Mostrando 32801 resultados

Descripción archivística
Imprimir vista previa Ver :

9515 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Inventari de béns mobles de l'Ajuntament 1986-1987

Inventari de béns mobles de l'Ajuntament 1986-1987

Expedients d'adquisició i cessió de béns 1997-2004

Expedients d'adquisició i cessió de béns 1997-2004

Inventari de béns inmobles de l'Ajuntament 1936-1985

Inventari de béns inmobles de l'Ajuntament 1936-1985

Catàleg de les creus del terme de Montuïri 1991

Catàleg de les creus del terme de Montuïri 1991

Inventari Artístic Arqueològic de Montuïri 1952-1953

Inventari Artístic Arqueològic de Montuïri 1952-1953

Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artí...

Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitèctonic i etnològic

Cens de població i vivendes i renovació de padró municipal 1980-1981

Cens de població i vivendes i renovació de padró municipal 1980-1981

Altes i baixes 2005

Altes i baixes 2005

Altes i baixes 2003

Altes i baixes 2003

Delimitació de sòl de naturalesa urbana a efectes de l’IBI 1994

Delimitació de sòl de naturalesa urbana a efectes de l’IBI 1994

Ponència de valors de béns inmobles de naturalesa urbana 1994

Ponència de valors de béns inmobles de naturalesa urbana 1994

Recaptació 2002-2009

Recaptació 2002-2009

Recaptació 1997-2001

Recaptació 1997-2001

Recaptació 1993-1997

Recaptació 1993-1997

Recaptació 1988-1991

Recaptació 1988-1991

Recaptació 1981-1987

Recaptació 1981-1987

Padrons (Imposts municipals) 1989

Padrons (Imposts municipals) 1989

Padrons (Imposts municipals) 1988

Padrons (Imposts municipals) 1988

Veïns de Porreres que tenen finques a Montuïri 1974

Veïns de Porreres que tenen finques a Montuïri 1974

Notes de rectificació al padró de rústica 1974

Notes de rectificació al padró de rústica 1974

Padrons (Imposts municipals) 1979-2006

Padrons (Imposts municipals) 1979-2006

Altes/baixes vehicles 1997

Altes/baixes vehicles 1997

Altes vehicles 2005

Altes vehicles 2005

Liquidació pressupost 2003

Liquidació pressupost 2003

Liquidació pressupost 1999-2007

Liquidació pressupost 1999-2007

Liquidació pressupost 2004

Liquidació pressupost 2004

Altes vehicles 2004-2005

Altes vehicles 2004-2005

Registre d'Ingressos i Despeses 1990-2001

Registre d'Ingressos i Despeses 1990-2001

Expedients

Expedients

Expedients

Expedients

Expedients

Expedients

Expedients

Expedients

Liquidacions a la Mutualitat Municipal 1986-1993

Liquidacions a la Mutualitat Municipal 1986-1993

555 ABC 024, 1996-2002

555 ABC 024, 1996-2002

Liquidació pressupost 1998-2001

Liquidació pressupost 1998-2001

Pressupost ordinari i comptes municipals 1996-2000

Pressupost ordinari i comptes municipals 1996-2000

Pressupost ordinari i comptes municipals 1994-2002

Pressupost ordinari i comptes municipals 1994-2002

Liquidació pressupost 1989-1990

Liquidació pressupost 1989-1990

Liquidació pressupost 1979-1998

Liquidació pressupost 1979-1998

Llibres auxiliars 2005

Llibres auxiliars 2005

Llibres auxiliars 2004

Llibres auxiliars 2004

Llibres auxiliars 2003

Llibres auxiliars 2003

Llibres auxiliars 2002

Llibres auxiliars 2002

Diari General d'Operacions 2005

Diari General d'Operacions 2005

Diari General d'Operacions 2004

Diari General d'Operacions 2004

Diari General d'Operacions 2003

Diari General d'Operacions 2003

Diari General d'Operacions 2002

Diari General d'Operacions 2002

Pressupost ordinari i comptes municipals 2001

Pressupost ordinari i comptes municipals 2001

Pressupost ordinari i comptes municipals 2001

Pressupost ordinari i comptes municipals 2001

Diari General d'Operacions 2001

Diari General d'Operacions 2001

Llibres auxiliars 2001

Llibres auxiliars 2001

Llibres auxiliars 2000

Llibres auxiliars 2000

Diari General d'Operacions 2000

Diari General d'Operacions 2000

Comptes Generals 2001

Comptes Generals 2001

Comptes Generals 2000

Comptes Generals 2000

Pressupost ordinari i comptes municipals 1998

Pressupost ordinari i comptes municipals 1998

Pressupost ordinari i comptes municipals 1998

Pressupost ordinari i comptes municipals 1998

Pressupost ordinari i comptes municipals 1999

Pressupost ordinari i comptes municipals 1999

Pressupost ordinari i comptes municipals 1999

Pressupost ordinari i comptes municipals 1999

Pressupost ordinari i comptes municipals 1999

Pressupost ordinari i comptes municipals 1999

Pressupost ordinari i comptes municipals 2000

Pressupost ordinari i comptes municipals 2000

Pressupost ordinari i comptes municipals 2000

Pressupost ordinari i comptes municipals 2000

Comptes Generals 1999

Comptes Generals 1999

Pressupost ordinari i comptes municipals 1998

Pressupost ordinari i comptes municipals 1998

Comptes Generals 1998

Comptes Generals 1998

Comptes Generals 1998

Comptes Generals 1998

Comptes Generals 1997

Comptes Generals 1997

Comptes Generals 1992

Comptes Generals 1992

Liquidació pressupost 1999

Liquidació pressupost 1999

Liquidació pressupost 1998

Liquidació pressupost 1998

Liquidació pressupost 1993

Liquidació pressupost 1993

Llibres auxiliars 1999

Llibres auxiliars 1999

Llibres auxiliars 1998

Llibres auxiliars 1998
Canal de l'Albufera
Canal de l'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
Torrent de na Borges
Torrent de na Borges

Llibres auxiliars 1992

Llibres auxiliars 1992
Torrent de na Borges
Torrent de na Borges

Diari General d'Operacions 1998

Diari General d'Operacions 1998

Diari General d'Operacions 1998

Diari General d'Operacions 1998

Diari General d'Operacions 1999

Diari General d'Operacions 1999

Diari General d'Operacions 1999

Diari General d'Operacions 1999

Diari General d'Operacions 1998

Diari General d'Operacions 1998
Camps negats
Camps negats
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera
Torrent de na Borges
Torrent de na Borges
L'Albufera
L'Albufera
L'Albufera i el puig de Sant Martí
L'Albufera i el puig de Sant Martí
L'Albufera i el puig de Sant Martí
L'Albufera i el puig de Sant Martí
El Salobrar de Campos
El Salobrar de Campos

Plànol militar: Sineu. Full 699 s/d

Plànol militar: Sineu. Full 699 s/d

Plànol militar: Algaida. Full 699 s/d

Plànol militar: Algaida. Full 699 s/d

Plànol militar: Porreres. Full 699 s/d

Plànol militar: Porreres. Full 699 s/d

Plànol militar: Porreres. Full 699 s/d

Plànol militar: Porreres. Full 699 s/d

9 plànols militars s/d

9 plànols militars s/d

Plànol militar: Sencelles. Full 699 s/d

Plànol militar: Sencelles. Full 699 s/d

Plànol militar: Algaida. Full 699 s/d

Plànol militar: Algaida. Full 699 s/d

Fotografies

Fotografies
Resultados 1 a 100 de 32801