Print preview Close

Showing 2154 results

Archival description
Arxiu Municipal de Campanet
Print preview View:

149 results with digital objects Show results with digital objects

Padró d'habitants

Padró d'habitants

Actes Comissió Permanent 1950-1954

Actes Comissió Permanent 1950-1954

Certificats 1696-1794

Certificats 1696-1794

Inventari patrimonial 1862-1889

Inventari patrimonial 1862-1889

Estadística ramadera

Estadística ramadera

Registre defuncions 1927-1929, 1941-1961

Registre defuncions 1927-1929, 1941-1961

Actes de la Junta Instrucció Pública 1859-1924

Actes de la Junta Instrucció Pública 1859-1924

Jurisdicció voluntària

Jurisdicció voluntària

Correspondència rebuda

Correspondència rebuda

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Jutjat Municipal. Expedients per acreditar la possessió de finques

Llicències per establir plaça com a voluntari

Llicències per establir plaça com a voluntari

Judici de Pau

Judici de Pau

Registre Civil. Avortaments Tom 1

Registre Civil. Avortaments Tom 1

Contribució general, propis i arbitris 1779-1852

Contribució general, propis i arbitris 1779-1852

Correspondència

Correspondència

Visites presó

Visites presó

Audiència verbal

Audiència verbal

Causes Plenàries

Causes Plenàries

Llibre de criminal

Llibre de criminal

Elecció batle reial 1762

Elecció batle reial 1762

Actes Junta local de sanitat 1815-1938

Actes Junta local de sanitat 1815-1938

Sanitat animal 1904

Sanitat animal 1904

Actes almoïnes parròquia 1595-1614

Actes almoïnes parròquia 1595-1614

Urbanització Son Barrigó 1914

Urbanització Son Barrigó 1914

Talla general Juan Pons “Cordella” 1764

Talla general Juan Pons “Cordella” 1764

Actes d’arques 1866

Actes d’arques 1866

Comptes municipals 1778-1780

Comptes municipals 1778-1780

Balanços 1886-1889

Balanços 1886-1889

Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925

Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925

Diari borrador ingressos 1886-1892

Diari borrador ingressos 1886-1892

Amillarament 184(?)

Amillarament 184(?)

Contribució guerra 1810-1811

Contribució guerra 1810-1811

Cèdules personals 1868-1885

Cèdules personals 1868-1885

Contribució quota fixa 1831-1843

Contribució quota fixa 1831-1843
Cadastre 1600
Cadastre 1600
Llibre de la Cort Reial
Llibre de la Cort Reial
Testament Matheu Binimelis 1546
Testament Matheu Binimelis 1546

Actes Junta Municipal de vocals associats 1883-1916

Actes Junta Municipal de vocals associats 1883-1916

Documentació impresa 1740-1800

Documentació impresa 1740-1800

Expedients personal 1803-1895

Expedients personal 1803-1895

Estadística Instrucció Pública

Estadística Instrucció Pública

Llicències per no entrar en sorteig de quintes 1773

Llicències per no entrar en sorteig de quintes 1773

Estadística territorial

Estadística territorial

Registre de morbilitat per enfermetats infeccioses

Registre de morbilitat per enfermetats infeccioses

Título de farmacéutico, perfumista a favor de Bartomeu Seguí

Título de farmacéutico, perfumista a favor de Bartomeu Seguí

Documentació diversa Junta Municipal Sanitat

Documentació diversa Junta Municipal Sanitat

Registre vacunats 1920-1924

Registre vacunats 1920-1924

Actes Junta local de beneficència 1907, 1925

Actes Junta local de beneficència 1907, 1925

Actes Junta de Reformas Sociales 1902-1915

Actes Junta de Reformas Sociales 1902-1915

Actes Delegación Local del Consejo de Trabajo 1925-1926

Actes Delegación Local del Consejo de Trabajo 1925-1926

Obres i millores particulars 1858-1897

Obres i millores particulars 1858-1897

Pagament de censals 1541-1573

Pagament de censals 1541-1573

Copiador d'oficis

Copiador d'oficis

Certificats de bona conducta

Certificats de bona conducta

Multes imposades pel Governador Civil

Multes imposades pel Governador Civil

Estat dels penats subjectes a vigilància

Estat dels penats subjectes a vigilància

Llibre de personal

Llibre de personal

Correspondència. Llibre d'entrades

Correspondència. Llibre d'entrades

Expedients per la formació Consell de Familia

Expedients per la formació Consell de Familia

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Venta d’arbres 1910

Venta d’arbres 1910

Segell municipal 1938-1941

Segell municipal 1938-1941

Encant de penyores

Encant de penyores

Certificats

Certificats

Multa Contraban

Multa Contraban

Verbals

Verbals

Diari ingressos i despeses 1862-1863

Diari ingressos i despeses 1862-1863

Vi, sal, tabac 1798-1932

Vi, sal, tabac 1798-1932
Consells
Consells

Capbreus 1631

Capbreus 1631

Registre escorxador públic 1902-1904

Registre escorxador públic 1902-1904

Documentació fil·loxera 1878

Documentació fil·loxera 1878

Quintes 1771

Quintes 1771

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Expedient per obtenir la llicencia per contraure matrimoni

Actes de Conciliació

Actes de Conciliació

Llibre de registre de Judici Verbal

Llibre de registre de Judici Verbal

Correspondència militar 1899-1900

Correspondència militar 1899-1900

Documentació militar 1617-1696

Documentació militar 1617-1696

Comissió local d’estadística territorial 1858-1861

Comissió local d’estadística territorial 1858-1861

Matrícula d’habitats d’allotjaments 1801

Matrícula d’habitats d’allotjaments 1801

Protecció animals i plantes 1928

Protecció animals i plantes 1928

Documentació impresa 1820

Documentació impresa 1820

Vigilància pública 1846

Vigilància pública 1846

Beneficiència 1820-1884

Beneficiència 1820-1884

Registre multes 1807, 1808, 1815

Registre multes 1807, 1808, 1815

Pregons

Pregons

Manaments

Manaments

Taxa d'execució

Taxa d'execució

Judici d'Apel·lació

Judici d'Apel·lació

Talla d’utensilis 1802

Talla d’utensilis 1802

Llibre depòsits arca 3 claus 1832

Llibre depòsits arca 3 claus 1832

Llibre auxiliar ingressos de propis 1886-1887

Llibre auxiliar ingressos de propis 1886-1887

Llibre auxiliar despeses 1886-1887

Llibre auxiliar despeses 1886-1887

Llibre auxiliar ingressos i despeses 1889-1890

Llibre auxiliar ingressos i despeses 1889-1890

Actes Junta municipal associats 1848-1849

Actes Junta municipal associats 1848-1849

Apeo 1818

Apeo 1818

Llibre del Blat i l'Ordi

Llibre del Blat i l'Ordi

Obres i millores públiques 1809-1916

Obres i millores públiques 1809-1916

Llibre d’actes 1718-1759

Llibre d’actes 1718-1759

Llibre d’entrades 1901

Llibre d’entrades 1901
Results 1 to 100 of 2154