S'estan mostrant 17246 resultats

Descripció arxivística
With digital objects
Vista prèvia d'impressió View:
Còpies i esborranys d'actes de resolucions (1723-1759)
Còpies i esborranys d'actes de resolucions (1723-1759)
Llibre d'actes de resolucions (1769-1771)
Llibre d'actes de resolucions (1769-1771)
Llibre d'actes de resolucions (1785-1790)
Llibre d'actes de resolucions (1785-1790)
Còpies i esborranys d'actes de resolucions (1781-1787)
Còpies i esborranys d'actes de resolucions (1781-1787)
Actes de resolucions de l'any 1794
Actes de resolucions de l'any 1794
Actes de resolucions de l'any 1795
Actes de resolucions de l'any 1795
Actes de resolucions de l'any 1796
Actes de resolucions de l'any 1796
Actes de resolucions de l'any 1805
Actes de resolucions de l'any 1805
Actes de resolucions de l'any 1809
Actes de resolucions de l'any 1809
Actes de resolucions de l'any 1814
Actes de resolucions de l'any 1814
Actes de resolucions de l'any 1816
Actes de resolucions de l'any 1816
Actes de resolucions de l'any 1822
Actes de resolucions de l'any 1822
Llibre del tresorer on anota ingressos i sortides de la Biblioteca pública (1836)
Llibre del tresorer on anota ingressos i sortides de la Biblioteca pública (1836)
Provisió de les càtedres de Dret (1774-1790)
Provisió de les càtedres de Dret (1774-1790)
Distribució de càtedres segons el Pla d'Estudis de 1824
Distribució de càtedres segons el Pla d'Estudis de 1824
Documentació solta sobre càtedres (1710)
Documentació solta sobre càtedres (1710)
Jubilació dels catedràtics D. Juan Binimelis, D. Bartolomé Serra, P. M. Nicolás Prohens (1822)
Jubilació dels catedràtics D. Juan Binimelis, D. Bartolomé Serra, P. M. Nicolás Prohens (1822)
Petició dels dominics per a nomenament de catedràtics de Teologia i Filosofia (1824)
Petició dels dominics per a nomenament de catedràtics de Teologia i Filosofia (1824)
Instàncies del Col·legi de Medicina (1724-1816)
Instàncies del Col·legi de Medicina (1724-1816)
Expedient contra Juan Capó per falsificació de títol (1757)
Expedient contra Juan Capó per falsificació de títol (1757)
Esborranys sobre funcions i finançament de l'Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca (1801)
Esborranys sobre funcions i finançament de l'Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca (1801)
Carta solta adreçada al rector per Miquel Serra i Maura on informa que la Universitat va estar ta...
Carta solta adreçada al rector per Miquel Serra i Maura on informa que la Universitat va estar tancada els anys 1715-1724
Correspondència (1760-1775)
Correspondència (1760-1775)
Correspondència (1800-1809)
Correspondència (1800-1809)
Comptes del clavari Antonio Riera (1737-1739)
Comptes del clavari Antonio Riera (1737-1739)
Comptes del clavari Joseph Borràs (1753-1779)
Comptes del clavari Joseph Borràs (1753-1779)
Comptes del clavari Bartholomé Serra (1790-1794)
Comptes del clavari Bartholomé Serra (1790-1794)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1803-1804)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1803-1804)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1805-1806)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1805-1806)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1807-1808)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1807-1808)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1812-1815)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1812-1815)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1813-1821)
Comptes del clavari Miguel Noguera (1813-1821)
Còpia de carta reial sobre dotació de càtedres amb diners destinats a fortificacions de Menorca (...
Còpia de carta reial sobre dotació de càtedres amb diners destinats a fortificacions de Menorca (1673)
Pagament a Hisenda dels guanys anuals en utilitats dels components del claustre (1817)
Pagament a Hisenda dels guanys anuals en utilitats dels components del claustre (1817)
Expedient per a la subhasta de cases de Miquel Manera, procurador de la Reial Audiència (1787-1790).
Expedient per a la subhasta de cases de Miquel Manera, procurador de la Reial Audiència (1787-1790).
Expedient d'Antoni Galmés contra el Defensor de Temporalitats (1789-1799)
Expedient d'Antoni Galmés contra el Defensor de Temporalitats (1789-1799)
Expedient sobre les Memòries Pies de Joan Moll (1790-1797)
Expedient sobre les Memòries Pies de Joan Moll (1790-1797)
Expedient del vicerrector Rafel Barceló contra el Defensor de Temporalitats (1794-1795).
