Showing 48120 results

Archival description
Print preview View:

17274 results with digital objects Show results with digital objects

Retrat de dona major
Retrat de dona major
Expedients de llicències d'activitats molestes i perilloses 1988-1993 (sig. 1145)
Expedients de llicències d'activitats molestes i perilloses 1988-1993 (sig. 1145)
Expedients de llicència d'obertura 1967-1985 (sig. 432/2)
Expedients de llicència d'obertura 1967-1985 (sig. 432/2)
Projectes tècnics
Projectes tècnics
Projectes d'obres en vies i camins
Projectes d'obres en vies i camins
Pla general d'ordenació urbana 1979 - 1990 (sig. 248/2 (257))
Pla general d'ordenació urbana 1979 - 1990 (sig. 248/2 (257))
Pla general d'ordenació urbana
Pla general d'ordenació urbana
Pla general d'ordenació urbana 1969 - 1979 (sig. 247/2 (256))
Pla general d'ordenació urbana 1969 - 1979 (sig. 247/2 (256))
Plans especials
Plans especials
Pla especial de desenvolupament de la zona 5B 1992 - 1994 (sig. 245/3 (254))
Pla especial de desenvolupament de la zona 5B 1992 - 1994 (sig. 245/3 (254))
Pla de millorament de façanes 1994 - 1997 (sig. 245/1 (253))
Pla de millorament de façanes 1994 - 1997 (sig. 245/1 (253))
Pla de millorament de façanes 1989 - 1993 (sig. 244/1 (252))
Pla de millorament de façanes 1989 - 1993 (sig. 244/1 (252))
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Normes subsidiàries 1990 (sig. 242/1 (249))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 242/1 (249))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 241/3 (248))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 241/3 (248))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 241/2 (248))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 241/2 (248))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 241/1 (247))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 241/1 (247))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 240/2 (247))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 240/2 (247))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 240/1 (246))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 240/1 (246))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 239/1 (245))
Normes subsidiàries 1990 (sig. 239/1 (245))
Bans i Edictes
Bans i Edictes
Llibres d'actes
Llibres d'actes
Constitució i dissolució de l'Ajuntament
Constitució i dissolució de l'Ajuntament
Expedients del Ple
Expedients del Ple
Paper segellat i timbrat (en blanc) 1870-1878
Paper segellat i timbrat (en blanc) 1870-1878
Ordenances municipals 1924. 1930-1945
Ordenances municipals 1924. 1930-1945
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1835 (3er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1835 (3er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1835 (2n trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1835 (2n trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (4t trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (4t trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (3er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (3er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (2n trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (2n trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (1er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1834 (1er trim)
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1833
Butlletí oficial de la Província de Mallorca 1833
Reals Ordres, edictes i bans 1929-1934
Reals Ordres, edictes i bans 1929-1934
Reals Ordres, edictes i bans 1831-1833, 1835-1838, 1841 i 1844
Reals Ordres, edictes i bans 1831-1833, 1835-1838, 1841 i 1844
Reals Ordres, edictes i bans 1824-1830
Reals Ordres, edictes i bans 1824-1830
Reals Ordres, edictes i bans 1820-1823
Reals Ordres, edictes i bans 1820-1823
Reals Ordres, edictes i bans 1813-1819
Reals Ordres, edictes i bans 1813-1819
Reals Ordres, edictes i bans 1801-1806, 1808-1812
Reals Ordres, edictes i bans 1801-1806, 1808-1812
Reals Ordres, edictes i bans 1716, 1731, 1734, 1754, 1756, 1760-1762, 1764, 1766-1769, 1772, 1776...
Reals Ordres, edictes i bans 1716, 1731, 1734, 1754, 1756, 1760-1762, 1764, 1766-1769, 1772, 1776-1778, 1786-1800
Registre de les Reals Ordres i requisitòries de les autoritats superiors 1815-1817
Registre de les Reals Ordres i requisitòries de les autoritats superiors 1815-1817
Actes ple municipal permanent 1984-1985
Actes ple municipal permanent 1984-1985
Actes ple municipal permanent 1982-1984
Actes ple municipal permanent 1982-1984
Actes ple municipal permanent 1981-1982
Actes ple municipal permanent 1981-1982
Actes ple municipal permanent 1978-1981
Actes ple municipal permanent 1978-1981
Actes ple municipal permanent 1975-1978
Actes ple municipal permanent 1975-1978
Actes ple municipal permanent 1972-1975
Actes ple municipal permanent 1972-1975
Actes ple municipal permanent 1969-1972
Actes ple municipal permanent 1969-1972
Actes ple municipal permanent 1964-1969
Actes ple municipal permanent 1964-1969
Actes ple municipal permanent 1960-1964
Actes ple municipal permanent 1960-1964
Actes ple municipal permanent 1957-1960
Actes ple municipal permanent 1957-1960
Actes ple municipal permanent 1954-1957
Actes ple municipal permanent 1954-1957
Actes ple municipal permanent 1949-1954
Actes ple municipal permanent 1949-1954
Actes ple municipal 1943-1945
Actes ple municipal 1943-1945
Llibre d'actes de la Comissió gestora 1937-1939
Llibre d'actes de la Comissió gestora 1937-1939
Llibre d'actes 1935-1937
Llibre d'actes 1935-1937
Llibre d'actes de la "Comissió gestora" 1934-1935
Llibre d'actes de la "Comissió gestora" 1934-1935
Correspondència amb l'Institut Nacional d'Estadística 1971=1995 (sig. 173/3 (175))
Correspondència amb l'Institut Nacional d'Estadística 1971=1995 (sig. 173/3 (175))
Ponència de valors de terrenys del terme 1994 (sig. 174/1 (175))
Ponència de valors de terrenys del terme 1994 (sig. 174/1 (175))
Expedients d'exempció de fiances per a equipaments comunitaris 1983 - 1988 (sig. 148/1)
Expedients d'exempció de fiances per a equipaments comunitaris 1983 - 1988 (sig. 148/1)
Expedients d'ajudes per a l'escola 1968 (sig. 147/8)
Expedients d'ajudes per a l'escola 1968 (sig. 147/8)
Expedients de formació del padró 1968 - 1969 (sig. 147/7)
Expedients de formació del padró 1968 - 1969 (sig. 147/7)
Expedients 1982,1987,1992 (sig. 147/6)
Expedients 1982,1987,1992 (sig. 147/6)
Expedient 1984 (sig. 147/5)
Expedient 1984 (sig. 147/5)
Expedients 1978 - 1988 (sig. 147/3)
Expedients 1978 - 1988 (sig. 147/3)
Expedient de subvenció de material 1981 - 1987 (sig. 147/2)
Expedient de subvenció de material 1981 - 1987 (sig. 147/2)
Pergamí 1
Pergamí 1
Correspondència 1827-1828
Correspondència 1827-1828
Correspondència 1820-1826
Correspondència 1820-1826
Correspondència 1814-1819
Correspondència 1814-1819
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1813
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1813
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1811-1812
Correspondència (ordres, decrets i providències) 1811-1812
Correspondència 1801-1814
Correspondència 1801-1814
Correspondència 1643-1799
Correspondència 1643-1799
Certificats de conducta 1939
Certificats de conducta 1939
Secretaria
Secretaria
Certificats 1808-1870
Certificats 1808-1870
Imposts municipals
Imposts municipals
Certificats 1696-1794
Certificats 1696-1794
Expedients 1979 - 1984 (sig. 147/15)
Expedients 1979 - 1984 (sig. 147/15)
Expedient de delimitació del terme municipal 1889 (sig. 243/4)
Expedient de delimitació del terme municipal 1889 (sig. 243/4)
Estudi de delimitació del sòl urbà 1994 (sig. 223/6 (243))
Estudi de delimitació del sòl urbà 1994 (sig. 223/6 (243))
Llibre d'actes 1967 (sig. 223/7 (244))
Llibre d'actes 1967 (sig. 223/7 (244))
Correspondència amb l'Institut Nacional de Previsió 1968 - 1970 (sig. 1135/1)
Correspondència amb l'Institut Nacional de Previsió 1968 - 1970 (sig. 1135/1)
Expedient de pobresa i regulació de l'assistència sanitària 1967 - 1968 (sig. 223/2 (242))
Expedient de pobresa i regulació de l'assistència sanitària 1967 - 1968 (sig. 223/2 (242))
Registre de sepultures 1968 - 1983 (sig. 222/2 (242))
Registre de sepultures 1968 - 1983 (sig. 222/2 (242))
Expedients d'avaluació d'impacte ambiental en la reserva del puig de Galatzó 1991 (sig. 221/3 (239))
Expedients d'avaluació d'impacte ambiental en la reserva del puig de Galatzó 1991 (sig. 221/3 (239))
Expedients d'avaluació d'impacte ambiental de camp de golf 1990 - 1993 (221/1 (238))
Expedients d'avaluació d'impacte ambiental de camp de golf 1990 - 1993 (221/1 (238))
Expedients de denúncia 1996 (sig. 220/3 (238))
Expedients de denúncia 1996 (sig. 220/3 (238))
Llibre d'actes 1974 (sig. 219/5 (236))
Llibre d'actes 1974 (sig. 219/5 (236))
Inspecció d'habitatges 1992, 1994 (sig. 218/6 (233))
Inspecció d'habitatges 1992, 1994 (sig. 218/6 (233))
Llibre de registre d'ajuda familiar 1969 (sig. 217/4 (231))
Llibre de registre d'ajuda familiar 1969 (sig. 217/4 (231))
Assitència farmacèutica 1966-1967 (sig. 217/3 (230/2))
Assitència farmacèutica 1966-1967 (sig. 217/3 (230/2))
Correspondència
Correspondència
Expedient de concurs i oposició 1992-1994 (sig. 214/4 (223))
Expedient de concurs i oposició 1992-1994 (sig. 214/4 (223))
Nòmina única 1968 (sig. 214/3 (221))
Nòmina única 1968 (sig. 214/3 (221))
Expedients
Expedients
Llibre d'inventari general 1967-1981 (sig. 204/3 (218))
Llibre d'inventari general 1967-1981 (sig. 204/3 (218))
Expedients de rectificació de l'inventari dels béns patrimonials 1967-1982 (sig. 206/3 (215))
Expedients de rectificació de l'inventari dels béns patrimonials 1967-1982 (sig. 206/3 (215))
Inventari de béns 1958 - 1987 (sig. 206/1 (215))
Inventari de béns 1958 - 1987 (sig. 206/1 (215))
Results 1 to 100 of 48120