Showing 17668 results

Archival description
Print preview View:

6618 results with digital objects Show results with digital objects

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1742-1743)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1742-1743)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1744-1745)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1744-1745)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1760-1762)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1760-1762)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (sense data)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (sense data)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1732)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1732)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1733-1734)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1733-1734)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1735-1736)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1735-1736)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1737)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1737)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1738-1739)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1738-1739)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1740-1741)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1740-1741)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1724-1725)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1724-1725)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1726-1727)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1726-1727)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1728-1729)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1728-1729)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1730-1731)

Relacions i esborranys de relacions d'alumnes aprovats (1730-1731)

Relacions d'alumnes aprovats

Relacions d'alumnes aprovats

Edictes per a matrícules (1769-1772)

Edictes per a matrícules (1769-1772)

Edictes per a matrícules amb certificats i llistes de matriculats (1774)

Edictes per a matrícules amb certificats i llistes de matriculats (1774)

Edictes per a matrícules amb relacions de comptes (1776-1786)

Edictes per a matrícules amb relacions de comptes (1776-1786)

Edictes per a matrícules amb relació de matriculats (1787-1789)

Edictes per a matrícules amb relació de matriculats (1787-1789)

Edictes per a matrícules amb relació de matriculats (1820-1829)

Edictes per a matrícules amb relació de matriculats (1820-1829)

Edictes per a matrícules i relacions de matriculats

Edictes per a matrícules i relacions de matriculats

Sessió inaugural 1927; La paradoja del progreso médico

Sessió inaugural 1927; La paradoja del progreso médico

Sessió inaugural 1925; La medicación antigua y moderna en el cuerpo humano

Sessió inaugural 1925; La medicación antigua y moderna en el cuerpo humano

Sessió inaugural 1928; Complicaciones intracraneales en las otitis supuradas

Sessió inaugural 1928; Complicaciones intracraneales en las otitis supuradas

Sessió inaugural 1930; Epidemiologia de la diftéria. Antiguas dificultades pa...

Sessió inaugural 1930; Epidemiologia de la diftéria. Antiguas dificultades para su profilaxis y valor actual de la vacunación

Sessió inaugural 1929; Profilaxis de la tuberculosis infantil en Mallorca

Sessió inaugural 1929; Profilaxis de la tuberculosis infantil en Mallorca

Sessió inaugural 1926; La inmunidad como factor higiénico

Sessió inaugural 1926; La inmunidad como factor higiénico

Sessió inaugural 1924; Higiene escolar

Sessió inaugural 1924; Higiene escolar

Sessió inaugural 1933; La materia muerta

Sessió inaugural 1933; La materia muerta

Aprovació dels cursos segons la Inspecció General d'Instrucció Pública (...

Aprovació dels cursos segons la Inspecció General d'Instrucció Pública (1827)

Expedient per a l'aprovació del curs de 1823-1824

Expedient per a l'aprovació del curs de 1823-1824

Expedient per a l'aprovació del curs 1822-1823

Expedient per a l'aprovació del curs 1822-1823

Expedient per a la matrícula del curs 1822-1823

Expedient per a la matrícula del curs 1822-1823

Expedient per a l'aprovació del curs 1821-1822

Expedient per a l'aprovació del curs 1821-1822

Expedient per a la matrícula del curs 1821-1822

Expedient per a la matrícula del curs 1821-1822

Expedient per a l'aprovació del curs 1820-1821

Expedient per a l'aprovació del curs 1820-1821

Expedient per a la matrícula del curs 1820-1821

Expedient per a la matrícula del curs 1820-1821

Expedient per a l'aprovació del curs 1819-1820

Expedient per a l'aprovació del curs 1819-1820

Expedient per a la matrícula del curs 1819-1820

Expedient per a la matrícula del curs 1819-1820

Expedient per a l'aprovació del curs 1818-1819

Expedient per a l'aprovació del curs 1818-1819

Expedient per a la matrícula del curs 1818-1819

Expedient per a la matrícula del curs 1818-1819

Expedient per a l'aprovació del curs de 1817-1818

Expedient per a l'aprovació del curs de 1817-1818

Llibre de matrícules de Medicina (1721-1820)

Llibre de matrícules de Medicina (1721-1820)

Llibre de matrícules de Dret (1721-1819)

Llibre de matrícules de Dret (1721-1819)

Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Tomista (1721-1819)

Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Tomista (1721-1819)

Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Suarista (1721-1771)

Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Suarista (1721-1771)

Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Lul·lista (1721-1819)

Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Lul·lista (1721-1819)
Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Escotista (1718-1820)
Llibre de matrícules de Teologia i Filosofia Escotista (1718-1820)

Llibre de matrícules (1694-1717)

Llibre de matrícules (1694-1717)

Llibre d'oposicions i concessions de grau (1694-1713)

Llibre d'oposicions i concessions de grau (1694-1713)

Llibre d'aprovació de cursos i oposicions (1693-1712)

Llibre d'aprovació de cursos i oposicions (1693-1712)

Llibre de matrícules i aprovació de cursos (1692-1742)

Llibre de matrícules i aprovació de cursos (1692-1742)

Sessió inaugural 1931; Notas sobre bacteriófagos

Sessió inaugural 1931; Notas sobre bacteriófagos

Documents Diversos relacionats amb l'alumnat

Documents Diversos relacionats amb l'alumnat

Instàncies i peticions d'alumnes

Instàncies i peticions d'alumnes

Llibres i expedients de matrícules i aprovació de curs

Llibres i expedients de matrícules i aprovació de curs

Informe del cabild de la catedral sobre uns préstecs de Benet XIII per a la m...

Informe del cabild de la catedral sobre uns préstecs de Benet XIII per a la manutenció de cinc estudiants (1895)

Documentació referida als estudiants de Menorca i conseqüències del Pla d...

Documentació referida als estudiants de Menorca i conseqüències del Pla d'estudis de 1824 (1827)

Notes reservades (1829)

Notes reservades (1829)

Llistat d'alumnes de Primeres Lletres i Rudiments de la Universitat (1835)

Llistat d'alumnes de Primeres Lletres i Rudiments de la Universitat (1835)

Privilegi concedit als concursants per a posar un substitut en el caso de toc...

Privilegi concedit als concursants per a posar un substitut en el caso de tocar-los la sort de soldat, amb el cas de Guillermo Sureda (1826)

Sorteig d'estudiants per la continuació dels estudis (1771)

Sorteig d'estudiants per la continuació dels estudis (1771)

Petició de títol de Manuel Vázques Estrada, de Nava, Astúries (1805)

Petició de títol de Manuel Vázques Estrada, de Nava, Astúries (1805)

Diligència del rector sobre trasllat de residents de la Sapiència al Seminari...

Diligència del rector sobre trasllat de residents de la Sapiència al Seminari (1775)

Certificats, llicències i fes a alumnes (1718-1785)

Certificats, llicències i fes a alumnes (1718-1785)

Exàmens

Exàmens

Esborranys d'actes d'exàmens per a obtenció de títols (1820-1872)

Esborranys d'actes d'exàmens per a obtenció de títols (1820-1872)

Fons Universitat Literària de Mallorca

Fons Universitat Literària de Mallorca

Peticions de revàlida de doctor en Teologia (1830)

Peticions de revàlida de doctor en Teologia (1830)

Peticions de grau de batxiller en Arts (1828)

Peticions de grau de batxiller en Arts (1828)

Peticions d'admissió a matrícules de Filosofia (1827-1830)

Peticions d'admissió a matrícules de Filosofia (1827-1830)

Peticions de grau de llicenciat en Dret Civil (1828-1829)

Peticions de grau de llicenciat en Dret Civil (1828-1829)

Reconeixements de títols de Dret d'alumnes de fora (1827)

Reconeixements de títols de Dret d'alumnes de fora (1827)

Peticions d'arranjaments de cursos (1827)

Peticions d'arranjaments de cursos (1827)

Reconeixements de títols de Filosofia d'alumnes de fora (1827)

Reconeixements de títols de Filosofia d'alumnes de fora (1827)

Reconeixements de títols d'Art d'alumnes de fora (1827)

Reconeixements de títols d'Art d'alumnes de fora (1827)

Peticions de grau de batxiller en Filosofia (1827-1830)

Peticions de grau de batxiller en Filosofia (1827-1830)

Peticions de revàlida de grau major de Filosofia (1825)

Peticions de revàlida de grau major de Filosofia (1825)

Peticions d'agregació de cursos de Filosofia (1827)

Peticions d'agregació de cursos de Filosofia (1827)

Peticions de grau de batxiller en Dret Canònic (1826-1828)

Peticions de grau de batxiller en Dret Canònic (1826-1828)

Peticions de reconeixement de cursos privats De dret i Filosofia (1826)

Peticions de reconeixement de cursos privats De dret i Filosofia (1826)

Peticions de revàlida de batxiller en Dret Civil i Canònic (1825-1828)

Peticions de revàlida de batxiller en Dret Civil i Canònic (1825-1828)

Peticions de grau de batxiller en Teologia (1826)

Peticions de grau de batxiller en Teologia (1826)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1810-1815)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1810-1815)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1816-1831)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1816-1831)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1789-1799)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1789-1799)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1801-1802)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1801-1802)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1803-1805)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1803-1805)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1807-1809)

Instàncies d'estudiants dirigides al rector de la Universitat (1807-1809)

Peticions vàries d'alumnes (1821-1829)

Peticions vàries d'alumnes (1821-1829)

Peticions de graus de batxiller en Dret Civil (1822-1830)

Peticions de graus de batxiller en Dret Civil (1822-1830)

Instància de Raymundo Alemany, de Pollença, per a examinar-se de medicina (1725)

Instància de Raymundo Alemany, de Pollença, per a examinar-se de medicina (1725)

Instàncies i justificatius d'estudiants de fora que es matriculen a Mall...

Instàncies i justificatius d'estudiants de fora que es matriculen a Mallorca (1731)

Instàncies i justificatius d'estudiants de fora que es matriculen a Mall...

Instàncies i justificatius d'estudiants de fora que es matriculen a Mallorca (1800)

Pagesa Mallorquina

Pagesa Mallorquina
Retaule gòtic [de la Seu]
Retaule gòtic [de la Seu]
Reforma de la Seu
Reforma de la Seu
Reforma de la Seu
Reforma de la Seu
Reforma de la Seu
Reforma de la Seu
Reforma de la Seu
Reforma de la Seu
Results 1 to 100 of 17668