la ciència: s'ha doctorat amb una tesi sobre Mossèn Alcover i la creació del llenguatge científic català modern. És membre del Grup d'Investigació d'Història de la Salut (GIHS) de l'Institut Universitari d'Investigació de Ciències de la Salut (IUNICS) de la UIB.

Joan March Noguera. (2019, 8 de maig). Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure. Data de consulta: 19:01, maig 8, 2019 de //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_March_Noguera&oldid=21092255.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_March_Noguera

Llocs

Palma, Mallorca, Illes Balears

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Joan March Noguera. (2019, 8 de maig). Viquipèdia, l'Enciclopèdia Lliure. Data de consulta: 19:01, maig 8, 2019 de //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_March_Noguera&oldid=21092255.

Àrea de relacions

Access points area

Occupations

Àrea de control

Authority record identifier

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC