Mostrando 12769 resultados

Descripción archivística
Con objetos digitales
Imprimir vista previa Ver :

Pergamí 1

El Bisbe de Mallorca Berenguer Batlle concedeix al rector de Montuïri, Pere Plens, poder vendre casa i terra per construir la rectoria dins la vila.

Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)

La documentació consta de dues parts: la primera part conté els assentaments del clavari, compresos entre els fulls 1 i el 20. La resta de la documentació, i dins els buits de les pàgines, donen un inventari de l'església, de 1514, i llistes de batles i oficials municipals, des del dia 8 de maig de 1513 fins el dia 13 de maig de 1526.

Pergamí 12

Qüestió sobre una alqueria situada devers el Puig. Anomena Miquel Romanyà. Notari: Nicolau de Forns.

Pergamí 15

Carta de fe feta per procurador de mossèn Arnau Albertí a favor de la parròquia de Montuïri. Notari: Guillem Salvà.

Pergamí 17

Quitació de 10 lliures de cens feta pels jurats de Montuïri a Joan Armadans, doctor en lleis, ciutadà de Mallorca. Notari: Pere Terrassa.

Pergamí 20

Pagament de censal signat per Nicolau de Pachs i Francesc des Boix, administradors mercaders de l'hospital de Santa Catalina. Notari: Gesús Mianes.

Pergamí 22

Carta de les quarteres de xeixa que compra la dona Gual a la parròquia de Montuïri en concepte de censal per les conseqüències dels "insults a cassos" seguits arran de la revolta. Notari: Pere Martorell.

Pergamí 23

Carta de quitació de 68 lliures censals feta per la parròquia de Montuïri als magnífics mossèn Marià Forteza, donzell de la ciutat de Mallorca, i dona Beatriu, la seva esposa.

Pergamí 24

Quitació d'un censal a favor de Joan de Palou i a càrrec del venerable Antoni Picornell, clavari síndic de la parròquia de Montuïri.

Pergamí 26

Redempció de 20 lliures censals firmada pel magnífic mossèn Bartomeu Sa-Forteza a favor dels jurats de Montuïri. Notari: Pere Moranta.

Pergamí 27

Redempció de 40 lliures a favor dels jurats de Montuïri, signat per Jaume Oliver. Notari: Miquel Tomàs.

Pergamí 28

Quitació de 16 lliures de censal al favor del 8% pagadores a Perot des Cors pel discret Bartomeu Company, jurat de la Universitat de Montuïri i per en Miquel Ribes. Notari: Pere Martorell.

Pergamí 29

Quitació de 58 lliures de censals a favor dels jurats de Montuïri a Joanot de Sala de Solanda. Notari: Bartomeu Company.

Consells 1542-1549

  • ES 7012_AMCM MUN-01-01-01-01-002
  • Unidad documental compuesta
  • 1542-1549
  • Parte deFons Municipal

16 agost 1542 – 4 novembre 1549

Resultados 1 a 100 de 12769