Expedient del vicerrector Rafel Barceló contra el Defensor de Temporalitats (1794-1795).
Expedient del Defensor de Temporalitats per un cens del col•legi de Monti-sion (1795)
Expedient del Defensor de Temporalitats per un cens del col•legi de Monti-sion (1795)
Expedient de l'administrador de Temporalidades contra Jordi Fortuny sobre pagament d'un cens (179...
Expedient de l'administrador de Temporalidades contra Jordi Fortuny sobre pagament d'un cens (1799-1804)
Expedient de l'administrador de Temporalitats contra Joan Blanquer per pagament de cens (1799-1807)
Expedient de l'administrador de Temporalitats contra Joan Blanquer per pagament de cens (1799-1807)
Nomenament de secretari de la Universitat (1721)
Nomenament de secretari de la Universitat (1721)
Sorteig de conciliaris de les quatre facultats (1796)
Sorteig de conciliaris de les quatre facultats (1796)
Nomenament de director de la Universitat (1826)
Nomenament de director de la Universitat (1826)
Reglament per a l'elecció de rector de la Universitat (1826)
Reglament per a l'elecció de rector de la Universitat (1826)
Edictes i anuncis de la Universitat (1813)
Edictes i anuncis de la Universitat (1813)
Expedients de la Junta de Purificació (1825)
Expedients de la Junta de Purificació (1825)
Poder de la universitat a un catedràtic perquè actuï en nom seu (1797)
Poder de la universitat a un catedràtic perquè actuï en nom seu (1797)
Còpia de la confirmació del Patronat de la Universitat a favor de l'Ajuntament de Palma (1721)
Còpia de la confirmació del Patronat de la Universitat a favor de l'Ajuntament de Palma (1721)
Documentació solta sobre la situació de la Universitat a l'arribada del Trienni Liberal (1820)
Documentació solta sobre la situació de la Universitat a l'arribada del Trienni Liberal (1820)
Informe demanat pel Jefe Político de Mallorca sobre l'orígen i història de la Universitat (1821)
Informe demanat pel Jefe Político de Mallorca sobre l'orígen i història de la Universitat (1821)
Informe demanat per l'Ajuntament de Palma sobre alumnes i exercicis literaris de la Universitat (...
Informe demanat per l'Ajuntament de Palma sobre alumnes i exercicis literaris de la Universitat (1821)
Reposició de l'status de la Universitat a l'anterior al Trienni Liberal (1823)
Reposició de l'status de la Universitat a l'anterior al Trienni Liberal (1823)
Expedient sobre la Universitat de Cervera i la convalidació de títols (1784)
Expedient sobre la Universitat de Cervera i la convalidació de títols (1784)
Reial Provisió del Consell de Castella sobre els graduats al Col·legi d'Oriola (1796)
Reial Provisió del Consell de Castella sobre els graduats al Col·legi d'Oriola (1796)
Juraments de canceller i rector (1698-1791)
Juraments de canceller i rector (1698-1791)
Juraments de la Facultat de Teologia
Juraments de la Facultat de Teologia
Censal (1622)
Censal (1622)
FOTOS. Semanario gráfico de reportajes
FOTOS. Semanario gráfico de reportajes
Acta sobre col·locació d'una sobreporta en la finestra de l'estança de Sant Alonso Rodríguez (1776)
Acta sobre col·locació d'una sobreporta en la finestra de l'estança de Sant Alonso Rodríguez (1776)
Pla d'estudis realitzat per la Universitat a petició del Reial Consell (1816)
Pla d'estudis realitzat per la Universitat a petició del Reial Consell (1816)
Dictamen per a l'arranjament de la Universitat al nou pla d'estudis de 1771 (1820)
Dictamen per a l'arranjament de la Universitat al nou pla d'estudis de 1771 (1820)
Expedient sobre les obertures de curs segons el Pla General d'Estudis (1825-1829)
Expedient sobre les obertures de curs segons el Pla General d'Estudis (1825-1829)
Llibre copiador de reials ordres i decrets (1698-1761)
Llibre copiador de reials ordres i decrets (1698-1761)
Còpia de Reial Ordre sobre requisits per accedir al càrrec de rector (1778)
Còpia de Reial Ordre sobre requisits per accedir al càrrec de rector (1778)
Reial Cèdula sobre la concessió de graus de la Universitat de Cervera a la de Mallorca (1788)
Reial Cèdula sobre la concessió de graus de la Universitat de Cervera a la de Mallorca (1788)
Reials Ordres amb bibliografia per a diferents assignatures (1826)
Reials Ordres amb bibliografia per a diferents assignatures (1826)
Reials Ordres amb bibliografia per a diferents assignatures, especialment dels estudis de Filosof...
