Showing 32058 results

Archival description
Print preview View:

8986 results with digital objects Show results with digital objects

Llibre de bescanvi i molturació

Llibre de bescanvi i molturació

Llibre de registre de maquila

Llibre de registre de maquila

Llibre de registre de maquila

Llibre de registre de maquila

Llibre de registre de maquila

Llibre de registre de maquila

Llibre de registre de maquila

Llibre de registre de maquila

Registre de cereals

Registre de cereals

Comptabilitat de botiga de queviures de Gabriel Suñe Mascaró

Comptabilitat de botiga de queviures de Gabriel Suñe Mascaró

Llibre d'entrades i sortides del magatzem de farines de Montuïri

Llibre d'entrades i sortides del magatzem de farines de Montuïri

Relacions nominals de pa i farina

Relacions nominals de pa i farina

Expedient de transport de cereals

Expedient de transport de cereals

Expedients de cereals

Expedients de cereals

Declaracions de vi i alcohol

Declaracions de vi i alcohol

Declaracions de vi

Declaracions de vi

Declaracions de collites de patates

Declaracions de collites de patates

Declaracions de collites de patates

Declaracions de collites de patates

Declaracions de sembra de faves

Declaracions de sembra de faves

Declaracions de collites de cigrons

Declaracions de collites de cigrons

Declaracions de sembra de patates

Declaracions de sembra de patates

Declaracions de sembra de faves

Declaracions de sembra de faves

Declaracions de sembra de cigrons

Declaracions de sembra de cigrons

Declaracions de cereals

Declaracions de cereals

Declaracions d'ametles

Declaracions d'ametles

Padrons d'agricultors

Padrons d'agricultors

Resguars d'entrega del cupo forçós

Resguars d'entrega del cupo forçós

Relacions nominals de cupos forçosos per blat, civada, etc.

Relacions nominals de cupos forçosos per blat, civada, etc.

Declaracions de cereals de la Junta Sindical Agropecuaria d'Algaida

Declaracions de cereals de la Junta Sindical Agropecuaria d'Algaida

Matriu de rebuts d'entregues de civada per al cupo forçós

Matriu de rebuts d'entregues de civada per al cupo forçós

Instàncies de reclamacions i abstencions del cupo forçós

Instàncies de reclamacions i abstencions del cupo forçós

Instàncies de reclamacions i abstencions del cupo forçós

Instàncies de reclamacions i abstencions del cupo forçós

Comptes per al conreu de la terra

Comptes per al conreu de la terra

Comptes i pagaments agrícoles

Comptes i pagaments agrícoles

Certificacions del cupo forçós

Certificacions del cupo forçós

Actes

Actes

Repartiment del blat de la botiga

Repartiment del blat de la botiga

Llibre del Mostassaf

Llibre del Mostassaf

Llibre de la Cúria del Mostassaf

Llibre de la Cúria del Mostassaf

Cupos sorteig cistella Nadal C.D. Montuïri

Cupos sorteig cistella Nadal C.D. Montuïri

Expedients i programes de les festes de Sant Bartomeu i altres

Expedients i programes de les festes de Sant Bartomeu i altres

Expedients i programes de les festes de Sant Bartomeu

Expedients i programes de les festes de Sant Bartomeu

Ordres i decrets d'Instrucció Pública

Ordres i decrets d'Instrucció Pública

Correspondència: entrades i sortides

Correspondència: entrades i sortides

Nomenament de mestres de nins

Nomenament de mestres de nins

Llibre diari d'intervenció d'ingressos

Llibre diari d'intervenció d'ingressos

Llibre diari d'intervenció de despeses

Llibre diari d'intervenció de despeses

Actes de la Junta Municipal de Primera Ensenyança

Actes de la Junta Municipal de Primera Ensenyança

Actes de la Junta Inspectora d'Ensenyament

Actes de la Junta Inspectora d'Ensenyament

Inventari dels béns mobles

Inventari dels béns mobles

Informes

Informes

Matrícules d'alumnes

Matrícules d'alumnes

Documentació sobre trasllat Escola Pública

Documentació sobre trasllat Escola Pública

Fitxes escolars

Fitxes escolars

Mostres cal.ligràfiques

Mostres cal.ligràfiques

Informes

Informes

Informes

Informes

Certificacions i sol.licituds 1896-1941

Certificacions i sol.licituds 1896-1941

Expedient del Predi de Maià 1812-1850

Expedient del Predi de Maià 1812-1850

Exp. de reg asfàltic a la plaça Es Dau i carrers Es Dau i lletra B

Exp. de reg asfàltic a la plaça Es Dau i carrers Es Dau i lletra B

Projecte de pavimentació asfàltica 1959

Projecte de pavimentació asfàltica 1959

Llibre de caixa de les obres d'eixample de Pare Vicenç mas i Es Dau

Llibre de caixa de les obres d'eixample de Pare Vicenç mas i Es Dau

Diari d'intervenció d'ingressos de les obres d'eixample dels c...

Diari d'intervenció d'ingressos de les obres d'eixample dels carrers pare Vicenç Mas i Es Dau

Diari d'intervenció de pagaments de les obres d'eixample carrers pa...

