Showing 40919 results

Archival description
Print preview View:

13985 results with digital objects Show results with digital objects

Llibre de la talla general. Clavari: Pere Crespí 1777 (SIG 578/5)
Llibre de la talla general. Clavari: Pere Crespí 1777 (SIG 578/5)
Subsidi al combatent
Subsidi al combatent
Relacions jurades del repartiment general d'utilitats 193. (sig 309/1)
Relacions jurades del repartiment general d'utilitats 193. (sig 309/1)
Llibre de registre fiscal de finques rústiques 1930-1932 (sig 317)
Llibre de registre fiscal de finques rústiques 1930-1932 (sig 317)
Fitxes de contribuents d'arbitris 197. (sig 394/1)
Fitxes de contribuents d'arbitris 197. (sig 394/1)
Enquesta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre protecció civil (198.) (sig 143/10)
Enquesta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre protecció civil (198.) (sig 143/10)
Declaracions de l'impost municipal de circulació de vehicles 1969-1970 (sig 329/4)
Declaracions de l'impost municipal de circulació de vehicles 1969-1970 (sig 329/4)
Expedients de nomenament 1918-1956 (815)
Expedients de nomenament 1918-1956 (815)
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre Comú de la Cúria 1305-1338
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1344
Llibre d'empares 1345
Llibre d'empares 1345
Pergamí 2
Pergamí 2
Pergamí 1
Pergamí 1
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibre Comú de la Cúria 1338-1350
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Llibre Comú de la Cúria 1348-1355
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre Comú de la Cúria 1356-1359
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre de judicis criminals 1357-1360
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
Llibre Comú de la Cúria 1359-1365
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una pos...
1370, octubre, 22. Bernardo Gili i la seva dona Jaumeta, habitants de Banyalbufar canvien una possessió “Muntanya” per un tros de terra de Pedro Joan, en el qual s’estan edificant unes cases. Escriptura d’aquest canvi lliurada per Pedro Sala, notari públic de Mallorca el 9 de Desembre de 1372.
Pergamí 3
Pergamí 3
Pergamí 4
Pergamí 4
Pergamí 5
Pergamí 5
Pergamí 6
Pergamí 6
Pergamí 7
Pergamí 7
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Llibre Comú de la Cúria 1374-1386
Llibre de testimonis 1387
Llibre de testimonis 1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1379-1387
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1388
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1389
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1372-1393
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1379-1395
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibre Comú de la Cúria 1390-1399
Llibre de judicis 1381-1399
Llibre de judicis 1381-1399
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Albarans del Clavari 1401-1402 (SIG. 1119/1)
Pergamí 12
Pergamí 12
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Llibre Comú de la Cúria 1400-1405
Pergamí 14
Pergamí 14
Pergamí 13
Pergamí 13
Pergamí 15
Pergamí 15
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Llibre Comú de la Cúria 1406-1410
Pergamí 16
Pergamí 16
Pergamí 17
Pergamí 17
Pergamí 18
Pergamí 18
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Llibre Comú de la Cúria 1410-1415
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415
Llibre Comú de la Cúria 1414-1415
Llibre Comú de la Cúria 1415-1417
Llibre Comú de la Cúria 1415-1417
Llibres de judicis
Llibres de judicis
Llibres de judicis 1395-1420
Llibres de judicis 1395-1420
Llibre d'adjudicacions
Llibre d'adjudicacions
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre Comú de la Cúria 1418-1421
Llibre d'adjudicacions 1415-1422
Llibre d'adjudicacions 1415-1422
Pergamí 19
Pergamí 19
Pergamí 20
Pergamí 20
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre de la Cúria del Mostassaf
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Llibre Comú de la Cúria 1432-1433
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Llibre Comú de la Cúria 1422-1444
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449
Llibre Comú de la Cúria 1442-1449
Llibres d'empares
Llibres d'empares
Llibres d'enquestes o inquisicions
Llibres d'enquestes o inquisicions
Llibre d'empares 1448-1449
Llibre d'empares 1448-1449
Llibres d'enquestes o inquisicions 1448-1449
Llibres d'enquestes o inquisicions 1448-1449
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Pergamí 21
Pergamí 21
Pergamí 22
Pergamí 22
Llibre d'empares 1455-1459
Llibre d'empares 1455-1459
Llibre de rebuts de censals 1439--1459 (SIG. 2284/2)
Llibre de rebuts de censals 1439--1459 (SIG. 2284/2)
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Determinació del consell
Determinació del consell
Llibre Comú de la Cúria 1450-1469
Llibre Comú de la Cúria 1450-1469
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibre d'obligacions
Llibres de subhastes
Llibres de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre de subhastes
Llibre d'albarans i rebuts de censals 1477-1479 (SIG. 2284/4)
Llibre d'albarans i rebuts de censals 1477-1479 (SIG. 2284/4)
Plec dels col.lectors de les execucions, penyores i crides 1481
Plec dels col.lectors de les execucions, penyores i crides 1481
Pergamí 23
Pergamí 23
Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)
Actes de compravenda de porcions de terra i dipòsits d'aigua (1487)
Pergamí 24
Pergamí 24
Llibre de testimonis 1480-1495
Llibre de testimonis 1480-1495
Correspondència 1321-1495
Correspondència 1321-1495
Llibre de talles 1497
Llibre de talles 1497
Quadern de talles 1464 - 1499
Quadern de talles 1464 - 1499
Llibre de rebuts de censals 1469--1500 (SIG. 2284/3)
Llibre de rebuts de censals 1469--1500 (SIG. 2284/3)
1502, maig, 27. Redempció de cens de Miquel Dameto a Simó Vic i Antoni Ferran, síndics d’Esporles...
1502, maig, 27. Redempció de cens de Miquel Dameto a Simó Vic i Antoni Ferran, síndics d’Esporles (51x29 cm, Bona)
Llibre de manaments
Llibre de manaments
Llibre de venda d'ovelles
Llibre de venda d'ovelles
Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la seva absència (1504)
Memorial deixat per Gaspar Calaff a la seva esposa amb instruccions per a la seva absència (1504)
Llibre de manaments 1501-1504 (SIG 679/1)
Llibre de manaments 1501-1504 (SIG 679/1)
Pergamí 26
Pergamí 26
Pergamí 27
Pergamí 27
Sentència (1508)
Sentència (1508)
Pergamí 28
Pergamí 28
Llibre de testimonis 1500-1510
Llibre de testimonis 1500-1510
Llibre de talles 1501 - 1510
Llibre de talles 1501 - 1510
Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels béns del Reial Patr...
Poder atorgat a Gregori Genovart i Antoni Seguí per realitzar el capbreu dels béns del Reial Patrimoni (1515)
Llibre de talles 1515
Llibre de talles 1515
Llibres d'enquestes o inquisicions 1514-1517
Llibres d'enquestes o inquisicions 1514-1517
Results 1 to 100 of 40919