Reials Ordres amb bibliografia per a diferents assignatures, especialment dels estudis de Filosofia (1827)
Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu general del Reial Patrimon...
Proposició dels Jurats de Mallorca al Consell General sobre el capbreu general del Reial Patrimoni (1592)
Sentència (1508)
Sentència (1508)
Testament del portuguès Pedro Pareyra (1704)
Testament del portuguès Pedro Pareyra (1704)
Documents solts, notes i esborranys (1713-1772)
Documents solts, notes i esborranys (1713-1772)
Documentació solta sobre estudis de Filosofia (1751)
Documentació solta sobre estudis de Filosofia (1751)
Informe del Dr. Joaquin Fiol, síndic, presentat al rector i a la facultat de dret (1788)
Informe del Dr. Joaquin Fiol, síndic, presentat al rector i a la facultat de dret (1788)
Còpia d'acta sobre tapiat de la cambra de Monti-Sion on es guarden sepulcre i relíquies de Sant A...
Còpia d'acta sobre tapiat de la cambra de Monti-Sion on es guarden sepulcre i relíquies de Sant Alonso (1812)
Fra Juan Amengual, carmelita, renuncia a la Moderantia d'Oratòria (1828)
Fra Juan Amengual, carmelita, renuncia a la Moderantia d'Oratòria (1828)
Retrat individual
Retrat individual
Retrat individual
Retrat individual
Construcció de la Casa d'Exercicis, Sa Pobla
Construcció de la Casa d'Exercicis, Sa Pobla
Construcció de la Casa d'Exercicis, sa Pobla
Construcció de la Casa d'Exercicis, sa Pobla
Construcció de la Casa d'Exercicis, Sa Pobla
Construcció de la Casa d'Exercicis, Sa Pobla
Claraboia
Claraboia
Construcció de la façana de la capella de sa Torre de Vernissa, Alcúdia
Construcció de la façana de la capella de sa Torre de Vernissa, Alcúdia
Inauguració de l'oratori de la possessió sa Torre de Vernissa, Alcúdia
Inauguració de l'oratori de la possessió sa Torre de Vernissa, Alcúdia
Seminari de Sant Pere de Palma.
Seminari de Sant Pere de Palma.
Descloscament dins l'església de Sant Antoni de sa Pobla
Descloscament dins l'església de Sant Antoni de sa Pobla
Ermita de Crestatx, sa Pobla
Ermita de Crestatx, sa Pobla
Imatge de Sant Francesc d'Assís, Església de Sa Pobla
Imatge de Sant Francesc d'Assís, Església de Sa Pobla
Nins de primera comunió a Sa Congregació, Sa Pobla
Nins de primera comunió a Sa Congregació, Sa Pobla
Reproducció de retrat
Reproducció de retrat
Pòrtic del pati de l'església de Sant Antoni, Sa Pobla
Pòrtic del pati de l'església de Sant Antoni, Sa Pobla
Construcció d'Es Sagrat, sa Pobla
Construcció d'Es Sagrat, sa Pobla
Vista del carrer Església i plaça Major, sa Pobla
Vista del carrer Església i plaça Major, sa Pobla
Escolanets de Sa Pobla al Santuari de Lluc
Escolanets de Sa Pobla al Santuari de Lluc
Vista de l'església de Sant Antoni Abat, sa Pobla
Vista de l'església de Sant Antoni Abat, sa Pobla
Vista del carrer Asalto, Sa Pobla
Vista del carrer Asalto, Sa Pobla
Retrat de la família Palou de sa Pobla
Retrat de la família Palou de sa Pobla
Marc de pintura
Marc de pintura
Paisatge urbà de Sa Pobla des del campanar de l'església de Sant Antoni Abat
Paisatge urbà de Sa Pobla des del campanar de l'església de Sant Antoni Abat
Paisatge urbà de Sa Pobla des de l'església de Sant Antoni Abat
Paisatge urbà de Sa Pobla des de l'església de Sant Antoni Abat
Resultats 1 a 100 de 17246