Showing 55883 results

Archival description
Print preview View:

18484 results with digital objects Show results with digital objects

Talla comuna 1803
Talla comuna 1803
Talla comuna 1802
Talla comuna 1802
Talla de visindari i utensilis 1801
Talla de visindari i utensilis 1801
Talla comuna 1801
Talla comuna 1801
Talla comuna 1800
Talla comuna 1800
Talla comuna 1797
Talla comuna 1797
Talla comuna 1831
Talla comuna 1831
Talla comuna 1830
Talla comuna 1830
Talla comuna 1829
Talla comuna 1829
Talla comuna 1828
Talla comuna 1828
Talla comuna 1827
Talla comuna 1827
Talla comuna 1826
Talla comuna 1826
Talla comuna 1822
Talla comuna 1822
Talla comuna 1805
Talla comuna 1805
Talla de visindari 1788
Talla de visindari 1788
Talla de visindari 1786
Talla de visindari 1786
Talla d’utensilis 1783-1784
Talla d’utensilis 1783-1784
Talla comuna i 2 talles extraordinàries 1782
Talla comuna i 2 talles extraordinàries 1782
Talles comunes 1781
Talles comunes 1781
Talla de visindari 1775
Talla de visindari 1775
Talles comunes Miquel Capo Xidoya 1767
Talles comunes Miquel Capo Xidoya 1767
Talles comunes 1766-1767
Talles comunes 1766-1767
Defuncions
Defuncions
Matrimonis
Matrimonis
Naixements
Naixements
Registre civil de ciutadanies
Registre civil de ciutadanies
Jurisdicció voluntària
Jurisdicció voluntària
Jurisdicció contenciosa civil i penal
Jurisdicció contenciosa civil i penal
Governatiu
Governatiu
Correspondència, cartes ordre i exhorts
Correspondència, cartes ordre i exhorts
Plets
Plets
Llibres d'empares
Llibres d'empares
Llibres comuns
Llibres comuns
Expedients de limpieza de sangre
Expedients de limpieza de sangre
Correspondència
Correspondència
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Expedients de referèndums
Expedients de referèndums
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Correspondència
Correspondència
Rectificacions del cens electoral
Rectificacions del cens electoral
Cens electoral
Cens electoral
Actes
Actes
Correspondència
Correspondència
Llibres de moviments i comunicacions mensuals del pòsit
Llibres de moviments i comunicacions mensuals del pòsit
Resguards bancaris
Resguards bancaris
Extractes de comptes corrents
Extractes de comptes corrents
Comptes corrents i dipòsits bancaris
Comptes corrents i dipòsits bancaris
Liquidacions
Liquidacions
Recaptació diària
Recaptació diària
Comptes del recaptador
Comptes del recaptador
Auxiliar de comptes del recaptador
Auxiliar de comptes del recaptador
Llibres de comptes
Llibres de comptes
Pere Felip Monlau. Honors, creus i condecoracions (sig: 280)
Pere Felip Monlau. Honors, creus i condecoracions (sig: 280)
Llibres de cabals
Llibres de cabals
Auxiliar de caixa
Auxiliar de caixa
Llibres de caixa
Llibres de caixa
XII. Ordre imperial del Medjidie de 1ra classe (sig: 280/12)
XII. Ordre imperial del Medjidie de 1ra classe (sig: 280/12)
Auxiliar d'ingressos i despeses
Auxiliar d'ingressos i despeses
Auxiliar de despeses
Auxiliar de despeses
Auxiliar d'ingressos
Auxiliar d'ingressos
Actes d'arqueig
Actes d'arqueig
Prestació personal
Prestació personal
XI. Nomenament d'Oficial de l'Ordre Imperial de Lion i del Sha de Pèrsia (1866) (sig: 280/11)
XI. Nomenament d'Oficial de l'Ordre Imperial de Lion i del Sha de Pèrsia (1866) (sig: 280/11)
Censos
Censos
Taxes
Taxes
X. Creu de 1ra classe de l'Ordre Civil de la Beneficència (sig: 280/10)
X. Creu de 1ra classe de l'Ordre Civil de la Beneficència (sig: 280/10)
Imposts municipals
Imposts municipals
Contribucions especials
Contribucions especials
Usos y consumos
Usos y consumos
Riquesa provincial
Riquesa provincial
IX. Medalla del Mèrit excel·lent en Medicina (sig: 280/9)
IX. Medalla del Mèrit excel·lent en Medicina (sig: 280/9)
Repartiment general d'utilitats
Repartiment general d'utilitats
Patent nacional de circulació de vehicles
Patent nacional de circulació de vehicles
Paja y utensilios
Paja y utensilios
Impost de luxe
Impost de luxe
Impost industrial
Impost industrial
Fruits civils
Fruits civils
Delme
Delme
Contribucions extraordinàries
Contribucions extraordinàries
VIII. Honors de Cap Superior de l'Administració Civil (1859) (sig: 280/8)
VIII. Honors de Cap Superior de l'Administració Civil (1859) (sig: 280/8)
Junta Pericial i Municipal
Junta Pericial i Municipal
Contribució de la riquesa urbana
Contribució de la riquesa urbana
Contribució de la riquesa rústica i pecuària
Contribució de la riquesa rústica i pecuària
Contribució de la riquesa rústica
Contribució de la riquesa rústica
Contribució d'immobles, conreus i ramaderia
Contribució d'immobles, conreus i ramaderia
VII. Honors de segon Cap del Cos d'Administració Civil (1856) (sig: 280/7)
VII. Honors de segon Cap del Cos d'Administració Civil (1856) (sig: 280/7)
VI. Reial i Distinguida Ordre Espanyola de Carles III (sig: 280/6)
VI. Reial i Distinguida Ordre Espanyola de Carles III (sig: 280/6)
V. Reial i Distingida Orde espanyola de Carles III (sig: 280/5)
V. Reial i Distingida Orde espanyola de Carles III (sig: 280/5)
Contribució d'edificis i solars
Contribució d'edificis i solars
Amillaraments
Amillaraments
Contribució territorial
Contribució territorial
Contribució industrial i de comerç
Contribució industrial i de comerç
Contribució general
Contribució general
Rectificacions al Registre civil
Rectificacions al Registre civil
IV. Reial orde de la Legió d'Honor de França (sig: 280/4)
IV. Reial orde de la Legió d'Honor de França (sig: 280/4)
III. Diploma de la Creu d'Epidèmies (1847) (sig: 280/3)
III. Diploma de la Creu d'Epidèmies (1847) (sig: 280/3)
II. Creu de Cavaller de la Reial orde Americana d'Isabel la Catòlica (1843) (sig: 280/2)
II. Creu de Cavaller de la Reial orde Americana d'Isabel la Catòlica (1843) (sig: 280/2)
I. Creu del pronunciament de setembre de 1840 (sig: 280/1)
I. Creu del pronunciament de setembre de 1840 (sig: 280/1)
Results 1 to 100 of 55883