Showing 1360 results

Archival description
Series
Print preview View:

18 results with digital objects Show results with digital objects

Sessions inaugurals

Sessions inaugurals

Estatuts i reglaments de l'Acadèmia

Estatuts i reglaments de l'Acadèmia

Discursos de recepció acadèmica

Discursos de recepció acadèmica

Treballs d'assignatura

Treballs d'assignatura

Expedients Personals

Expedients Personals

Correspondència

Correspondència

Programes

Programes

Discursos de Recepció d'Acadèmics d'Honor

Discursos de Recepció d'Acadèmics d'Honor

Notes a programes, retalls de premsa i documents dispersos

Notes a programes, retalls de premsa i documents dispersos

Memòries i treballs

Memòries i treballs

Documents no classificats

Documents no classificats

Collette Truyol

Collette Truyol

Curs d’especialista universitari de Teatre Contemporani Català

Curs d’especialista universitari de Teatre Contemporani Català

Juntes de govern

Juntes de govern

Oposicions i concursos

Oposicions i concursos

Reunions diverses

Reunions diverses

Enquestes lingüístiques

Enquestes lingüístiques

Normalització lingüística

Normalització lingüística

Premis, cursos...

Premis, cursos...

Informacions econòmiques

Informacions econòmiques

Documentació relacionada amb el TERMCAT

Documentació relacionada amb el TERMCAT

Congressos, reunions, homenatges...

Congressos, reunions, homenatges...

Retalls de premsa

Retalls de premsa

Beques i ajuts

Beques i ajuts

Llibres d'actes

Llibres d'actes

Correspondència

Correspondència

Plans d'estudis

Plans d'estudis

Premis

Premis

Llibre de registre de socis

Llibre de registre de socis

Plantilles

Plantilles

Relacions amb l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació)

Relacions amb l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació)

Expedients

Expedients

Convenis i acords

Convenis i acords

Publicacions

Publicacions

Expedients

Expedients

Expedients

Expedients

Activitats recreatives

Activitats recreatives

Correspondència : entrades

Correspondència : entrades

Llibre d'actes

Llibre d'actes

Llibre de resgistre de pliques

Llibre de resgistre de pliques

Devolució de fiances

Devolució de fiances

Correspondència : sortides

Correspondència : sortides

Expedients

Expedients

Radio Municipal

Radio Municipal

Subministrament d' aigües

Subministrament d' aigües

Assistència social

Assistència social

Cens Electoral

Cens Electoral

Normativa

Normativa

Expedient de pressupost ordinaris i comptes municipals

Expedient de pressupost ordinaris i comptes municipals

expedients d'eleccions

expedients d'eleccions

Permisos de presa d'aigües

Permisos de presa d'aigües

Padró d'habitants

Padró d'habitants

Mancomunitat d'Abastament i Sanejament

Mancomunitat d'Abastament i Sanejament

Expedients d'expropiació forçosa

Expedients d'expropiació forçosa

Expedients

Expedients

Llicéncies i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer.

Llicéncies i autoritzacions d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer.

Contribucions especials

Contribucions especials

Taxes

Taxes

Censos d'habitatges

Censos d'habitatges

Estadístiques

Estadístiques

Plans Parcials

Plans Parcials

Mercats

Mercats

Constitució i disolució de l'Ajuntament

Constitució i disolució de l'Ajuntament

Expedients de subhastes

Expedients de subhastes

BUIT per ARA

BUIT per ARA

Expedients d'obres

Expedients d'obres

Imposts municipals

Imposts municipals

Correspondència

Correspondència

Rendes i exaccions

Rendes i exaccions

Cadastres i estims

Cadastres i estims

Expedients governatius

Expedients governatius

Reclutament

Reclutament

Convocatòries

Convocatòries

Oposicions i concursos

Oposicions i concursos

Expedients

Expedients

Manaments d'ingrés

Manaments d'ingrés

Diari d'intervenció de pagaments

Diari d'intervenció de pagaments

Esborranys d'actes

Esborranys d'actes

Receptes

Receptes

Esborranys d'actes

Esborranys d'actes

Esborranys d'actes

Esborranys d'actes

Esborranys d'actes

Esborranys d'actes

Denúncies i informes

Denúncies i informes

Denuncies i multes

Denuncies i multes

Contribució de la riquesa rústica

Contribució de la riquesa rústica

Contribució de Ia riquesa urbana

Contribució de Ia riquesa urbana

General de despeses

General de despeses

Cens electoral

Cens electoral

Certificacions

Certificacions

Pòlisses d'assegurança

Pòlisses d'assegurança

Expedients contenciosos administratius

Expedients contenciosos administratius

Manaments de pagament

Manaments de pagament

Diari d'intervenció d'ingressos

Diari d'intervenció d'ingressos

Facturació

Facturació

Padrons d'habitants

Padrons d'habitants

Nòmines

Nòmines

Festes commemoratives

Festes commemoratives

Expedients d'eleccions

Expedients d'eleccions

expedients d'eleccions

expedients d'eleccions

Protecció civil

Protecció civil
Results 1 to 100 of 1360