Diari d'intervenció de pagaments de les obres d'eixample carrers pare Vicenç mas i Es Dau

Llibre de caixa de les obres en el cementiri 1956-1961

Llibre de caixa de les obres en el cementiri 1956-1961

Diari d'intervenció d'ingressos d'obres en el cementiri 1956-1959

Diari d'intervenció d'ingressos d'obres en el cementiri 1956-1959

Pressuposts per obres en el cementiri 1955-1968

Pressuposts per obres en el cementiri 1955-1968

Diari d'intervenció de pagaments d'obres en el cementiri

Diari d'intervenció de pagaments d'obres en el cementiri

Subhasta dels serveis per a la instal.lació elèctrica en el cementiri

Subhasta dels serveis per a la instal.lació elèctrica en el cementiri

Projecte d'obres del camí del cementiri 1955-1958

Projecte d'obres del camí del cementiri 1955-1958

Projecte de la graonada de Sant Bartomeu 1955-1956

Projecte de la graonada de Sant Bartomeu 1955-1956

Projectes de construcció de clavagueram 1950-1970

Projectes de construcció de clavagueram 1950-1970

Expedient traçat carretera de palma a Manacor 1945-1946

Expedient traçat carretera de palma a Manacor 1945-1946

Plec de condicins per a la reforma de Cas Donat del Puig de Sant Miquel

Plec de condicins per a la reforma de Cas Donat del Puig de Sant Miquel

Projecte de construcció de la Casa de la Vila 1937-1958

Projecte de construcció de la Casa de la Vila 1937-1958

Construcció i reformes de sepultures en el Cementiri 1936-1972

Construcció i reformes de sepultures en el Cementiri 1936-1972

Projectes de construcció de clavegueram 1932-1981

Projectes de construcció de clavegueram 1932-1981

Expedients d'alineació de carrers 1931-1949

Expedients d'alineació de carrers 1931-1949

Projecte del camí veïnal dit del Km 30 de la 6ª de Palma a Capdepera al Km 23

Projecte del camí veïnal dit del Km 30 de la 6ª de Palma a Capdepera al Km 23

Projecte del camí veïnal de Montuïri a Lloret 1920

Projecte del camí veïnal de Montuïri a Lloret 1920

Projectes d'enllumenat públic 1914-1935

Projectes d'enllumenat públic 1914-1935

Documentació del II Concurs de subvencions de l'Estat per als camins veï...

Documentació del II Concurs de subvencions de l'Estat per als camins veïnals 1914

Projectes d'obertura i alineació de carrers 1890-1936

Projectes d'obertura i alineació de carrers 1890-1936

Projectes tècnics municipals 1891-1909

Projectes tècnics municipals 1891-1909

Projectes d'ampliació i reforma del cementeri 1887-1981

Projectes d'ampliació i reforma del cementeri 1887-1981

Projecte d'obres en el Camí de Son Monjo 1872-1892

Projecte d'obres en el Camí de Son Monjo 1872-1892

Reparacions i construccions de camins municipals i provincials 1782-1846

Reparacions i construccions de camins municipals i provincials 1782-1846

Obres als pous comuns: Pou Nou, de Ses Rotes i del Rei 1781-1829

Obres als pous comuns: Pou Nou, de Ses Rotes i del Rei 1781-1829

Obres a la Casa de la Vila 1778-1854

Obres a la Casa de la Vila 1778-1854

Entrades sobre sínies i molins 1943

Entrades sobre sínies i molins 1943

Entrades i sortides 1939-1975

Entrades i sortides 1939-1975

Entrades: comunicacions i súpliques per a la construcció del ferrocarril 1896

Entrades: comunicacions i súpliques per a la construcció del ferrocarril 1896

Ordres sobre obres de camins i els seus contribuents 1822

Ordres sobre obres de camins i els seus contribuents 1822

Projecte d'urbanització de la plaça del Mercat i del passeig d'Es D...

Projecte d'urbanització de la plaça del Mercat i del passeig d'Es Dau 1957-1958

Projecte d'urbanització d'Es Dau 1951-1959

Projecte d'urbanització d'Es Dau 1951-1959

Projecte d'urbanització de la part nort de Montuïri 1948-1963

Projecte d'urbanització de la part nort de Montuïri 1948-1963

Projecte d'urbanització de Sa Vinyeta 1948

Projecte d'urbanització de Sa Vinyeta 1948

Memòria d'urbanització de lez zones properes al carrer de Palma

Memòria d'urbanització de lez zones properes al carrer de Palma

Projecte d'urbanització de Sa Basseta 1933

Projecte d'urbanització de Sa Basseta 1933

Projecte d'urbanització de Na Llarga 1925-1926

Projecte d'urbanització de Na Llarga 1925-1926

Projectes d'urbanitzacions

Projectes d'urbanitzacions

Oferiment d'un solar al carrer de baix per fer l'Escorxador

Oferiment d'un solar al carrer de baix per fer l'Escorxador

Actes

Actes
Results 1 to 100 of 32058